Tänavune rahvuslaste kevadkool toimub 23. mail Tallinnas

Laupäeval, 23. mail 2015 toimub VI Rahvuslaste Kevadkool. Tallinna Puuetega Inimeste Koja (Endla tn. 59) õuemajas korraldataval üritusel on kavas kaks loengut ja üks filmivaatamine.

KAVA:

11.00 Avasõnad

11.05 Igor Gräzin. „Merepiirist”

12.30 Matti Masing. „Põrandaalune demokraatia Eestis 21. sajandil”

13.45-14.00 Väike vaheaeg

14.00 Film: „Januse efekt. Baali orjad“ (lavastaja: Jüri Lina, valmimisaasta: 2015)

Osalustasu neli eurot.

VI Rahvuslaste Kevadkooli korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK).

RTK viib oma liikmete ja teistegi harimiseks läbi koolitusi (vastavalt kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole) alates 2009. aastast. Neil koolitustel on osalenud nimekaid haritlasi paljudelt elualadelt.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda asub Kristiine Keskuse ja Hipodroomi vahelisel alal. Ligipääs ühistranspordiga, tasuta parkimine nii maja ees kui taga. Kesklinna suunast tuleks sõita Koskla tänava kaudu, sest Endla tänavalt ei saa teha vasakpööret Mooni tänavale. Rongiga tulles minna maha Lilleküla peatuses. Sobivad bussiliinid: nr. 16, 17, 21, 21b, 22, 23, 24, 24a, 26, 26a, 32, 33 ja 47. Trollid: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Lähem teave:

Jaan Hatto (tel.: 51903374; e-post: stuvsta[ät]hot.ee)

Tänavuse rahvuslaste kevadkooli toimumisaeg ja -koht teada

Teadmishimuliste inimeste haridusjanu kustutamiseks mõeldud koolitus - tänavune rahvuslaste kevadkool - peetakse 23. mail Tallinna Puuetega Inimeste Koja õuemajas (Endla tn. 59).

Algus on kl. 11. Kavas on loengud ja ühisfilmivaatamine.

Täpsem kava, samuti osavõtutingimused avalikustatakse hiljemalt tuleva nädala alguses.

Lähemat teavet kevadkooli kohta jagab Jaan Hatto (e-aadress: stuvsta[ät]hot.ee, tel.: 51903374).

Kevadkooli korraldajaks on Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK).

RTK korraldab rahvuslaste kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole juba alates 2009. aasta suvest.

Tõnu Kalvet

Ülevaade V Rahvuslaste Sügiskoolist

Laupäeval, 13. detsembril 2014 toimus V Rahvuslaste Sügiskool. Korraldajaks oli tavakohaselt Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK). Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla tn. 59) läbiviidud rahvavalgustuslikul üritusel olid kavas loengud ja ühine filmivaatamine.

Avaloengus („Kuidas Eesti endale värvid sai?”) andis RTK liige, omaaegne vabadusvõitleja Elmo Ant ülevaate Eesti alal 13. sajandist alates kasutatud olulisematest lippudest ja lipuvärvidest ning nendega seotud huvitavatest ajaloolistest seikadest. Loengupidaja peatus ka Eesti rahvusvärvide sünnilool ning katsetel iga hinna eest muuta Eesti riigilipp – Põhjamaade eeskujul – ristilipuks. Ta juhtis tähelepanu märkimisväärsele asjaolule: alates 2006. aastast, kui muudeti lippe käsitlevat seadust, pole Eesti Vabariigil enam ametlikult RIIGIlippu, on vaid RAHVUSlipp. (NB! vabadusvõitlejana kandis Elmo Ant nime Valdo Paddar.)

Teises loengus („Vene sõjaväelaste lahkumine Eestist „pärast ešelone””) meenutas RTK liige, endine Eesti Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ametnik Marju Toom nõukogude okupatsioonivägede sõjaväelaste ja nende perede väljasaatmisega seonduvaid sündmusi ja asjaolusid. Toom kirjeldas väljasaadetud seltskonda, selle põhiliike, ja mainis takistusi, mida Eesti võimud mida aasta edasi, seda rohkem okupantide väljasaatmisele tegid. Toomi sõnul väljastanud ta migratsiooniametnikuna väljasaatmisdokumendid u. 150 000-le okupandile. Kui Eesti võimud ei asunuks takistusi tegema, siis väljastanuks rohkematelegi. Loengupidaja kinnitusel moodustasid 2007. aasta kurikuulsa aprillimässu osavõtjate põhiosa just (siiajäänud, õigemini: -jäetud) okupatsioonivägede sõjaväelaste perest pärit noored, kel impeeriumimeelsus juba maast-madalast veres.

Kolmandana rääkis RTK liige, ajalehe „Rahvuslik Teataja” nõukogu liige Lauri Õun enda ja klubikaaslase Aimer Halopi septembrikuisest Brüsseli-reisist ning selle käigus saadud õppetundidest. Pealkirja „Unustamatu Brüssel. Reisimuljeid meie praeguse impeeriumi pealinnast” kandnud ettekande ilmestamiseks kasutas Õun kõnealusel reisil tehtud fotosid ja videosalvestusi. Ettekandest selgus, et Brüssel on Euroopale võõrast kultuuriruumist massiliselt (!) saabunud sisserändajate mõjul muutunud paigaks, kus valgel inimesel pole elada meeldiv (mõtlemapanev fakt võõrmõju kohta: levinuim poisslapsenimi Brüsselis on... Muhamed!) ning et Belgia ühiskond üldse on seetõttu pingetest tulvil ja mäda.

Sügiskooli lõpetuseks vaadati Põhja-Korea filmi „Propaganda”, mis tutvustas lääneriikide juhtkonna toel levitatavaid propagandavalesid ja paljastas olulisemaid ajuloputusvõtteid. Nüüdseks juba üle paarikümne aasta lääneriikide propagandavalede mõjusfääris elanud sügiskoolilistele, kel kogemus ka nõukogudeaegsest propagandast, tulid filmisloetletud ja -kirjeldatud manipuleerimisvõtted väga tuttavad ette.

Ajapuudusel jäi seekord ära algselt kavas olnud loeng „Organisatsioon: kas demokraatlik või juhikeskne?”, mille pidi pidama RTK rajaja, Eesti üks paremaid demokraatia-asjatundjaid Jaan Hatto, kes on ühtlasi „demokraatiaõpikuks” peetava ülevaateteose „Kuhu kadus Eesti demokraatia?” autor. Hatto peab selle loengu aga kindlasti mõnel järgmisel RTK korraldataval rahvavalgustuslikul üritusel.

V Rahvuslaste Sügiskoolis osales 16 inimest.

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab harivaid üritusi (vastavalt rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole) alates 2009. aasta suvest. Väljaõpe on olnud seega järjepidev.

Tõnu Kalvet

 

V Rahvuslaste Sügiskool toimub 13. detsembril

Tänavune rahvuslaste sügiskool toimub laupäeval, 13. detsembril 2014 Tallinna Puuetega Inimeste Koja (Endla tn. 59) õuemajas. Tallinna Puuetega Inimeste Koda asub Kristiine Keskuse ja Tallinna hipodroomi vahelisel alal. Ligipääs ühistranspordiga, tasuta parkimine nii maja ees kui taga.

SÜGISKOOLI KAVA:

13.00 Algus ja avamine
13.00 Loeng: Elmo Ant. „Kuidas Eesti endale värvid sai?”
14.15 Väike vaheaeg
14.30 Loeng: Marju Toom. „Vene sõjaväelaste lahkumine Eestist „pärast ešelone””
15.15 Väike vaheaeg
15.30 Loeng: Aimer Halop ja Lauri Õun. „Unustamatu Brüssel. Reisimuljeid meie praeguse impeeriumi pealinnast”
16.15 Väike vaheaeg
16.30 Loeng: Jaan Hatto. „Organisatsioon: kas demokraatlik või juhikeskne?”
17.00 Filmiõhtu: „Propaganda” (Põhja-Korea).

Osavõtutasu kolm eurot.

Tänavune rahvuslaste sügiskool on järjekorras juba viies. Korraldajaks nii sel korral kui ka kõigil eelmistel kordadel on Rahvuslaste Tallinna Klubi.

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab harivaid üritusi (vastavalt rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkooli) juba alates 2009. aasta suvest.

Jaan Hatto,
V Rahvuslaste Sügiskooli korraldustoimkonna juht
Tel.: 51903374
E-post: stuvsta[ät]hot.ee

VI Rahvuslaste Suvekooli kokkuvõte

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldatud VI Rahvuslaste Suvekool toimus 8.-10. augustini Lääne-Raplamaal Vana- Vigalas, Pärna Rohelises Turismitalus. Samas kohas olid toimunud ka kõik varasemad suvekoolid.

Reedel, 8. augustil esines loenguga Eklektiline sotsioloogiast" RTK liige Martin Ojap. Loeng tekitas mitmeid küsimusi. Üritati leida vastuseid küsimustele: mis juhib ühte inimest ja mis on inimese mõtlemine ja selle võimalikud arengutasemed? Lektor tõi näiteid eri ajastutest ja selgitas, miks keskaega võib pidada mõtlemise mõistes pimedamaks ajaks (langeti 7-12-aastaste tasemele) ning mille poolest tänapäeval toimuvad ühiskondlikud protsessid sarnanevad rohkem keskajale kui uusajale, Antiik-Kreekale või renessansile.

Martin Ojapi loengule järgnes teise RTK liikme, Anti Poolametsa loeng ja film Sõda rahuajal" Venemaa peetavast propagandasõjast. Filmi lavastaja oli Anti Poolamets ise.

Teine koolipäev, 9. august, algas suvekooli piduliku avamise, lipuheiskamise ja hümnilaulmisega.
Päeva esimese loengu (Vabatarkvara mõtteviisid" ) pidas arvutiasjatundja Kalle Kebbinau. Ta tõi välja põhjused, miks vabatarkvara kasutamine vähendab globaalvalitsuse kontrolli ühiskonna üle ja milliseid vabatarkvarasid ning tehnoloogiaid on olemas. Nimelt on võimalik inimestel ise toota vabatarkvaraga elektroonikakomponentidest roboteid, mitmesuguseid masinaid ning nutitelefone. Vabatarkvara ei tähenda, et see oleks tasuta, kuid see tähendab kindlasti seda, et selle tarkvara lähtekoodile ja elektroonika spetsifikatsioonile on vaba ligipääs.

Link RIA kodulehele, kust on võimalik leida vabatarkvara kohta infot https://www.ria.ee/vabatarkvara/

Teiseks esines rahvastikuteadlane Jaak Uibu ja rääkis meile õnnestunud ja vähemõnnestunud katsetest äratada meie praeguste võimukandjate huvi Eesti rahvastiku hävingu vastu. Peaministri kabineti töötajate suhtumine rahvastikukriisi on leige ning sügavalt on juurdunud valitsuse ükskõiksus probleemi lahendamisse.

Kolmas loeng, Mis võiks päästa meie ühiskonna kokkuvarisemisest- madalhõre asustusega planeedi projekt" oli sotsiaalmajanduse magister Einar Eilandilt. Lektor tutvustas madalasustusega planeedi projekti ja selle võimalikke lahendusi Eesti ühiskonna jaoks.

Täiendav info näoraamatu kodulehel:
Madalasustusega planeedi liikumine / https://www.facebook.com/madalasustusegaplaneediliikumine?fref=ts

Pärast lõunat toimus kõigepealt ajakirjanik Toomas Kümmeli loeng VEB fond ja selle järelmid tänapäeva eesti ühiskonnale", järgnes Alar Sudak loenguga Kuidas korraldada rahvaliikumist". Sudak näitas kuidas on võimalik luua petitsiooni või mingi ühiskondliku probleemi taha meelitada inimesi ja koguda allkirju ürituste tarvis. Päeva lõpetas Teele Link, tutvustades mitmeid mõttekontrolli programme, mis vaesustavad, killustavad ja nõrgendavad inimeste loogilist mõtlemist.

Kolmandal päeval, s.o. pühapäeval, 10. augustil, leidsid aset mõttetalgud, toimusid töötoad ja arutelud, kuidas parandada klubi töökorraldust. Arutelust ei jäänud välja ka Eesti tulevikku puudutavad valusad küsimused.

Korraldajad tänavad kõiki klubilasi, lektoreid ja külalisi, kes suvekoolis osalesid ja seeläbi koolituse õnnestumisse oma panuse andsid; eriti aga Pärna Rohelise Turismitalu peremeest ja perenaist, Reemet ja Järvi Kasekampi, lahke vastuvõtu ja maitsva toidu eest.

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab teadmishimuliste inimeste harimiseks koolitusi (vastavalt rahvuslaste kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole) alates 2009. aasta suvest.

Jaan Hatto

Lauri Õun