Ülevaade IV Rahvuslaste Talvekoolist

8. märtsil 2014 toimus Tallinnas IV Rahvuslaste Talvekool. Rahvuslaste Tallinna Klubi eestvõttel korraldatud koolitusel olid tavakohaselt kavas loengud ja film

Avaloengus „„Rail Balticu” mõjust Eesti loodusele ja ühiskonnale” rääkis loodusteadlane, geoloog Rein Einasto Eestit läbima kavandatud kiirraudtee tarbetusest ja lausa kahjulikkusest. Einasto toonitas sedagi, et nüüdis-Eesti haridussüsteem pärsib inimestes tunnetusvõime väljaarendamist, mistõttu esinebki palju taipamatust ja hoolimatust. Loengupidaja rõhutas vajadust teha eesti inimeste hulgas rahvavalgustustööd „Rail Balticu” TÕELISTE tagajärgede osas, et takistada kõnealuse kiirraudtee rajamist. Einasto meenutas, et Eesti oli juba 2008. aastal ühinenud põlisrahvaste kaitse deklaratsiooniga ja et seda dokumenti tuleks Eesti juhtidel innukalt kasutada eestlaste kui Euroopa ühe vanema põlisrahva huvide kaitseks nii „Rail Balticu” kui teistegi kahjulike ettevõtmiste puhul. Eesti võimud polevat seda seni aga teinud.

Järgmises loengus tutvustas arstiteadlane Ilmar Soomere rahvuskarmat ja selle osiseid. Ta rääkis impeeriumide halvast karmast, mis on tekkinud väikerahvaste rõhumisest ja kohati lausa hävitamisest. Erilise põhjalikkusega peatus usundiuurijanagi tuntud dr. Soomere kolmel usundil, mis kõik peavad oma esiisaks Aabramit – judaismil, kristlusel ja muhameedlusel. Ta tõi esile nende ühisjooned ja mõju maailmapoliitikale.

Loengu lõppedes said talvekoolilised Soomerelt kingiks ta kirjutatud ja tõlgitud raamatuid.

Nii Einasto kui Soomere ettekanne innustas kuulajaid kaasa mõtlema ja tekitas loenguruumis elava arutelu.

Kolmandas loengus rääkis leiutaja Jaan Hatto peamistest kellaliikidest ja nende ajaloost. Loeng oli jätk ühele ta varasemale ajateemalisele loengule, kus oli olnud juttu kalendri tekkest ja alaliikidest.

Talvekooli lõpetuseks vaadati ühiselt kodanikuaktiivsusest pajatavat Eesti filmi „Okupeeri oma müür” (lavastanud Peeter Vihma ja Artur Talvik, valminud 2013. aastal).

IV Rahvuslaste Talvekool toimus Põhja-Tallinnas asuvas Tallinna Vabas Waldorf-koolis (Tuulemaa tn. 12). Üritusel levitati Rahvuslaste Tallinna Klubi ajalehte „Rahvuslik Teataja”.

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab koolitusi – vastavalt rahvuslaste kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole – alates 2009. aasta suvest.

TÕNU KALVET