Ülevaade kaheksandast rahvuslaste kevadkoolist

VIII Rahvuslaste Kevadkool toimus 10. juunil 2017 Harjumaal Kiili vallas Luigel. Kavas olid loengud ja filmivaatamine.
Avaloengus rääkis poliitikavaatleja Robert Vill olukorrast Lähis-Idas, selle põhjustest ja võimalikest tulevikustsenaariumeist. Vill juhtis tähelepanu asjaoludele, mille kaudu mõjutab sealne olukord nii Euroopat kui muud maailma, ka Eestit. Ta tegi oskuslikke, alati asjakohaseid kõrvalepõikeid Eesti sise- ja välispoliitikasse, oskas neid siduda oma loengu teemaga nii, et kuulajatel ei hakanud korrakski igav.
Teises loengus tutvustas jurist Merle Haruoja inimkaubandust ja sellevastast võitlust. Ta rääkis nii tüüpilistest kui ka erandlikest selle kuriteoliigi juhtumitest, ühtlasi tutvustas organisatsioone ja seadusesätteid, mille abil sedalaadi kuritegude vastu võideldakse.
Mõlema loengu puhul pakkus kuulajatele erilist huvi seos praeguse, suunatud rahvasterändamisega, mille käigus on saabunud Euroopasse suur hulk rahvast, keda siia üldse ei oodata. Mõlemad loengupidajad külvati küsimustega lausa üle.
Suurt huvi tekitas kevadkoolilistes ka dokumentaalfilm „Taevavaatleja”, mis käsitles ilmamuutuste tahtlikku esilekutsumist lennukitelt allapuistatavate mürgikemikaalide abil ja selle kahjulikku toimet kõigele elavale. Filmi inglise keelest eestindanud Kaisa Valge tegi nii enne kui pärast filmivaatamist ettekande kõnealusest nähtusest, tolle taustast. Kuulajatele jättis nii film kui ka Valge jutt sügava mulje, pani mõtlema.
Kevadkool peeti Luigekandi keskuse laste- ja noortemajas, korraldajaks oli Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK). Korraldustoimkonda juhtis RTK liige Aimer Halop. Tänavusest kevadkoolist võttis osa 15 inimest.
Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab teadmishimulistele koolitusi, vastavalt rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole, alates 2009. aasta suvest, mil Vana-Vigalas toimus esimene rahvuslaste suvekool. Klubi läbiviidud koolitustel on osalenud arvukalt asjatundjaid ja tuntud tegelasi kõige mitmekesisematelt elualadelt.
TÕNU KALVET