Seekordne rahvuslaste suvekool tuleb 17. septembril Tallinnas

IX Rahvuslaste Suvekool toimub 17. septembril 2017 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla tn. 59).

Kavas on neli loengut.

IX Rahvuslaste Suvekooli kava:

12.00  Avasõna
12.05–13.00  Rein Einasto. „Rahvusriik kui ökosüsteem”
13.15–14.00  Feliks Saarevet. „Miks on Riigi Kinnisvara Aktsiaselts kuritegelik organisatsioon”
14.15–14.30  vaheaeg
14.30–15.15  Robert Vill. „Väga hea vahend Eesti riigi kordategemiseks – osalusdemokraatia”
15.30–15.50  Kaisa Valge. „Uus Maailm ja refleksikujundus”
16.00  Lõpetamine

Osavõtutasu on kolm eurot.

IX Rahvuslaste Suvekooli korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK).

RTK on viinud oma liikmete ja teistegi harimiseks läbi koolitusi (vastavalt kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole) juba alates klubi asutamisaasta (2009) suvest. Seal on osalenud oma ala asjatundjaid paljudelt elualadelt ja mitmesuguse elufilosoofiaga.

Lähem teave: Tõnu Kalvet, tel.: 55900564 ja 58940393, e-post: t_kalvet[ät]hotmail.com

Suvekooli toimumispaik kaardil: http://tallinnakoda.ee/1,44

Tõnu Kalvet

Ülevaade kaheksandast rahvuslaste kevadkoolist

VIII Rahvuslaste Kevadkool toimus 10. juunil 2017 Harjumaal Kiili vallas Luigel. Kavas olid loengud ja filmivaatamine.
Avaloengus rääkis poliitikavaatleja Robert Vill olukorrast Lähis-Idas, selle põhjustest ja võimalikest tulevikustsenaariumeist. Vill juhtis tähelepanu asjaoludele, mille kaudu mõjutab sealne olukord nii Euroopat kui muud maailma, ka Eestit. Ta tegi oskuslikke, alati asjakohaseid kõrvalepõikeid Eesti sise- ja välispoliitikasse, oskas neid siduda oma loengu teemaga nii, et kuulajatel ei hakanud korrakski igav.
Teises loengus tutvustas jurist Merle Haruoja inimkaubandust ja sellevastast võitlust. Ta rääkis nii tüüpilistest kui ka erandlikest selle kuriteoliigi juhtumitest, ühtlasi tutvustas organisatsioone ja seadusesätteid, mille abil sedalaadi kuritegude vastu võideldakse.
Mõlema loengu puhul pakkus kuulajatele erilist huvi seos praeguse, suunatud rahvasterändamisega, mille käigus on saabunud Euroopasse suur hulk rahvast, keda siia üldse ei oodata. Mõlemad loengupidajad külvati küsimustega lausa üle.
Suurt huvi tekitas kevadkoolilistes ka dokumentaalfilm „Taevavaatleja”, mis käsitles ilmamuutuste tahtlikku esilekutsumist lennukitelt allapuistatavate mürgikemikaalide abil ja selle kahjulikku toimet kõigele elavale. Filmi inglise keelest eestindanud Kaisa Valge tegi nii enne kui pärast filmivaatamist ettekande kõnealusest nähtusest, tolle taustast. Kuulajatele jättis nii film kui ka Valge jutt sügava mulje, pani mõtlema.
Kevadkool peeti Luigekandi keskuse laste- ja noortemajas, korraldajaks oli Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK). Korraldustoimkonda juhtis RTK liige Aimer Halop. Tänavusest kevadkoolist võttis osa 15 inimest.
Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab teadmishimulistele koolitusi, vastavalt rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole, alates 2009. aasta suvest, mil Vana-Vigalas toimus esimene rahvuslaste suvekool. Klubi läbiviidud koolitustel on osalenud arvukalt asjatundjaid ja tuntud tegelasi kõige mitmekesisematelt elualadelt.
TÕNU KALVET

Tänavune rahvuslaste kevadkool toimub 10. juunil

VIII Rahvuslaste Kevadkool leiab aset 10.06.2017 Lõuna-Harjumaal Kiili vallas Luigel Luigekandi keskuses laste -ja noortemajas (Ööbiku 2).

Kava:

12.00  Avasõna

12.05-14.00 Robert Vill. „Lähis-Ida minevik, tulevik ja olevik“

14.00-16.00 Merle Haruoja. „Kas inimene on kaup?“

16.00-16.30 Lõunavaheaeg

16.30-17.30 Kaisa Valge sissejuhatusel film „Taevavaatleja“

17.30-18.00 Arutelu ja vabateema

Osavõtutasu ruumirendiks kolm eurot, lõunasöök kaks eurot.

Kevadkooli korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK). RTK viib oma liikmete ja teistegi harimiseks läbi koolitusi (vastavalt rahvuslaste kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole) alates 2009. aastast. Neil koolitustel on osalenud nimekaid inimesi paljudelt elualadelt ja erinevatest elufilosoofiatest.

Lähem teave:

AimerHalop

tel.: 5178359

Kevadkooli toimumispaik maakaardil: 

https://goo.gl/maps/djNChX2uok32

TÕNU KALVET

Seitsmendast rahvuslaste sügiskoolist

VII Rahvuslaste Sügiskool toimus 3. detsembril 2016 Harjumaal Kiili vallas Luigel. Kavas olid loengud ja arutelu.
Sügiskoolis oli koos 13 inimest, sellest kolm loengupidajat. Loengud olid väga huvitavad ning tekitasid palju diskussiooni. Iga loengu järel oli pool tundi tõsist mõttevahetust.
Sügiskooli korraldas Rahvuslaste Tallinna Klubi.
Aimer Halop,
VII Rahvuslaste Sügiskooli korraldustoimkonna esimees

Tõnu Kalvet,
korraldustoimkonna liige

VII Rahvuslaste Sügiskool tuleb 3. detsembril Lõuna-Harjumaal

Tänavune rahvuslaste sügiskool toimub 3. detsembril Lõuna-Harjumaal Kiili vallas Luigel Luigekandi keskuses Laste- ja noortemajas (Ööbiku 2).

Kava:
12.00  Avasõna
12.15–14.00  Marju Toom. „Eesti, maailm ja meie kaasaeg”
14.00–16.00  Vello Leito. „Kas Venemaa on tegelikult hoopis soome-ugri riik?”
16.00–16.30  Lõunavaheaeg
16.30–17.30  Sander Laanemaa. „Õppetund Roomast ja antiikajast”
17.30 –          Arutelu ja vabateema

Osavõtutasu (ruumirendiks) kaks eurot ja lõunasöök samuti kaks eurot.

Luigele saab:
1) mööda Viljandi maanteed. Enne  „Luige” peatust keerad (paremale) Tammetalu tänavasse,  sõidad otse 100 m ja keerad Ööbiku tänavasse;
2) bussiga nr. 116 (väljub Viru peatusest kell  11.05);
3) marsruuttaksoga nr. 219 ( väljub „Solarise” eest  kell 11.00).

Seekordne rahvuslaste sügiskool on juba seitsmes. Selle korraldajaks on Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK).
RTK viib oma liikmete ja teistegi harimiseks läbi koolitusi (vastavalt rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole) alates 2009. aastast. Seal on osalenud nimekaid inimesi paljudelt elualadelt ja erinevatest elufilosoofiatest.

Lähem teave:

Aimer Halop
tel.: 5178359

Asukoht kaardil:
https://goo.gl/maps/djNChX2uok32