IX Rahvuslaste Kevadkool tuleb 2. juunil Tallinnas

Rahvuslaste kevadkool peetakse tänavu laupäeval, 2. juunil Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla tn. 59).

Kavas on loengud ja filmivaatamine. Kevadkooli lõpetab arutelu.

Kava:
11.00    Avasõnad
11.05    Vladimir Maslov. „Eestile TÕELISELT vajalikust kiirraudteest (mida on kiputud maha vaikima)
12.30    Rein Einasto. „Eesti mageveevarust. Veeprobleem”
14.00    Elmo Ant. „Kuidas võita kohtus endast tugevamat. Õpetlik näide”
15.30    Filmiõhtu, seejärel arutelu
18.00    Lõpetamine

Osavõtutasu: kolm eurot. (Läheb ruumiüüri tasumiseks.)

Kevadkooli korraldustoimkond jätab endale õiguse vajadusel muuta loengute järjekorda ja pikkust.

Lähem teave: Tõnu Kalvet (tel.: 58940393, e-post: t_kalvet[ät]hotmail.com) ja Aimer Halop (tel.: 5178359, e-post: aimer66[ät]hot.ee).

Rahvuslaste kevadkooli korraldajaks on seekordki Rahvuslaste Tallinna Klubi – eestimeelne kodanikuühendus, kes on teadmishimuliste inimeste harimiseks korraldanud igal aastal koolitusi (vastavalt rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole) juba alates 2009. aasta suvest.

Tõnu Kalvet

VIII Rahvuslaste Sügiskool toimub 9. detsembril Tallinnas

Tänavune rahvuslaste sügiskool korraldatakse laupäeval, 9. detsembril 2017 Tallinna Puuetega Inimeste Koja õuemajas (Endla tn. 59). Seal just sellepärast, et Euroopa Liidu juhtide ja teistegi globalistide meelest polegi rahvuslus muud kui üks puue.
Kavas on kolm loengut.

Sügiskooli kava:

11.00    Avasõnad
11.05    Ilmar Soomere. „Ajupesust”
12.15    Vello Leito. „Europiidne soome-ugri rass. Geopoliitiline hetkeseis planeedil. Eesti majandus.”
13.30    Robert Vill. „Kas Eesti poliitmaastikule mahub uusi tulijaid?”

Iga loengu järel saab loengupidajale küsimusi esitada. Viimase loengu järel toimub arutelu, kus sügiskoolilised saavad loengupidajatega vestelda ja soovi korral ka vaielda. Seejärel tuleb sügiskooli pidulik lõpetamine.

Korraldajad jätavad endale õiguse sügiskooli ajakava vajadusel muuta.

Osavõtutasu on kolm eurot isiku kohta. (Selle eest tasutakse ruumiüür.)

Lähemat teavet sügiskooli kohta jagab asjasthuvitatutele korraldustoimkonna liige Aimer Halop telefonil 5178359 ja e-aadressil aimer66[ät]hot.ee. Talle saab eelnevalt edastada ka küsimusi, mida soovitakse sügiskooli loengupidajailt küsida.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda asub Endla tänava selle lõigu keskkoha lähedal, mis jääb Taksopargi ristmiku ja Ekskavaatoritehase ristmiku vahele, mõnekümne meetri kaugusel sealsest Grossi poest. Sama asutuse peahoones on viimastel aastatel oma loenguid pidanud ka tuntud eesti kirjanik, tõlkija, filmilavastaja ning ajaloo-uurija Jüri Lina.

Sügiskooli korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi. Sama organisatsioon on korraldanud eestimeelsete inimeste harimiseks koolitusi (vastavalt rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole) juba alates 2009. aasta suvest.

Tõnu Kalvet
 

Ülevaade IX Rahvuslaste Suvekoolist

Pühapäeval, 17. septembril 2017 peeti järjekorras juba üheksas rahvuslaste suvekool. Toimumispaigaks oli Tallinna Puuetega Inimeste Koda (Endla tn. 59).
Kavas oli neli ettekannet.

Esimeses ettekandes rääkis teadlane, õppejõud ja emeriitprofessor Rein Einasto rahvusriigi looduslähedusest ja selle vastandi vastuolluminekust loodusega. Esineja juhtis tähelepanu, et rahvusriik, eriti just väikeriik, on tunduvalt kohanemisvõimelisem ja seetõttu ka elujõulisem kui suurriik, ja meenutas aegu, kui suured organismid ei suutnud kohaneda ning surid välja, väiksed aga suutsid ja jäid püsima. Einasto kinnitusel on määratud väljasuremisele ka need suurriigid ja teised jõud, kes püüavad rahvusriike ja rahvusi hävitada ning lähevad seeläbi vastuollu loodusseadustega.

Teises ettekandes käsitles jurist, endine riigiprokuröri asetäitja Feliks Saarevet korruptsiooni Eesti riigis ja loetles juhtumeid, mis annavad alust väita, et näiteks Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (lüh. RKAS) on kuritegelik organisatsioon. Saarevet meenutas arvukaid juhtumeid, kus RKAS oli oma käitumisega tekitanud riigile suurt majanduslikku ja/või mainekahju.

Kolmandas ettekandes tutvustas ettevõtja ja poliitikavaatleja, omaaegne ERSP-lane Robert Vill osalusdemokraatia eeliseid teiste demokraatialiikide ees. Villi sõnul on just osalusdemokraatia see, mida vajame Eesti riigi kordategemiseks, samas kui isegi otsedemokraatia on juba eilne päev, esindusdemokraatia aga lausa üleeilne päev ega sobi nüüdis-Eestisse kuidagi. Vill põhjendas pikalt ja ilmekalt ka seda, miks oli otsustanud seekordsetel kohalikel valimistel kandideerida ühes valimisnimekirjas Edgar Savisaare, Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisaga.

Viimases, neljandas ettekandes tutvustas vaatleja Kaisa Valge esmapilgul üllatavaid seoseid Aldous Huxley’ romaani „Hea uus ilm” ja Tallinnas paikneva Uue Maailma asumi vahel. Kuulajad said teada sedagi, miks on Uues Maailmas ainus planeedi nime kandev tänav nimetatud just Saturni, mitte aga ühegi teise planeedi järgi. Samuti rääkis esineja mõningatest võtetest, mida on kasutatud Uue Maailma elanike alateadvuse mõjutamiseks, ja näitas oma sõnade kinnituseks ka asjaomaseid pilte.

Kõik ettekanded tekitasid kuulajates elavat huvi ja ärgitasid kaasa mõtlema. Kohati muutus arutelu lausa väitluseks. Mõtteainet andis Üheksas Rahvuslaste Suvekool kõigile osalistele. Üldse osales ses suvekoolis 21 isikut. (Neist üks ei julenud oma nime kirja panna.)

Suvekooli korraldas ja viis läbi Rahvuslaste Tallinna Klubi.

Rahvuslaste Tallinna Klubi on oma liikmete ja teistegi harimiseks korraldanud rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole juba alates 2009. aasta suvest. (Samal aastal see organisatsioon ka asutati.) Koolitustel on esinenud ja osalenud arvukalt väljapaistvaid inimesi paljudest eluvaldkondadest ja eri elufilosoofiaga.

Järgmise koolitusena on oodata tänavust rahvuslaste sügiskooli.

Tõnu Kalvet

Seekordne rahvuslaste suvekool tuleb 17. septembril Tallinnas

IX Rahvuslaste Suvekool toimub 17. septembril 2017 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla tn. 59).

Kavas on neli loengut.

IX Rahvuslaste Suvekooli kava:

12.00  Avasõna
12.05–13.00  Rein Einasto. „Rahvusriik kui ökosüsteem”
13.15–14.00  Feliks Saarevet. „Miks on Riigi Kinnisvara Aktsiaselts kuritegelik organisatsioon”
14.15–14.30  vaheaeg
14.30–15.15  Robert Vill. „Väga hea vahend Eesti riigi kordategemiseks – osalusdemokraatia”
15.30–15.50  Kaisa Valge. „Uus Maailm ja refleksikujundus”
16.00  Lõpetamine

Osavõtutasu on kolm eurot.

IX Rahvuslaste Suvekooli korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK).

RTK on viinud oma liikmete ja teistegi harimiseks läbi koolitusi (vastavalt kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole) juba alates klubi asutamisaasta (2009) suvest. Seal on osalenud oma ala asjatundjaid paljudelt elualadelt ja mitmesuguse elufilosoofiaga.

Lähem teave: Tõnu Kalvet, tel.: 55900564 ja 58940393, e-post: t_kalvet[ät]hotmail.com

Suvekooli toimumispaik kaardil: http://tallinnakoda.ee/1,44

Tõnu Kalvet

Ülevaade kaheksandast rahvuslaste kevadkoolist

VIII Rahvuslaste Kevadkool toimus 10. juunil 2017 Harjumaal Kiili vallas Luigel. Kavas olid loengud ja filmivaatamine.
Avaloengus rääkis poliitikavaatleja Robert Vill olukorrast Lähis-Idas, selle põhjustest ja võimalikest tulevikustsenaariumeist. Vill juhtis tähelepanu asjaoludele, mille kaudu mõjutab sealne olukord nii Euroopat kui muud maailma, ka Eestit. Ta tegi oskuslikke, alati asjakohaseid kõrvalepõikeid Eesti sise- ja välispoliitikasse, oskas neid siduda oma loengu teemaga nii, et kuulajatel ei hakanud korrakski igav.
Teises loengus tutvustas jurist Merle Haruoja inimkaubandust ja sellevastast võitlust. Ta rääkis nii tüüpilistest kui ka erandlikest selle kuriteoliigi juhtumitest, ühtlasi tutvustas organisatsioone ja seadusesätteid, mille abil sedalaadi kuritegude vastu võideldakse.
Mõlema loengu puhul pakkus kuulajatele erilist huvi seos praeguse, suunatud rahvasterändamisega, mille käigus on saabunud Euroopasse suur hulk rahvast, keda siia üldse ei oodata. Mõlemad loengupidajad külvati küsimustega lausa üle.
Suurt huvi tekitas kevadkoolilistes ka dokumentaalfilm „Taevavaatleja”, mis käsitles ilmamuutuste tahtlikku esilekutsumist lennukitelt allapuistatavate mürgikemikaalide abil ja selle kahjulikku toimet kõigele elavale. Filmi inglise keelest eestindanud Kaisa Valge tegi nii enne kui pärast filmivaatamist ettekande kõnealusest nähtusest, tolle taustast. Kuulajatele jättis nii film kui ka Valge jutt sügava mulje, pani mõtlema.
Kevadkool peeti Luigekandi keskuse laste- ja noortemajas, korraldajaks oli Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK). Korraldustoimkonda juhtis RTK liige Aimer Halop. Tänavusest kevadkoolist võttis osa 15 inimest.
Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab teadmishimulistele koolitusi, vastavalt rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole, alates 2009. aasta suvest, mil Vana-Vigalas toimus esimene rahvuslaste suvekool. Klubi läbiviidud koolitustel on osalenud arvukalt asjatundjaid ja tuntud tegelasi kõige mitmekesisematelt elualadelt.
TÕNU KALVET