Ülevaade IV Rahvuslaste Sügiskoolist

Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) eestvõttel toimus 14. detsembril 2013 Tallinna Vabas Waldorf-koolis IV Rahvuslaste Sügiskool. Kavas olid loengud ja ühisfilmivaatamine.

Avaloengus rääkis RTK liige Hannes Vanaküla psühhopaatidest ja psühhopaatiast. Ta kirjeldas psühhopaatide käitumist, tutvustas selle põhjusi, samuti psühhopaatide ravi-,  ohjeldamis- ja rakendusviise. Vanaküla kinnitusel leidub elualasid, kus psühhopaate kui peaaegu emotsioonivabu isikuid saab edukalt ühiskonna hüvanguks tööle rakendada (tüüpnäide: kirurg), kuid poliitikasse nad juhtivale kohale kindlasti ei sobi, kuna toovad seal ühiskonnale oma kalgi, hoolimatu suhtumisega kahju.

Teemal „Šotimaa ja Kataloonia taasiseseisvumispüüdlused ühinevas Euroopas“ loenguga esinema pidanud välispoliitikavaatleja Paul Madalik jäi ootamatult tulemata ega teavitanud oma tulematajäämisest ka ainsatki RTK liiget. (Kui korraldustoimkond temaga sügiskooli toimumispäeval ühendust püüdis saada, et ta hilinemise põhjus välja selgitada, oli ta mobiiltelefon väljalülitatud või levist väljas.)

Asendusloengu pidanud RTK liige Martin Ojap rääkis inimhinge olemusest ning selle mõjust inimese käitumisele. Ojap lubas sama teemat süvendatumalt käsitleda järgmistelgi RTK korraldatavatel koolitustel, kuna tutvustamistväärivat materjali on tal selle kohta rikkalikult, seekordsele (asendus)loengule ettenähtud aeg aga osutus liiga napiks.

RTK liige, ühtlasi seekordse sügiskooli korraldustoimkonna juht Lauri Õun tutvustas ettekandes „Elektromagneetilisel teel jõustatud raketiheitja rakendused Eesti julgeoleku ja meie huvisfääri kaitseks“ kõnealuse elektromagneetilise relva omadusi, ta tugevaid ja nõrku külgi ning rakendusvõimalusi, viimast eriti Eesti oludes. Õun näitas ka selle relva toimimist tutvustavaid videolõike.

Õuna loengut täiendas RTK liige, insener Marju Toom mälestustega samalaadse relva loomisest Nõukogude Liidus. Selle relva ühest toonasest, ootamatult kontrolli alt väljunud katsetusest jäänud jälg on Toomi teatel Tallinna kesklinnas näha praegugi.

Sügiskooli lõpetuseks vaadati Poola filmilavastaja Marek Piestraki vändatud filmi „Saatana pisar“ (valmimisaasta: 1993), mille tegevus toimub 1939. aastal Tallinnas ja kus osaleb palju eesti näitlejaid. See film on olnud taasiseseisvumisjärgses Eestis sisuliselt põlu all, kuna näitab „liiga avameelselt“, kui elavalt ja takistamatult tegutsevad Eesti ühiskonnas salaseltsid ja teiste riikide salateenistused.

IV Rahvuslaste Sügiskoolis osales umbes veerandsada inimest.

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab arenedasoovivatele inimestele koolitusi – vastavalt kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole – alates 2009. aasta suvest.

TÕNU KALVET

 

IV Rahvuslaste Sügiskool toimub 14. detsembril Põhja-Tallinnas

Rahvuslaste Tallinna Klubi eestvõttel toimub laupäeval, 14. detsembril 2013 IV Rahvuslaste Sügiskool. Toimumispaik: Tallinna Vaba Waldorf-kool (aadress: Tuulemaa tn. 12).

Sügiskoolis kuulatakse loenguid ja vaadatakse filme. Osavõtutasu on viis eurot.

KAVA:

11.00 Kogunemine
11.05. Avamine
11.10. Hannes Vanaküla. „Psühhopaatidest
12.40 Arutelu
13.00 Paul Madalik. „Šotimaa ja Kataloonia taasiseseisvumispüüdlused ühinevas Euroopas
13.20 Arutelu
13.30 Vaheaeg. Võimalus osta Rahvuslaste Tallinna Klubi ajalehte „Rahvuslik Teataja”
13.50 Lauri Õun. „Elektromagneetilisel teel jõustatud raketiheitja rakendused Eesti julgeoleku ja meie huvisfääri kaitseks”, s. h. kaks videot (vastavalt 4,5 min. ja 1,5 min.)
14.20 Arutelu
14.35. Johanna Ranne või Lauri Õun. „Eelkommentaar filmile „Saatana pisar”
14.40 Film „Saatana pisar
16.14. Arutelu
16.30. Päeva kokkuvõte. Lõpetamine.

IV Rahvuslaste Sügiskooli juhatab Lauri Õun.

Näpunäiteid kohalejõudmiseks:

Kesklinna poolt saab Tuulemaa tänavale peamiselt kahel moel:
1) trammiga nr. 1 või 2 „Maleva” peatusse, sealt kasiino (end. Kino „Rahu”) juurest vasakule piki Sõle tänavat kuni Lõime tänavani, sealt paremale;
2) bussiga nr. 33 või trolliga nr. 9 „Lõime” peatusse, sealt üle tee ja otse Stroomi ranna poole;
3) bussiga nr. 3 või 40 „Randla” peatusse, sealt 100 m tagasi kõndida ja vasakule keerata.

Korraldusalastele küsimustele vastab korraldustoimkonna juht Lauri Õun (e-post: laurioun[ät]hotmail.com). Telefonitsi jagab asjasthuvitatuile teavet Rahvuslaste Tallinna Klubi rajaja – Jaan Hatto (tel.: 51903374).

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab eestimeelsete inimeste harimiseks mõeldud koolitusi (vastavalt kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole) alates 2009. aasta suvest.

TÕNU KALVET

 

Ülevaade IV Rahvuslaste Kevadkoolist

Laupäeval, 15. juunil 2013 toimus Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) eestvõttel Tallinna hotellis „Tallink Express” (asukoht: Sadama tn. 1) IV Rahvuslaste Kevadkool.

Kavas oli kaks loengut ja üks film.

Avaloengus „Komplekssed võrgustruktuurid tagamas ühiskonna arengut” rääkis sotsiaalmajanduse magister Einar Eiland ühiskonna tõhusa ja ebatõhusa toimimise viisidest ning tutvustas võtteid, mille abil tänapäeval, infoühiskonna oludes tulemuslikult tegutseda. (Üheks selliseks võtteks on ühistegevus, kuid ainult selle mõtestatud, mitte aga lihtsakoelisel kujul.)

Ettekandja rõhutas, et üheks suuremaks hädaks nüüdisühiskonnas (ka Eesti omas) on mitte rahanappus, vaid hoopis ideedenappus; inimesed ei oska olemasolevaid võimalusi ära kasutada, kuna lihtsalt ei orienteeru olukorras.

Teises, pealkirja "M/s "Estonia", uppunud küsimused, uppunud vastused" kandvas loengus tutvustas meremees Sander Laanemaa „Estonia” laevahuku asjaolusid ning selle ametlikus aruandes esinevaid vasturääkivusi ja otseseid valesid.

Laanemaa jõudis järeldusele, et ametlik aruanne kubiseb valedest ja vigadest, kuid kogu tõde pole veel suudetud sõltumatute uurijategi abiga teada saada ja pole kindel, kas niipea üldse saadakse. Praeguseks on teada palju teabekilde, mis kummutavad „Estonia” huku ametliku seletuse, ent tervikpilti nende põhjal koostada veel ei saa, kuna tegevusliine – tuvastatud tegevusliine! – oli rohkem kui üks.

Filmiõhtul vaadati ühiselt populaarteaduslikku filmi „Universumi ajarännak” (inglise k. „The Universe Time Travel”, valmimisaasta 2010).

Filmi tõlkis ja kommenteeris Jaan Hatto.

IV Rahvuslaste Kevadkoolis osales 23 inimest. RTK korraldab koolitusi (suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole) alates 2009. aasta suvest.

Tõnu Kalvet

Ülevaade III Rahvuslaste Talvekoolist

16. märtsil 2013 toimus Rahvuslaste Tallinna Klubi eestvõttel Tallinna hotelli „Tallink Express” (Sadama tn. 1) kohviku konverentsisaalis III Rahvuslaste Talvekool. Kavas oli kolm loengut ja kaks filmi.


Paul Madalik tutvustas loengus „Kolonialismist neokolonialismini tuareegide näitel” Põhja-Aafrika ühe sitkema väikerahva, tuareegide ajalugu ja vastupanu võõrvallutajaile. Suurt tähelepanu pühendas ettekandja Prantsusmaa 2013. aasta jaanuaris alustatud sõjalisele avantüürile Malis ja selle tegelikele põhjustele.

Insener ja endine relvakonstruktor Marju Toom andis loengus „Sõjatehnika sajandite võrdluses” ülevaate relvastuse ajaloost ning rääkis ka uusimatest relvadest.

Jaan Hatto käsitles loengus „Aeg” aega kui nähtust ja tutvustas mitmeid ajamõõtmisviise ja nende ajalugu.

Filmilavastaja Tõnu Virve tutvustas oma filmi „Monument” (valmimisaasta 2009) ühisvaatamise eel ja järel selle linateose sündi ja vastukaja ning vastas küsimustele.

Filmiõhtu lõpetuseks vaadati Prantsuse filmi „Varjatud jõud” („Forces occultes”, 1943), kus tutvustatakse vabamüürluse olemust ja tagamaid Prantsuse vabamüürluse näitel.

III Rahvuslaste Talvekoolis osales 21 inimest.

Tõnu Kalvet

 

III Rahvuslaste Talvekool toimub 16. märtsil Tallinnas

Laupäeval, 16. märtsil 2013 leiab Tallinnas aset juba kolmas rahvuslaste talvekool. Toimumispaik: hotelli "Tallink Express" kohviku konverentsisaal (Sadama tn. 1). Korraldajaks on tavakohaselt Rahvuslaste Tallinna Klubi.


KAVA

13.00 Algus ja avamine.

13.05 Loeng: Paul Madalik. "Kolonialismist neokolonialismini tuareegide näitel".

14.15 Väike vaheaeg.

14.30 Loeng: Marju Toom. "Sõjatehnika sajandite võrdluses".

15.15 Väike vaheaeg.

15.30 Loeng: Jaan Hatto. "Aeg".

16.45 Väike vaheaeg.

17.00 Kaks filmi:
1) "Varjatud Jõud" ("Forces occultes", Prantsuse 1943, lavastaja: Jean Mamy);
2) "Monument" (Eesti 2010, lavastaja: Tõnu Virve).

Kohvikus võimalus lõunastada.

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab arenedasoovijatele koolitusi (vastavalt rahvuslaste kevad-, suve-, sügis- ja talvekooli) alates 2009. aasta suvest.

Jaan Hatto
Telefon: 51903374
E-post: stuvsta [ät] hot.ee

Tõnu Kalvet
Telefon: 55900564