Ülevaade IX Rahvuslaste Kevadkoolist

Tänavune rahvuslaste kevadkool toimus 2. juunil Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla tn. 59). Kavas oli kolm loengut ja üks film.

Avaloengus tutvustas ettevõtja, endine Tallinna abilinnapea Vladimir Maslov üht kiirraudteeliiki, mis on üheaegselt tõhus, odav ja loodussõbralik – trossrelsi-põhimõttel toimivat „SkyWay”-tehnoloogiat. Sellega võrreldes on näiteks „Rail Baltic” juba tehnika eilne või koguni üleeilne päev.

Maslov kirjeldas „SkyWay” kiirtranspordi omadusi, katsetusi ja tulevikuplaane. Sealhulgas nimetas riike, kus on selle omandamiseks suur juhtkonnapoolne huvi ning asjaomane (eel)töö juba käib.

Maslovi lahkumise järel jätkas „SkyWay”-teemal Juhan Tomson, tutvustades selle ettevõtmise rahastamispõhimõtteid ja eri rahapaigutusvõimalusi. (Tomsoni esinemine asendas geoloog Rein Einasto loengut „Eesti mageveevarust. Veeprobleem”, kuna Einasto ei saanud ühe pakilise, just veeprobleemist tingitud asja tõttu seekord kevadkooli esinema tulla.)

Kuulajate huvi oli elav: nii Maslovile kui Tomsonile esitati hulganisti küsimusi. Kuna kuulajate hulgas viibis vähemalt kaks inseneri, samuti teisi, kes tehnikaküsimustes orienteeruvad, siis ei ähvardanud kumbagi esinejat hetkekski oht end lõdvaks lasta. Kuulajaile kui „Rail Balticu” veendunud vastastele mõjus igatahes rahustavalt teadmine, et on olemas tunduvalt Eesti- ja loodussõbralikum kiirraudtee-võimalus kui „Rail Baltic”.

Kolmanda loengu pidas Rahvuslaste Tallinna Klubi liige Elmo Ant, kes tutvustas Eesti kohtusüsteemi, selle tugevaid ja nõrku kohti, ning rääkis, kuidas tal oli õnnestunud saada kohtus võit Tallinna linnavõimu üle. Täpselt aasta varem, 2. juunil 2017 oli Ant koos ühe tuttavaga viinud Tallinna linnavalitsuse hoone ette suure prügikoti. Sellest oligi ta kohtuasi alguse saanud.

Andi loengu mõte oli selge: korraliku ettevalmistuse korral, olukorras hästi orienteerudes suudab ka „väike inimene” seljatada kohtus endast palju mõjukama, olgu siis üksikisiku või organisatsiooni.

Kevadkooli lõpetuseks vaadati populaarteaduslikku filmi „Arukad puud”. See linateos tutvustab teadlaste tehtud avastusi selle kohta, kuidas puud omavahel suhtlevad ja üksteist aitavad, s.t. on palju arenenumad kui neid on seni peetud.

IX Rahvuslaste Kevadkooli korraldas tavakohaselt Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK). Osales 18 inimest.

RTK on korraldanud teadmishimulistele koolitusi (vastavalt rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole) alates 2009. aasta suvest. Esimene rahvuslaste kevadkool toimus 2010. aasta 22. mail Tallinna Kunstigümnaasiumis, mille direktoriks oli tollal praegune Riigikogu liige Märt Sults. Toonane kevadkool saigi toimuda üksnes tänu Sultsi vastutulekule, kuna esialgse toimumiskoha juhtkond murdis sõna ja teatas oma sellealasest otsusest kevadkooli korraldustoimkonnale kõigest mõni päev enne kevadkooli toimumispäeva.

Rahvuslaste Tallinna Klubi on asutatud 11. juunil 2009, seega on nüüdseks tegutsenud peaaegu üheksa aastat.

Tõnu Kalvet

IX Rahvuslaste Kevadkool tuleb 2. juunil Tallinnas

Rahvuslaste kevadkool peetakse tänavu laupäeval, 2. juunil Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla tn. 59).

Kavas on loengud ja filmivaatamine. Kevadkooli lõpetab arutelu.

Kava:
11.00    Avasõnad
11.05    Vladimir Maslov. „Eestile TÕELISELT vajalikust kiirraudteest (mida on kiputud maha vaikima)
12.30    Rein Einasto. „Eesti mageveevarust. Veeprobleem”
14.00    Elmo Ant. „Kuidas võita kohtus endast tugevamat. Õpetlik näide”
15.30    Filmiõhtu, seejärel arutelu
18.00    Lõpetamine

Osavõtutasu: kolm eurot. (Läheb ruumiüüri tasumiseks.)

Kevadkooli korraldustoimkond jätab endale õiguse vajadusel muuta loengute järjekorda ja pikkust.

Lähem teave: Tõnu Kalvet (tel.: 58940393, e-post: t_kalvet[ät]hotmail.com) ja Aimer Halop (tel.: 5178359, e-post: aimer66[ät]hot.ee).

Rahvuslaste kevadkooli korraldajaks on seekordki Rahvuslaste Tallinna Klubi – eestimeelne kodanikuühendus, kes on teadmishimuliste inimeste harimiseks korraldanud igal aastal koolitusi (vastavalt rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole) juba alates 2009. aasta suvest.

Tõnu Kalvet

VIII Rahvuslaste Sügiskool toimub 9. detsembril Tallinnas

Tänavune rahvuslaste sügiskool korraldatakse laupäeval, 9. detsembril 2017 Tallinna Puuetega Inimeste Koja õuemajas (Endla tn. 59). Seal just sellepärast, et Euroopa Liidu juhtide ja teistegi globalistide meelest polegi rahvuslus muud kui üks puue.
Kavas on kolm loengut.

Sügiskooli kava:

11.00    Avasõnad
11.05    Ilmar Soomere. „Ajupesust”
12.15    Vello Leito. „Europiidne soome-ugri rass. Geopoliitiline hetkeseis planeedil. Eesti majandus.”
13.30    Robert Vill. „Kas Eesti poliitmaastikule mahub uusi tulijaid?”

Iga loengu järel saab loengupidajale küsimusi esitada. Viimase loengu järel toimub arutelu, kus sügiskoolilised saavad loengupidajatega vestelda ja soovi korral ka vaielda. Seejärel tuleb sügiskooli pidulik lõpetamine.

Korraldajad jätavad endale õiguse sügiskooli ajakava vajadusel muuta.

Osavõtutasu on kolm eurot isiku kohta. (Selle eest tasutakse ruumiüür.)

Lähemat teavet sügiskooli kohta jagab asjasthuvitatutele korraldustoimkonna liige Aimer Halop telefonil 5178359 ja e-aadressil aimer66[ät]hot.ee. Talle saab eelnevalt edastada ka küsimusi, mida soovitakse sügiskooli loengupidajailt küsida.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda asub Endla tänava selle lõigu keskkoha lähedal, mis jääb Taksopargi ristmiku ja Ekskavaatoritehase ristmiku vahele, mõnekümne meetri kaugusel sealsest Grossi poest. Sama asutuse peahoones on viimastel aastatel oma loenguid pidanud ka tuntud eesti kirjanik, tõlkija, filmilavastaja ning ajaloo-uurija Jüri Lina.

Sügiskooli korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi. Sama organisatsioon on korraldanud eestimeelsete inimeste harimiseks koolitusi (vastavalt rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole) juba alates 2009. aasta suvest.

Tõnu Kalvet
 

Ülevaade IX Rahvuslaste Suvekoolist

Pühapäeval, 17. septembril 2017 peeti järjekorras juba üheksas rahvuslaste suvekool. Toimumispaigaks oli Tallinna Puuetega Inimeste Koda (Endla tn. 59).
Kavas oli neli ettekannet.

Esimeses ettekandes rääkis teadlane, õppejõud ja emeriitprofessor Rein Einasto rahvusriigi looduslähedusest ja selle vastandi vastuolluminekust loodusega. Esineja juhtis tähelepanu, et rahvusriik, eriti just väikeriik, on tunduvalt kohanemisvõimelisem ja seetõttu ka elujõulisem kui suurriik, ja meenutas aegu, kui suured organismid ei suutnud kohaneda ning surid välja, väiksed aga suutsid ja jäid püsima. Einasto kinnitusel on määratud väljasuremisele ka need suurriigid ja teised jõud, kes püüavad rahvusriike ja rahvusi hävitada ning lähevad seeläbi vastuollu loodusseadustega.

Teises ettekandes käsitles jurist, endine riigiprokuröri asetäitja Feliks Saarevet korruptsiooni Eesti riigis ja loetles juhtumeid, mis annavad alust väita, et näiteks Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (lüh. RKAS) on kuritegelik organisatsioon. Saarevet meenutas arvukaid juhtumeid, kus RKAS oli oma käitumisega tekitanud riigile suurt majanduslikku ja/või mainekahju.

Kolmandas ettekandes tutvustas ettevõtja ja poliitikavaatleja, omaaegne ERSP-lane Robert Vill osalusdemokraatia eeliseid teiste demokraatialiikide ees. Villi sõnul on just osalusdemokraatia see, mida vajame Eesti riigi kordategemiseks, samas kui isegi otsedemokraatia on juba eilne päev, esindusdemokraatia aga lausa üleeilne päev ega sobi nüüdis-Eestisse kuidagi. Vill põhjendas pikalt ja ilmekalt ka seda, miks oli otsustanud seekordsetel kohalikel valimistel kandideerida ühes valimisnimekirjas Edgar Savisaare, Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisaga.

Viimases, neljandas ettekandes tutvustas vaatleja Kaisa Valge esmapilgul üllatavaid seoseid Aldous Huxley’ romaani „Hea uus ilm” ja Tallinnas paikneva Uue Maailma asumi vahel. Kuulajad said teada sedagi, miks on Uues Maailmas ainus planeedi nime kandev tänav nimetatud just Saturni, mitte aga ühegi teise planeedi järgi. Samuti rääkis esineja mõningatest võtetest, mida on kasutatud Uue Maailma elanike alateadvuse mõjutamiseks, ja näitas oma sõnade kinnituseks ka asjaomaseid pilte.

Kõik ettekanded tekitasid kuulajates elavat huvi ja ärgitasid kaasa mõtlema. Kohati muutus arutelu lausa väitluseks. Mõtteainet andis Üheksas Rahvuslaste Suvekool kõigile osalistele. Üldse osales ses suvekoolis 21 isikut. (Neist üks ei julenud oma nime kirja panna.)

Suvekooli korraldas ja viis läbi Rahvuslaste Tallinna Klubi.

Rahvuslaste Tallinna Klubi on oma liikmete ja teistegi harimiseks korraldanud rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole juba alates 2009. aasta suvest. (Samal aastal see organisatsioon ka asutati.) Koolitustel on esinenud ja osalenud arvukalt väljapaistvaid inimesi paljudest eluvaldkondadest ja eri elufilosoofiaga.

Järgmise koolitusena on oodata tänavust rahvuslaste sügiskooli.

Tõnu Kalvet

Seekordne rahvuslaste suvekool tuleb 17. septembril Tallinnas

IX Rahvuslaste Suvekool toimub 17. septembril 2017 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla tn. 59).

Kavas on neli loengut.

IX Rahvuslaste Suvekooli kava:

12.00  Avasõna
12.05–13.00  Rein Einasto. „Rahvusriik kui ökosüsteem”
13.15–14.00  Feliks Saarevet. „Miks on Riigi Kinnisvara Aktsiaselts kuritegelik organisatsioon”
14.15–14.30  vaheaeg
14.30–15.15  Robert Vill. „Väga hea vahend Eesti riigi kordategemiseks – osalusdemokraatia”
15.30–15.50  Kaisa Valge. „Uus Maailm ja refleksikujundus”
16.00  Lõpetamine

Osavõtutasu on kolm eurot.

IX Rahvuslaste Suvekooli korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK).

RTK on viinud oma liikmete ja teistegi harimiseks läbi koolitusi (vastavalt kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole) juba alates klubi asutamisaasta (2009) suvest. Seal on osalenud oma ala asjatundjaid paljudelt elualadelt ja mitmesuguse elufilosoofiaga.

Lähem teave: Tõnu Kalvet, tel.: 55900564 ja 58940393, e-post: t_kalvet[ät]hotmail.com

Suvekooli toimumispaik kaardil: http://tallinnakoda.ee/1,44

Tõnu Kalvet