XI Rahvuslaste Suvekool toimub 21. septembril

Tänavune rahvuslaste suvekool leiab aset 21. septembril Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla tänav 59). Kavas on kaks loengut ja üks film.

Kava:

12.00        Avasõnad
12.05        Märt Sults. „Eesti õpetajanappuse põhjused ja selle tõhusamad lahendused”
13.20        Marju Toom. „Kas tuumasõda on taas päevakorral?”
14.10        Vaheaeg
14.30        Film
16.15        Lõpetamine

Osavõtutasu on kolm eurot. (Mõeldud ruumiüüriks.)

Korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel kava muuta või täiendada.

Suvekooli korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) – Tallinnaga seotud eestimeelseid inimesi ühendav organisatsioon, kes on korraldanud teadmishimulistele rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole juba oma asutamisest (2009. aastal) alates.

Tõnu Kalvet

Ülevaade X Rahvuslaste Kevadkoolist

Kümnes Rahvuslaste Kevadkool toimus 16. juunil 2019 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas. Kavas oli kaks loengut ja üks film.

Loengus „Eesti kohtusüsteemi eripärast, ja kuidas sellega suheldes ellu jääda”  kirjeldas kodanikuaktivist Alar Sudak Eesti kohtusüsteemi nõrku külgi, tehes seda arvukate näidete varal nii oma kui teiste kohtupraktikast. Esineja jagas ühtlasi nõuandeid, kuidas saab kodanik end kaitsta, kui õiguskaitseorganid on talle esitanud alusetu süüdistuse. Kevadkoolilised kuulasid neid tähelepanelikult, sest kohtunikuperest pärit Sudak on suure tõenäosusega Eesti rekordiomanik võidetud õigusvaidluste arvult, kus kostja on end kaitsnud üksi, ilma advokaadita.

Sudaku loengu huvitavaimaks osaks oli kirjeldus sellest, kuidas Eesti korrumpeerunud õiguskaitseorganid olid seadusevastaselt paigutanud ta vaimuhaiglasse, ja kuidas tal tänu oma asjatundlikkusele oli õnnestunud sealt vabaneda.

Kuulajatele jättis sügava mulje ka huvitav seaduspärasus, et tihtilugu oli mingi kitsaskoha kõrvaldamiseks Eesti õiguskaitseorganite töös piisanud Sudaku kirjutise ilmumisest mõnes Eesti mõjukas teabekanalis.

Teises loengus tutvustas elektroonikaasjatundja Olle Kitsing tehiskiirguse kahjulikku mõju inimorganismile ning õpetas seda märkama ja kõrvaldama. Ta oli kaasa võtnud ka asjaomase mõõteseadme.

Kitsing tutvustas välismaiste ehitusarhitektide väljatöötatud ohutusnõudeid tehiskiirguse kohta (eriti põhjalikud on ses küsimuses Saksa ehitusarhitektid), kuid juhtis tähelepanu ka sellele, kuidas Eestis neid nõudeid pahatihti eiratakse. Lubatust mitme suurusjärgu võrra suurema tehiskiirguse tõttu ongi inimesed põdurad, nende töövõime on tunduvalt väiksem kui peaks olema. Kui aga viia kiirgustase normi, siis inimesed tervenevad, nende töövõime paraneb oluliselt.

Esineja rääkis, kuidas oli omal ajal suutnud end ravimatunapaistvast haigusest terveks ravida tänu sellele, et suutis viimaks tuvastada: haigusetekitajaks on ohtlikult kõrge tehiskiirgusetase. Kui ta oli viinud taseme normi, oli taandunud ka haigus.  Kitsing toonitas oma kogemusele tuginedes: tervislikust toitumisest, positiivsest mõtlemisest, tervisespordist ja muust terve eluviisi juurde käivast siiski ei piisa, kui inimene elab ohtlikult kõrge tehiskiirgusetasemega ümbruses.

Kevadkooli lõpetuseks vaadati populaarteaduslikku filmi „Jumal asub närvirakkudes” (inglise k. „God is in the neurons”), mis tutvustab aju vähetuntud omadusi.

Alguses pidi kahe loengu asemel olema kavas kolm, kuid kolmas esineja, Igor Gräzin, oli sunnitud viimasel hetkel vaheletulnud tööülesande tõttu kevadkoolist eemale jääma.

X Rahvuslaste Kevadkoolis osales kaheksateist kuulajat. Korraldajaks oli tavakohaselt Rahvuslaste Tallinna Klubi.

11. juunil kümneaastaseks saanud Rahvuslaste Tallinna Klubi on Tallinnaga seotud eestimeelseid inimesi ühendav organisatsioon, kes korraldab nii oma liikmete kui ka kõigi teiste harimiseks alates 2009. aasta suvest rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole.

I Rahvuslaste Kevadkool peeti 22. mail 2010 Tallinna Kunstigümnaasiumis.

Tõnu Kalvet  

Tänavune rahvuslaste kevadkool toimub 15. juunil Tallinnas

Laupäeval, 15. juunil 2019 toimub järjekorras juba kümnes rahvuslaste kevadkool. Toimumiskohaks on Tallinna Puuetega Inimeste Koda (Endla tn. 59). Kavas on kolm loengut.

X Rahvuslaste Kevadkooli kava:

12.00    Avasõna
12.05    Igor Gräzin. „Uued jõujooned Euroopa Liidus pärast 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi; nende mõju Euroopa Liidu tulevikule”
14.00    vaheaeg
14.30    Olle Kitsing. „Tehiskiirgustevaba elu – miks ja kuidas?”
16.00    vaheaeg
16.15    Alar Sudak. „Eesti kohtusüsteemi eripärast, ja kuidas sellega suheldes ellu jääda”
18.00    Lõpetamine

Osavõtutasu on kolm eurot.

Kevadkooli korraldab tavakohaselt Rahvuslaste Tallinna Klubi.

Esimene rahvuslaste kevadkool toimus 22. mail 2010 Tallinna Kunstigümnaasiumis ja sai teoks tänu tolle direktori, Märts Sultsi, vastutulelikkusele. Nimelt soostus Sults lubama korraldada kevadkool kunstigümnaasiumis pärast seda, kui kõigest mõni päev enne kokkulepitud aega oli algse toimumiskoha omanik taganenud kokkuleppest: keelanud läbi viia rahvuslaste kevadkooli.

Rahvuslaste Tallinna Klubi on Tallinnaga seotud eestimeelseid inimesi ühendav organisatsioon. Klubi üheks olulisemaks eesmärgiks on nii oma liikmete kui kogu ühiskonna laiem silmaring. Selle nimel on klubi järjepidevalt korraldanud alates 2009. aasta suvest rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole ning üllitanud alates 2011. aastast oma ajalehte. Viimane levib üleriiklikult ja ka välismaal.

Rahvuslaste Tallinna Klubi on asutatud 11. juunil 2009 ja tähistas seetõttu hiljuti oma kümnendat sünnipäeva.

Tõnu Kalvet

 

Ülevaade ühest Wirtaneni komeedi möödumispäeval korraldatud koolitusest

Rahvuslaste Tallinna Klubi eestvõttel korraldati käesoleva aasta 16. detsembril rahvuslaste sügiskool. Järjekorras juba üheksas. (Esimene toimus 4. detsembril 2010.) Toimumispaigaks oli Tallinna Puuetega Inimeste Koda (asukoht: Endla tn. 59). Kavas oli kaks loengut ja üks film.

Sügiskooli avasõnas juhtis RTK asutaja Jaan Hatto tähelepanu inimkonna keskmise intelligentsusetaseme pidevale langusele viimastel aastakümnetel ja selle väga tõenäoliselt üha kiirenevale hoogustumisele järgmistel aastakümnetel. Hatto meenutas Saksa tuntud aju-uurija, Mafred Spitzeri, teadustööde tulemusi, mille kohaselt mõjub inimesele nõmestavalt nii ülemäärane televiisorivaatamine kui ka nutiseadmete kasutamine. Esineja lasi sügiskooliliste hulgas ringi käia Spitzeri tuntuima teose („Digitaalne dementsus”, ilmunud 2012. aastal) saksakeelsel köitel, et asjasthuvitatud saaks nimeka aju-uurija põhjendustega ise tutvuda.

Esimeses loengus kirjeldas arengumaag Hannes Vanaküla reaalsust, antireaalsust ja sisemaailma nii eraldi kui ka nende vastastikuses seoses. Ta tutvustas ka endakoostatud tabelit, mille põhjal on kerge tuvastada inimese isiksuseomadusi ja puuduste põhjusi. Vanaküla põhjendas selgelt, miks on mehe ja naise maailmataju tihtipeale risti vastupidine, ning miks ja kuidas on mõlemad teineteise vältimatuks täienduseks.

Teises loengus tutvustas ettevõtja, kirjanik ja ajaloo-uurija Arne Tsirna seniteadmata ajaloofakte ja õpetas märkama tunnuseid, mille põhjal kahelda ametlikus ajaloos. Ta tõi arvukalt näiteid selle kohta, kuidas ajaloovõltsinguid saab tuvastada ja paljastada kas või ehitusmaterjali ja selle muutumist hästi tundes.

Mõlemad loengud pälvisid kuulajaskonna elava huvi ja tekitasid seetõttu ka palju küsimusi.

Sügiskooli viimases osas vaadati kaheosalist filmi „ÜRO okultism”. Seal oli juttu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja ta võtmeisikute tegelikest eesmärkidest ja väheteatud ettevõtmistest.

Ühtekokku osales IX Rahvuslaste Sügiskoolis 21 isikut. Korraldustoimkonna juhiks oli – nagu viimasel paaril aastal enamasti ikka – RTK liige Aimer Halop.

IX Rahvuslaste Sügiskool korraldati samal kuupäeval kui Wirtaneni komeet jõudis Maale kõige lähemale.

Tõnu Kalvet

Ülevaade IX Rahvuslaste Kevadkoolist

Tänavune rahvuslaste kevadkool toimus 2. juunil Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla tn. 59). Kavas oli kolm loengut ja üks film.

Avaloengus tutvustas ettevõtja, endine Tallinna abilinnapea Vladimir Maslov üht kiirraudteeliiki, mis on üheaegselt tõhus, odav ja loodussõbralik – trossrelsi-põhimõttel toimivat „SkyWay”-tehnoloogiat. Sellega võrreldes on näiteks „Rail Baltic” juba tehnika eilne või koguni üleeilne päev.

Maslov kirjeldas „SkyWay” kiirtranspordi omadusi, katsetusi ja tulevikuplaane. Sealhulgas nimetas riike, kus on selle omandamiseks suur juhtkonnapoolne huvi ning asjaomane (eel)töö juba käib.

Maslovi lahkumise järel jätkas „SkyWay”-teemal Juhan Tomson, tutvustades selle ettevõtmise rahastamispõhimõtteid ja eri rahapaigutusvõimalusi. (Tomsoni esinemine asendas geoloog Rein Einasto loengut „Eesti mageveevarust. Veeprobleem”, kuna Einasto ei saanud ühe pakilise, just veeprobleemist tingitud asja tõttu seekord kevadkooli esinema tulla.)

Kuulajate huvi oli elav: nii Maslovile kui Tomsonile esitati hulganisti küsimusi. Kuna kuulajate hulgas viibis vähemalt kaks inseneri, samuti teisi, kes tehnikaküsimustes orienteeruvad, siis ei ähvardanud kumbagi esinejat hetkekski oht end lõdvaks lasta. Kuulajaile kui „Rail Balticu” veendunud vastastele mõjus igatahes rahustavalt teadmine, et on olemas tunduvalt Eesti- ja loodussõbralikum kiirraudtee-võimalus kui „Rail Baltic”.

Kolmanda loengu pidas Rahvuslaste Tallinna Klubi liige Elmo Ant, kes tutvustas Eesti kohtusüsteemi, selle tugevaid ja nõrku kohti, ning rääkis, kuidas tal oli õnnestunud saada kohtus võit Tallinna linnavõimu üle. Täpselt aasta varem, 2. juunil 2017 oli Ant koos ühe tuttavaga viinud Tallinna linnavalitsuse hoone ette suure prügikoti. Sellest oligi ta kohtuasi alguse saanud.

Andi loengu mõte oli selge: korraliku ettevalmistuse korral, olukorras hästi orienteerudes suudab ka „väike inimene” seljatada kohtus endast palju mõjukama, olgu siis üksikisiku või organisatsiooni.

Kevadkooli lõpetuseks vaadati populaarteaduslikku filmi „Arukad puud”. See linateos tutvustab teadlaste tehtud avastusi selle kohta, kuidas puud omavahel suhtlevad ja üksteist aitavad, s.t. on palju arenenumad kui neid on seni peetud.

IX Rahvuslaste Kevadkooli korraldas tavakohaselt Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK). Osales 18 inimest.

RTK on korraldanud teadmishimulistele koolitusi (vastavalt rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole) alates 2009. aasta suvest. Esimene rahvuslaste kevadkool toimus 2010. aasta 22. mail Tallinna Kunstigümnaasiumis, mille direktoriks oli tollal praegune Riigikogu liige Märt Sults. Toonane kevadkool saigi toimuda üksnes tänu Sultsi vastutulekule, kuna esialgse toimumiskoha juhtkond murdis sõna ja teatas oma sellealasest otsusest kevadkooli korraldustoimkonnale kõigest mõni päev enne kevadkooli toimumispäeva.

Rahvuslaste Tallinna Klubi on asutatud 11. juunil 2009, seega on nüüdseks tegutsenud peaaegu üheksa aastat.

Tõnu Kalvet