Ülevaade IV Rahvuslaste Sügiskoolist

Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) eestvõttel toimus 14. detsembril 2013 Tallinna Vabas Waldorf-koolis IV Rahvuslaste Sügiskool. Kavas olid loengud ja ühisfilmivaatamine.

Avaloengus rääkis RTK liige Hannes Vanaküla psühhopaatidest ja psühhopaatiast. Ta kirjeldas psühhopaatide käitumist, tutvustas selle põhjusi, samuti psühhopaatide ravi-,  ohjeldamis- ja rakendusviise. Vanaküla kinnitusel leidub elualasid, kus psühhopaate kui peaaegu emotsioonivabu isikuid saab edukalt ühiskonna hüvanguks tööle rakendada (tüüpnäide: kirurg), kuid poliitikasse nad juhtivale kohale kindlasti ei sobi, kuna toovad seal ühiskonnale oma kalgi, hoolimatu suhtumisega kahju.

Teemal „Šotimaa ja Kataloonia taasiseseisvumispüüdlused ühinevas Euroopas“ loenguga esinema pidanud välispoliitikavaatleja Paul Madalik jäi ootamatult tulemata ega teavitanud oma tulematajäämisest ka ainsatki RTK liiget. (Kui korraldustoimkond temaga sügiskooli toimumispäeval ühendust püüdis saada, et ta hilinemise põhjus välja selgitada, oli ta mobiiltelefon väljalülitatud või levist väljas.)

Asendusloengu pidanud RTK liige Martin Ojap rääkis inimhinge olemusest ning selle mõjust inimese käitumisele. Ojap lubas sama teemat süvendatumalt käsitleda järgmistelgi RTK korraldatavatel koolitustel, kuna tutvustamistväärivat materjali on tal selle kohta rikkalikult, seekordsele (asendus)loengule ettenähtud aeg aga osutus liiga napiks.

RTK liige, ühtlasi seekordse sügiskooli korraldustoimkonna juht Lauri Õun tutvustas ettekandes „Elektromagneetilisel teel jõustatud raketiheitja rakendused Eesti julgeoleku ja meie huvisfääri kaitseks“ kõnealuse elektromagneetilise relva omadusi, ta tugevaid ja nõrku külgi ning rakendusvõimalusi, viimast eriti Eesti oludes. Õun näitas ka selle relva toimimist tutvustavaid videolõike.

Õuna loengut täiendas RTK liige, insener Marju Toom mälestustega samalaadse relva loomisest Nõukogude Liidus. Selle relva ühest toonasest, ootamatult kontrolli alt väljunud katsetusest jäänud jälg on Toomi teatel Tallinna kesklinnas näha praegugi.

Sügiskooli lõpetuseks vaadati Poola filmilavastaja Marek Piestraki vändatud filmi „Saatana pisar“ (valmimisaasta: 1993), mille tegevus toimub 1939. aastal Tallinnas ja kus osaleb palju eesti näitlejaid. See film on olnud taasiseseisvumisjärgses Eestis sisuliselt põlu all, kuna näitab „liiga avameelselt“, kui elavalt ja takistamatult tegutsevad Eesti ühiskonnas salaseltsid ja teiste riikide salateenistused.

IV Rahvuslaste Sügiskoolis osales umbes veerandsada inimest.

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab arenedasoovivatele inimestele koolitusi – vastavalt kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole – alates 2009. aasta suvest.

TÕNU KALVET