Ülevaade X Rahvuslaste Kevadkoolist

Kümnes Rahvuslaste Kevadkool toimus 16. juunil 2019 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas. Kavas oli kaks loengut ja üks film.

Loengus „Eesti kohtusüsteemi eripärast, ja kuidas sellega suheldes ellu jääda”  kirjeldas kodanikuaktivist Alar Sudak Eesti kohtusüsteemi nõrku külgi, tehes seda arvukate näidete varal nii oma kui teiste kohtupraktikast. Esineja jagas ühtlasi nõuandeid, kuidas saab kodanik end kaitsta, kui õiguskaitseorganid on talle esitanud alusetu süüdistuse. Kevadkoolilised kuulasid neid tähelepanelikult, sest kohtunikuperest pärit Sudak on suure tõenäosusega Eesti rekordiomanik võidetud õigusvaidluste arvult, kus kostja on end kaitsnud üksi, ilma advokaadita.

Sudaku loengu huvitavaimaks osaks oli kirjeldus sellest, kuidas Eesti korrumpeerunud õiguskaitseorganid olid seadusevastaselt paigutanud ta vaimuhaiglasse, ja kuidas tal tänu oma asjatundlikkusele oli õnnestunud sealt vabaneda.

Kuulajatele jättis sügava mulje ka huvitav seaduspärasus, et tihtilugu oli mingi kitsaskoha kõrvaldamiseks Eesti õiguskaitseorganite töös piisanud Sudaku kirjutise ilmumisest mõnes Eesti mõjukas teabekanalis.

Teises loengus tutvustas elektroonikaasjatundja Olle Kitsing tehiskiirguse kahjulikku mõju inimorganismile ning õpetas seda märkama ja kõrvaldama. Ta oli kaasa võtnud ka asjaomase mõõteseadme.

Kitsing tutvustas välismaiste ehitusarhitektide väljatöötatud ohutusnõudeid tehiskiirguse kohta (eriti põhjalikud on ses küsimuses Saksa ehitusarhitektid), kuid juhtis tähelepanu ka sellele, kuidas Eestis neid nõudeid pahatihti eiratakse. Lubatust mitme suurusjärgu võrra suurema tehiskiirguse tõttu ongi inimesed põdurad, nende töövõime on tunduvalt väiksem kui peaks olema. Kui aga viia kiirgustase normi, siis inimesed tervenevad, nende töövõime paraneb oluliselt.

Esineja rääkis, kuidas oli omal ajal suutnud end ravimatunapaistvast haigusest terveks ravida tänu sellele, et suutis viimaks tuvastada: haigusetekitajaks on ohtlikult kõrge tehiskiirgusetase. Kui ta oli viinud taseme normi, oli taandunud ka haigus.  Kitsing toonitas oma kogemusele tuginedes: tervislikust toitumisest, positiivsest mõtlemisest, tervisespordist ja muust terve eluviisi juurde käivast siiski ei piisa, kui inimene elab ohtlikult kõrge tehiskiirgusetasemega ümbruses.

Kevadkooli lõpetuseks vaadati populaarteaduslikku filmi „Jumal asub närvirakkudes” (inglise k. „God is in the neurons”), mis tutvustab aju vähetuntud omadusi.

Alguses pidi kahe loengu asemel olema kavas kolm, kuid kolmas esineja, Igor Gräzin, oli sunnitud viimasel hetkel vaheletulnud tööülesande tõttu kevadkoolist eemale jääma.

X Rahvuslaste Kevadkoolis osales kaheksateist kuulajat. Korraldajaks oli tavakohaselt Rahvuslaste Tallinna Klubi.

11. juunil kümneaastaseks saanud Rahvuslaste Tallinna Klubi on Tallinnaga seotud eestimeelseid inimesi ühendav organisatsioon, kes korraldab nii oma liikmete kui ka kõigi teiste harimiseks alates 2009. aasta suvest rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole.

I Rahvuslaste Kevadkool peeti 22. mail 2010 Tallinna Kunstigümnaasiumis.

Tõnu Kalvet