Ülevaade IV Rahvuslaste Kevadkoolist

Laupäeval, 15. juunil 2013 toimus Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) eestvõttel Tallinna hotellis „Tallink Express” (asukoht: Sadama tn. 1) IV Rahvuslaste Kevadkool.

Kavas oli kaks loengut ja üks film.

Avaloengus „Komplekssed võrgustruktuurid tagamas ühiskonna arengut” rääkis sotsiaalmajanduse magister Einar Eiland ühiskonna tõhusa ja ebatõhusa toimimise viisidest ning tutvustas võtteid, mille abil tänapäeval, infoühiskonna oludes tulemuslikult tegutseda. (Üheks selliseks võtteks on ühistegevus, kuid ainult selle mõtestatud, mitte aga lihtsakoelisel kujul.)

Ettekandja rõhutas, et üheks suuremaks hädaks nüüdisühiskonnas (ka Eesti omas) on mitte rahanappus, vaid hoopis ideedenappus; inimesed ei oska olemasolevaid võimalusi ära kasutada, kuna lihtsalt ei orienteeru olukorras.

Teises, pealkirja "M/s "Estonia", uppunud küsimused, uppunud vastused" kandvas loengus tutvustas meremees Sander Laanemaa „Estonia” laevahuku asjaolusid ning selle ametlikus aruandes esinevaid vasturääkivusi ja otseseid valesid.

Laanemaa jõudis järeldusele, et ametlik aruanne kubiseb valedest ja vigadest, kuid kogu tõde pole veel suudetud sõltumatute uurijategi abiga teada saada ja pole kindel, kas niipea üldse saadakse. Praeguseks on teada palju teabekilde, mis kummutavad „Estonia” huku ametliku seletuse, ent tervikpilti nende põhjal koostada veel ei saa, kuna tegevusliine – tuvastatud tegevusliine! – oli rohkem kui üks.

Filmiõhtul vaadati ühiselt populaarteaduslikku filmi „Universumi ajarännak” (inglise k. „The Universe Time Travel”, valmimisaasta 2010).

Filmi tõlkis ja kommenteeris Jaan Hatto.

IV Rahvuslaste Kevadkoolis osales 23 inimest. RTK korraldab koolitusi (suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole) alates 2009. aasta suvest.

Tõnu Kalvet

Ülevaade III Rahvuslaste Talvekoolist

16. märtsil 2013 toimus Rahvuslaste Tallinna Klubi eestvõttel Tallinna hotelli „Tallink Express” (Sadama tn. 1) kohviku konverentsisaalis III Rahvuslaste Talvekool. Kavas oli kolm loengut ja kaks filmi.


Paul Madalik tutvustas loengus „Kolonialismist neokolonialismini tuareegide näitel” Põhja-Aafrika ühe sitkema väikerahva, tuareegide ajalugu ja vastupanu võõrvallutajaile. Suurt tähelepanu pühendas ettekandja Prantsusmaa 2013. aasta jaanuaris alustatud sõjalisele avantüürile Malis ja selle tegelikele põhjustele.

Insener ja endine relvakonstruktor Marju Toom andis loengus „Sõjatehnika sajandite võrdluses” ülevaate relvastuse ajaloost ning rääkis ka uusimatest relvadest.

Jaan Hatto käsitles loengus „Aeg” aega kui nähtust ja tutvustas mitmeid ajamõõtmisviise ja nende ajalugu.

Filmilavastaja Tõnu Virve tutvustas oma filmi „Monument” (valmimisaasta 2009) ühisvaatamise eel ja järel selle linateose sündi ja vastukaja ning vastas küsimustele.

Filmiõhtu lõpetuseks vaadati Prantsuse filmi „Varjatud jõud” („Forces occultes”, 1943), kus tutvustatakse vabamüürluse olemust ja tagamaid Prantsuse vabamüürluse näitel.

III Rahvuslaste Talvekoolis osales 21 inimest.

Tõnu Kalvet

 

III Rahvuslaste Talvekool toimub 16. märtsil Tallinnas

Laupäeval, 16. märtsil 2013 leiab Tallinnas aset juba kolmas rahvuslaste talvekool. Toimumispaik: hotelli "Tallink Express" kohviku konverentsisaal (Sadama tn. 1). Korraldajaks on tavakohaselt Rahvuslaste Tallinna Klubi.


KAVA

13.00 Algus ja avamine.

13.05 Loeng: Paul Madalik. "Kolonialismist neokolonialismini tuareegide näitel".

14.15 Väike vaheaeg.

14.30 Loeng: Marju Toom. "Sõjatehnika sajandite võrdluses".

15.15 Väike vaheaeg.

15.30 Loeng: Jaan Hatto. "Aeg".

16.45 Väike vaheaeg.

17.00 Kaks filmi:
1) "Varjatud Jõud" ("Forces occultes", Prantsuse 1943, lavastaja: Jean Mamy);
2) "Monument" (Eesti 2010, lavastaja: Tõnu Virve).

Kohvikus võimalus lõunastada.

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab arenedasoovijatele koolitusi (vastavalt rahvuslaste kevad-, suve-, sügis- ja talvekooli) alates 2009. aasta suvest.

Jaan Hatto
Telefon: 51903374
E-post: stuvsta [ät] hot.ee

Tõnu Kalvet
Telefon: 55900564

 

Ülevaade III Rahvuslaste Sügiskoolist

 

Laupäeval, 15. detsembril 2012 toimus Tallinnas, hotellis „Tallink Express“ III Rahvuslaste Sügiskool. Tegemist on ühe osaga Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) korraldatavast iga-aastasest koolitustesarjast, kuhu kuulub rahvuslaste kevad-, suve-, sügis- ja talvekool.

Tänavuse sügiskooli kavas oli kolm loengut ja üks film. Loengupidajad pärinesid seekord kõik RTK ridadest.

Avaloengus rääkis Marju Toom olukorrast Ameerika Ühendriikides ja Venemaal, mõlema riigi ühisjoontest ning teadaolevatest kavatsustest. Venemaa sõjalise võimsuse suurendamis(kavad)est pajatavas loenguosas rääkis Toom järgmist: „Juba 2011. aastal avaldas professor Igor Ostretsov (1939, pikaajaline Atommaš’i peadirektori asetäitja teaduse alal), et kaasajal on Liitium-6 abil jõutud lihtsaltkasutatava 200-megatonnise tuumapommi konstruktsioonini. (Hirošima plahvatus – 20 kilotonni).

- Kõrgete temperatuuride Instituudi direktor Aleksei Šurupov teatas, et 2012. aasta alguses katsetati Venemaal uut võimast relva – akadeemik Artsimovitši relsotroni, mis kasutab elektromagnetismi kui jõuallikat. „Elektrikahuri” katsetusel saavutati esimene kosmiline kiirus 3-grammise kuuli liikumisel sihtmärgi suunas.

- Samaara linna juures asub Venemaa geofüüsikalise relva (HAARP programmi analoog) antennistik, mille abil on võimalik atmosfääri kõrgkihtides tekitada 3- kuni 5-kilomeetrise läbimõõduga keravälgulaadseid energiakogumeid, katsetada energia ülekandumist suurte vahemaade taha jne.

Sügiskooli teises loengus tutvustas Valdo Paddar matuseliike läbi aegade ning nii eestlaste kui ka mitme muu rahva matusekombeid ja sellealaseid uskumusi.

Paddar juhtis tähelepanu ühele nüüdis-Eesti murettekitavamale tendentsile ses vallas: kui praegu hooldab tihtilugu üks vanur (enamasti vanamutike) lisaks oma lähedastele veel keskmiselt poole tosina sugulase hauaplatsi, siis tema surres jäävad viimatimainitud hauaplatsid hooldamata, kuna ta järeltulijad ei vaevu noid enam hooldama. Nii jäävad kõnealused kalmud esmalt rääma, seejärel aga lähevad pahatihti likvideerimisele, lõppkokkuvõttes aga kaotame tuntava osa oma rahvuslikust mälust.

Kolmandas loengus käsitles Raivo Orgusaar tervist ja terviseohustajaid. Ta peatus põhjalikult toitumisharjumustel ning joogivee koostisel ja mõjul. Samuti rääkis meie aja inimest vaevavatest parasiitidest ning kahjulikust elektromagnetkiirgusest.

Kõlama jäi eeskätt kaks mõtet: 1) inimesed söövad palju, kuid nende organism on sellegipoolest peaaegu näljas, kuna ei omasta toitu vajalikul määral; 2) enamus siinsest joogiveest on kahjulik või parimalgi juhul kasutu, kuna selle koostises puudub elektron.

Võitluskunstide õpetajana tegutsev Orgusaar ilmestas räägitavat näidetega oma elust ja rääkis, kuidas oli ise saanud eluviisi tervislikumaksmuutmise abil lahti mitmestki tervisehädast.

Sügiskooli lõpetuseks vaadati ühiselt USA filmilavastaja ning ajakirjanik Alex Jonesi filmi „Lõppmäng“ (inglise k. „Endgame“). Selles tutvustati võtteid, mille abil Bilderbergide grupi liikmed ja teised me planeedi mõjuvõimsad rühmitused on katsunud ja katsuvad praegugi inimest orjastada. Film tugines arvukatele, väga veenvatele asitõenditele ja mõjus vägagi mõtlemapanevalt.

III Rahvuslaste Sügiskoolis osales oma veerandsada inimest. Osalejad said soovi korral endale muretseda RTK ajalehe „Rahvuslik Teataja“ seniilmunud numbreid.

RTK korraldab oma liikmete ja teiste eestimeelsete inimeste harimiseks koolitusi alates 2009. aasta suvest.

Tõnu Kalvet

 

 

 

III Rahvuslaste Sügiskool toimub 15. detsembril

 

Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) korraldab laupäeval, 15. detsembril 2012 Tallinnas III Rahvuslaste Sügiskooli. Kavas on loengud ja filmiõhtu. Toimumispaik: hotelli „Tallink Express“ (Sadama tn. 1) kohviku konverentsisaal.

KAVA

13.00 Algus ja avamine

13.00 Marju Toom. „Naabrite tegemised“. Ühemõttelised ettevõtmised Venemaal ja USA-s.

14.15 Väike vaheaeg

14.30 Valdo Paddar. „Matmiskombed meil ja maailmas läbi ajaloo".

15.15 Väike vaheaeg

15.30 Raivo Orgusaar. „Inimese tervise valem“. Õige toitumine; elav vesi; kuidas hoiduda parasiitidest ja kaitsta end elektromagnetkiirguse eest.

16.45 Väike vaheaeg

17.00 Film. „Lõppmäng" (inglise k. „Endgame“, lavastaja: Alex Jones (USA)). Filmil on eestikeelsed subtiitrid. Kestus umbes kaks tundi. Filmi lõppedes toimub sügiskooli ametlik lõpetamine.

Hotelli kohvikus on võimalus lõunastada.

RTK korraldab harivaid üritusi – vastavalt rahvuslaste kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole – alates 2009. aastast.

Jaan Hatto