VI Rahvuslaste Suvekooli kokkuvõte

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldatud VI Rahvuslaste Suvekool toimus 8.-10. augustini Lääne-Raplamaal Vana- Vigalas, Pärna Rohelises Turismitalus. Samas kohas olid toimunud ka kõik varasemad suvekoolid.

Reedel, 8. augustil esines loenguga Eklektiline sotsioloogiast" RTK liige Martin Ojap. Loeng tekitas mitmeid küsimusi. Üritati leida vastuseid küsimustele: mis juhib ühte inimest ja mis on inimese mõtlemine ja selle võimalikud arengutasemed? Lektor tõi näiteid eri ajastutest ja selgitas, miks keskaega võib pidada mõtlemise mõistes pimedamaks ajaks (langeti 7-12-aastaste tasemele) ning mille poolest tänapäeval toimuvad ühiskondlikud protsessid sarnanevad rohkem keskajale kui uusajale, Antiik-Kreekale või renessansile.

Martin Ojapi loengule järgnes teise RTK liikme, Anti Poolametsa loeng ja film Sõda rahuajal" Venemaa peetavast propagandasõjast. Filmi lavastaja oli Anti Poolamets ise.

Teine koolipäev, 9. august, algas suvekooli piduliku avamise, lipuheiskamise ja hümnilaulmisega.
Päeva esimese loengu (Vabatarkvara mõtteviisid" ) pidas arvutiasjatundja Kalle Kebbinau. Ta tõi välja põhjused, miks vabatarkvara kasutamine vähendab globaalvalitsuse kontrolli ühiskonna üle ja milliseid vabatarkvarasid ning tehnoloogiaid on olemas. Nimelt on võimalik inimestel ise toota vabatarkvaraga elektroonikakomponentidest roboteid, mitmesuguseid masinaid ning nutitelefone. Vabatarkvara ei tähenda, et see oleks tasuta, kuid see tähendab kindlasti seda, et selle tarkvara lähtekoodile ja elektroonika spetsifikatsioonile on vaba ligipääs.

Link RIA kodulehele, kust on võimalik leida vabatarkvara kohta infot https://www.ria.ee/vabatarkvara/

Teiseks esines rahvastikuteadlane Jaak Uibu ja rääkis meile õnnestunud ja vähemõnnestunud katsetest äratada meie praeguste võimukandjate huvi Eesti rahvastiku hävingu vastu. Peaministri kabineti töötajate suhtumine rahvastikukriisi on leige ning sügavalt on juurdunud valitsuse ükskõiksus probleemi lahendamisse.

Kolmas loeng, Mis võiks päästa meie ühiskonna kokkuvarisemisest- madalhõre asustusega planeedi projekt" oli sotsiaalmajanduse magister Einar Eilandilt. Lektor tutvustas madalasustusega planeedi projekti ja selle võimalikke lahendusi Eesti ühiskonna jaoks.

Täiendav info näoraamatu kodulehel:
Madalasustusega planeedi liikumine / https://www.facebook.com/madalasustusegaplaneediliikumine?fref=ts

Pärast lõunat toimus kõigepealt ajakirjanik Toomas Kümmeli loeng VEB fond ja selle järelmid tänapäeva eesti ühiskonnale", järgnes Alar Sudak loenguga Kuidas korraldada rahvaliikumist". Sudak näitas kuidas on võimalik luua petitsiooni või mingi ühiskondliku probleemi taha meelitada inimesi ja koguda allkirju ürituste tarvis. Päeva lõpetas Teele Link, tutvustades mitmeid mõttekontrolli programme, mis vaesustavad, killustavad ja nõrgendavad inimeste loogilist mõtlemist.

Kolmandal päeval, s.o. pühapäeval, 10. augustil, leidsid aset mõttetalgud, toimusid töötoad ja arutelud, kuidas parandada klubi töökorraldust. Arutelust ei jäänud välja ka Eesti tulevikku puudutavad valusad küsimused.

Korraldajad tänavad kõiki klubilasi, lektoreid ja külalisi, kes suvekoolis osalesid ja seeläbi koolituse õnnestumisse oma panuse andsid; eriti aga Pärna Rohelise Turismitalu peremeest ja perenaist, Reemet ja Järvi Kasekampi, lahke vastuvõtu ja maitsva toidu eest.

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab teadmishimuliste inimeste harimiseks koolitusi (vastavalt rahvuslaste kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole) alates 2009. aasta suvest.

Jaan Hatto

Lauri Õun

 

Rahvuslaste VI Suvekool 8.08-10.08.2014

 

Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) korraldab VI Rahvuslaste Suvekooli sel nädalavahetusel Vana-Vigalas, Pärna Rohelises Turismitalus.
Suvekool alustab 8. augustil filmiga „Sõda rahu ajal“, mille on loonud RTK liige Anti Poolamets.

9. augustil jätkatakse loengutega. Kõigepealt esineb Kalle Kebbinau ettekandega „Vabatarkvara mõtteviisid", juhtimaks tähelepanu alternatiivsetele tarkvara võimalustele. Vabatarkvara kasutamine suurendab tavainimese võimalusi kontrollida tarkvara sisu, samas kui mitte-vabatarkvara sisu me kontrollida ei saa. Seda saavad teha ainult firmad ja globalistid.
Loengupäev jätkub Jaak Uibu lühiloenguga „Märgukirjad peaministrile rahvastikukriisist“.
Enne lõunat võtab pikemalt sõna sotsiaalmagister Einar Eiland. Loenguteema: „Mis võiks päästa meie ühiskonna kokkuvarisemisest - madalhõreasustusega planeedi projekt“.

Pärast lõunapausi esineb Toomas Kümmel teemal „VEB fond ja selle järelmid tänapäeva eesti ühiskonnale" ning Alar Sudak „Kuidas korraldada rahvaliikumist"
Päeva lõpetab T e e l e _ L i n k loenguga „Privaatsuse lõpp ja MK Ultra abil toimuv inimeste suunamine ja kontroll“.

10. augustil toimuvad mõttetalgud ja arutelud. Saavad sõna üllatusesinejad.

1 öö majas ööbimine on 10 €.
2 ööd majas ööbimist on 15 €.
Telkimine on tasuta.
Üritus on alkoholivaba

PDF kujul Suvekooli teemakava

5.augustil 2014
L a u r i _ Õ u n

 

Tänavune rahvuslaste kevadkool toimub 10. mail

Laupäeval, 10. mail 2014 toimub V Rahvuslaste Kevadkool. Tallinna Puuetega Inimeste Koja (Endla tn. 59) õuemajas korraldataval üritusel on kavas kolm loengut ja üks filmivaatamine.

KAVA:
12.00 Avasõnad
12.05 Jaak Uibu. „Eesti demograafiline olukord ja selle hindamine”
13.10 Paul Madalik. „Krimmi etnilisest ajaloost”
14.15 Jaan Hatto. „Bilderberglastest”
15.15-15.30 Vaheaeg
15.30. Film „Põhisissetulek – kultuuriimpulss” (Šveits, 2008). Filmi tutvustab Vahur Luhtsalu.

Osavõtutasu neli eurot.

V Rahvuslaste Kevadkooli korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK).

RTK viib oma liikmete ja teistegi harimiseks läbi koolitusi (vastavalt kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole) alates 2009. aastast. Neil koolitustel on osalenud nimekaid haritlasi paljudelt elualadelt.

Puuetega Inimeste Koda asub Kristiine Keskuse ja Hipodroomi vahelisel alal. Ligipääs ühistranspordiga, tasuta parkimine nii maja ees kui taga. Kesklinna suunast tuleks sõita Koskla tänava kaudu, sest Endla tänavalt ei saa teha vasakpööret Mooni tänavale. Rongiga tulles minna maha Lilleküla peatuses. Sobivad bussiliinid: nr. 16, 17, 21, 21b, 22, 23, 24, 24a, 26, 26a, 32, 33 ja 47. Trollid: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Lähem teave:

Jaan Hatto (tel.: 51903374; e-post: stuvsta[ät]hot.ee)

 

Ülevaade IV Rahvuslaste Talvekoolist

8. märtsil 2014 toimus Tallinnas IV Rahvuslaste Talvekool. Rahvuslaste Tallinna Klubi eestvõttel korraldatud koolitusel olid tavakohaselt kavas loengud ja film

Avaloengus „„Rail Balticu” mõjust Eesti loodusele ja ühiskonnale” rääkis loodusteadlane, geoloog Rein Einasto Eestit läbima kavandatud kiirraudtee tarbetusest ja lausa kahjulikkusest. Einasto toonitas sedagi, et nüüdis-Eesti haridussüsteem pärsib inimestes tunnetusvõime väljaarendamist, mistõttu esinebki palju taipamatust ja hoolimatust. Loengupidaja rõhutas vajadust teha eesti inimeste hulgas rahvavalgustustööd „Rail Balticu” TÕELISTE tagajärgede osas, et takistada kõnealuse kiirraudtee rajamist. Einasto meenutas, et Eesti oli juba 2008. aastal ühinenud põlisrahvaste kaitse deklaratsiooniga ja et seda dokumenti tuleks Eesti juhtidel innukalt kasutada eestlaste kui Euroopa ühe vanema põlisrahva huvide kaitseks nii „Rail Balticu” kui teistegi kahjulike ettevõtmiste puhul. Eesti võimud polevat seda seni aga teinud.

Järgmises loengus tutvustas arstiteadlane Ilmar Soomere rahvuskarmat ja selle osiseid. Ta rääkis impeeriumide halvast karmast, mis on tekkinud väikerahvaste rõhumisest ja kohati lausa hävitamisest. Erilise põhjalikkusega peatus usundiuurijanagi tuntud dr. Soomere kolmel usundil, mis kõik peavad oma esiisaks Aabramit – judaismil, kristlusel ja muhameedlusel. Ta tõi esile nende ühisjooned ja mõju maailmapoliitikale.

Loengu lõppedes said talvekoolilised Soomerelt kingiks ta kirjutatud ja tõlgitud raamatuid.

Nii Einasto kui Soomere ettekanne innustas kuulajaid kaasa mõtlema ja tekitas loenguruumis elava arutelu.

Kolmandas loengus rääkis leiutaja Jaan Hatto peamistest kellaliikidest ja nende ajaloost. Loeng oli jätk ühele ta varasemale ajateemalisele loengule, kus oli olnud juttu kalendri tekkest ja alaliikidest.

Talvekooli lõpetuseks vaadati ühiselt kodanikuaktiivsusest pajatavat Eesti filmi „Okupeeri oma müür” (lavastanud Peeter Vihma ja Artur Talvik, valminud 2013. aastal).

IV Rahvuslaste Talvekool toimus Põhja-Tallinnas asuvas Tallinna Vabas Waldorf-koolis (Tuulemaa tn. 12). Üritusel levitati Rahvuslaste Tallinna Klubi ajalehte „Rahvuslik Teataja”.

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab koolitusi – vastavalt rahvuslaste kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole – alates 2009. aasta suvest.

TÕNU KALVET

 

Ülevaade IV Rahvuslaste Sügiskoolist

Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) eestvõttel toimus 14. detsembril 2013 Tallinna Vabas Waldorf-koolis IV Rahvuslaste Sügiskool. Kavas olid loengud ja ühisfilmivaatamine.

Avaloengus rääkis RTK liige Hannes Vanaküla psühhopaatidest ja psühhopaatiast. Ta kirjeldas psühhopaatide käitumist, tutvustas selle põhjusi, samuti psühhopaatide ravi-,  ohjeldamis- ja rakendusviise. Vanaküla kinnitusel leidub elualasid, kus psühhopaate kui peaaegu emotsioonivabu isikuid saab edukalt ühiskonna hüvanguks tööle rakendada (tüüpnäide: kirurg), kuid poliitikasse nad juhtivale kohale kindlasti ei sobi, kuna toovad seal ühiskonnale oma kalgi, hoolimatu suhtumisega kahju.

Teemal „Šotimaa ja Kataloonia taasiseseisvumispüüdlused ühinevas Euroopas“ loenguga esinema pidanud välispoliitikavaatleja Paul Madalik jäi ootamatult tulemata ega teavitanud oma tulematajäämisest ka ainsatki RTK liiget. (Kui korraldustoimkond temaga sügiskooli toimumispäeval ühendust püüdis saada, et ta hilinemise põhjus välja selgitada, oli ta mobiiltelefon väljalülitatud või levist väljas.)

Asendusloengu pidanud RTK liige Martin Ojap rääkis inimhinge olemusest ning selle mõjust inimese käitumisele. Ojap lubas sama teemat süvendatumalt käsitleda järgmistelgi RTK korraldatavatel koolitustel, kuna tutvustamistväärivat materjali on tal selle kohta rikkalikult, seekordsele (asendus)loengule ettenähtud aeg aga osutus liiga napiks.

RTK liige, ühtlasi seekordse sügiskooli korraldustoimkonna juht Lauri Õun tutvustas ettekandes „Elektromagneetilisel teel jõustatud raketiheitja rakendused Eesti julgeoleku ja meie huvisfääri kaitseks“ kõnealuse elektromagneetilise relva omadusi, ta tugevaid ja nõrku külgi ning rakendusvõimalusi, viimast eriti Eesti oludes. Õun näitas ka selle relva toimimist tutvustavaid videolõike.

Õuna loengut täiendas RTK liige, insener Marju Toom mälestustega samalaadse relva loomisest Nõukogude Liidus. Selle relva ühest toonasest, ootamatult kontrolli alt väljunud katsetusest jäänud jälg on Toomi teatel Tallinna kesklinnas näha praegugi.

Sügiskooli lõpetuseks vaadati Poola filmilavastaja Marek Piestraki vändatud filmi „Saatana pisar“ (valmimisaasta: 1993), mille tegevus toimub 1939. aastal Tallinnas ja kus osaleb palju eesti näitlejaid. See film on olnud taasiseseisvumisjärgses Eestis sisuliselt põlu all, kuna näitab „liiga avameelselt“, kui elavalt ja takistamatult tegutsevad Eesti ühiskonnas salaseltsid ja teiste riikide salateenistused.

IV Rahvuslaste Sügiskoolis osales umbes veerandsada inimest.

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab arenedasoovivatele inimestele koolitusi – vastavalt kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole – alates 2009. aasta suvest.

TÕNU KALVET