Rahvuslaste Tallinna Klubi avaldus iseseisva Kataloonia küsimuses

Rahvuslaste Tallinna Klubi, tuginedes:
- ÜRO Peaassamblee resolutsioonile nr. 1514 (vastuvõetud ÜRO-s 14. detsembril 1960),
- kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisele paktile,
- majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelisele paktile
ja kõigile teistele rahvaste enesemääramisõigust põhjendatuks pidavatele õigusaktidele, mis on Hispaania põhiseaduse suhtes ülimuslikud,
toetab täielikult katalaanide iseseisvuspüüdlusi ja mõistab hukka katalaanide kallal toimepandud vägivallateod.

Rahvuslaste Tallinna Klubi 2017. aasta oktoobrikuisest koosolekust osavõtjad

Tallinnas, 11. oktoobril 2017