VI Rahvuslaste Suvekooli kokkuvõte

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldatud VI Rahvuslaste Suvekool toimus 8.-10. augustini Lääne-Raplamaal Vana- Vigalas, Pärna Rohelises Turismitalus. Samas kohas olid toimunud ka kõik varasemad suvekoolid.

Reedel, 8. augustil esines loenguga Eklektiline sotsioloogiast" RTK liige Martin Ojap. Loeng tekitas mitmeid küsimusi. Üritati leida vastuseid küsimustele: mis juhib ühte inimest ja mis on inimese mõtlemine ja selle võimalikud arengutasemed? Lektor tõi näiteid eri ajastutest ja selgitas, miks keskaega võib pidada mõtlemise mõistes pimedamaks ajaks (langeti 7-12-aastaste tasemele) ning mille poolest tänapäeval toimuvad ühiskondlikud protsessid sarnanevad rohkem keskajale kui uusajale, Antiik-Kreekale või renessansile.

Martin Ojapi loengule järgnes teise RTK liikme, Anti Poolametsa loeng ja film Sõda rahuajal" Venemaa peetavast propagandasõjast. Filmi lavastaja oli Anti Poolamets ise.

Teine koolipäev, 9. august, algas suvekooli piduliku avamise, lipuheiskamise ja hümnilaulmisega.
Päeva esimese loengu (Vabatarkvara mõtteviisid" ) pidas arvutiasjatundja Kalle Kebbinau. Ta tõi välja põhjused, miks vabatarkvara kasutamine vähendab globaalvalitsuse kontrolli ühiskonna üle ja milliseid vabatarkvarasid ning tehnoloogiaid on olemas. Nimelt on võimalik inimestel ise toota vabatarkvaraga elektroonikakomponentidest roboteid, mitmesuguseid masinaid ning nutitelefone. Vabatarkvara ei tähenda, et see oleks tasuta, kuid see tähendab kindlasti seda, et selle tarkvara lähtekoodile ja elektroonika spetsifikatsioonile on vaba ligipääs.

Link RIA kodulehele, kust on võimalik leida vabatarkvara kohta infot https://www.ria.ee/vabatarkvara/

Teiseks esines rahvastikuteadlane Jaak Uibu ja rääkis meile õnnestunud ja vähemõnnestunud katsetest äratada meie praeguste võimukandjate huvi Eesti rahvastiku hävingu vastu. Peaministri kabineti töötajate suhtumine rahvastikukriisi on leige ning sügavalt on juurdunud valitsuse ükskõiksus probleemi lahendamisse.

Kolmas loeng, Mis võiks päästa meie ühiskonna kokkuvarisemisest- madalhõre asustusega planeedi projekt" oli sotsiaalmajanduse magister Einar Eilandilt. Lektor tutvustas madalasustusega planeedi projekti ja selle võimalikke lahendusi Eesti ühiskonna jaoks.

Täiendav info näoraamatu kodulehel:
Madalasustusega planeedi liikumine / https://www.facebook.com/madalasustusegaplaneediliikumine?fref=ts

Pärast lõunat toimus kõigepealt ajakirjanik Toomas Kümmeli loeng VEB fond ja selle järelmid tänapäeva eesti ühiskonnale", järgnes Alar Sudak loenguga Kuidas korraldada rahvaliikumist". Sudak näitas kuidas on võimalik luua petitsiooni või mingi ühiskondliku probleemi taha meelitada inimesi ja koguda allkirju ürituste tarvis. Päeva lõpetas Teele Link, tutvustades mitmeid mõttekontrolli programme, mis vaesustavad, killustavad ja nõrgendavad inimeste loogilist mõtlemist.

Kolmandal päeval, s.o. pühapäeval, 10. augustil, leidsid aset mõttetalgud, toimusid töötoad ja arutelud, kuidas parandada klubi töökorraldust. Arutelust ei jäänud välja ka Eesti tulevikku puudutavad valusad küsimused.

Korraldajad tänavad kõiki klubilasi, lektoreid ja külalisi, kes suvekoolis osalesid ja seeläbi koolituse õnnestumisse oma panuse andsid; eriti aga Pärna Rohelise Turismitalu peremeest ja perenaist, Reemet ja Järvi Kasekampi, lahke vastuvõtu ja maitsva toidu eest.

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab teadmishimuliste inimeste harimiseks koolitusi (vastavalt rahvuslaste kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole) alates 2009. aasta suvest.

Jaan Hatto

Lauri Õun