Ülevaade IX Rahvuslaste Suvekoolist

Pühapäeval, 17. septembril 2017 peeti järjekorras juba üheksas rahvuslaste suvekool. Toimumispaigaks oli Tallinna Puuetega Inimeste Koda (Endla tn. 59).
Kavas oli neli ettekannet.

Esimeses ettekandes rääkis teadlane, õppejõud ja emeriitprofessor Rein Einasto rahvusriigi looduslähedusest ja selle vastandi vastuolluminekust loodusega. Esineja juhtis tähelepanu, et rahvusriik, eriti just väikeriik, on tunduvalt kohanemisvõimelisem ja seetõttu ka elujõulisem kui suurriik, ja meenutas aegu, kui suured organismid ei suutnud kohaneda ning surid välja, väiksed aga suutsid ja jäid püsima. Einasto kinnitusel on määratud väljasuremisele ka need suurriigid ja teised jõud, kes püüavad rahvusriike ja rahvusi hävitada ning lähevad seeläbi vastuollu loodusseadustega.

Teises ettekandes käsitles jurist, endine riigiprokuröri asetäitja Feliks Saarevet korruptsiooni Eesti riigis ja loetles juhtumeid, mis annavad alust väita, et näiteks Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (lüh. RKAS) on kuritegelik organisatsioon. Saarevet meenutas arvukaid juhtumeid, kus RKAS oli oma käitumisega tekitanud riigile suurt majanduslikku ja/või mainekahju.

Kolmandas ettekandes tutvustas ettevõtja ja poliitikavaatleja, omaaegne ERSP-lane Robert Vill osalusdemokraatia eeliseid teiste demokraatialiikide ees. Villi sõnul on just osalusdemokraatia see, mida vajame Eesti riigi kordategemiseks, samas kui isegi otsedemokraatia on juba eilne päev, esindusdemokraatia aga lausa üleeilne päev ega sobi nüüdis-Eestisse kuidagi. Vill põhjendas pikalt ja ilmekalt ka seda, miks oli otsustanud seekordsetel kohalikel valimistel kandideerida ühes valimisnimekirjas Edgar Savisaare, Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisaga.

Viimases, neljandas ettekandes tutvustas vaatleja Kaisa Valge esmapilgul üllatavaid seoseid Aldous Huxley’ romaani „Hea uus ilm” ja Tallinnas paikneva Uue Maailma asumi vahel. Kuulajad said teada sedagi, miks on Uues Maailmas ainus planeedi nime kandev tänav nimetatud just Saturni, mitte aga ühegi teise planeedi järgi. Samuti rääkis esineja mõningatest võtetest, mida on kasutatud Uue Maailma elanike alateadvuse mõjutamiseks, ja näitas oma sõnade kinnituseks ka asjaomaseid pilte.

Kõik ettekanded tekitasid kuulajates elavat huvi ja ärgitasid kaasa mõtlema. Kohati muutus arutelu lausa väitluseks. Mõtteainet andis Üheksas Rahvuslaste Suvekool kõigile osalistele. Üldse osales ses suvekoolis 21 isikut. (Neist üks ei julenud oma nime kirja panna.)

Suvekooli korraldas ja viis läbi Rahvuslaste Tallinna Klubi.

Rahvuslaste Tallinna Klubi on oma liikmete ja teistegi harimiseks korraldanud rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole juba alates 2009. aasta suvest. (Samal aastal see organisatsioon ka asutati.) Koolitustel on esinenud ja osalenud arvukalt väljapaistvaid inimesi paljudest eluvaldkondadest ja eri elufilosoofiaga.

Järgmise koolitusena on oodata tänavust rahvuslaste sügiskooli.

Tõnu Kalvet