Ülevaade VIII Rahvuslaste Suvekoolist

Tänavune rahvuslaste suvekool peeti 27. augustil Lõuna-Harjumaal Kiili vallas Luigel kohalikus laste- ja noortemajas (Ööbiku tn. 2). Korraldajaks oli tavakohaselt Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK). Kavas oli kaks loengut ja kolm filmi.

Avaloengus „Informatiivne diversioon” rääkis sotsiaalteaduste magister Einar Eiland võtetest, mille abil suunatakse ühiskonda, et lõviosa ühiskonnaliikmeid oleks kuulekas ja väheharitud ega kujutaks endast suunajatele ohtu. Eiland tõi näiteid kõnealuste võtete mõjust nii Eesti ühiskonnale kui ka teistele ühiskondadele. (Sama teemat käsitles Eiland RTK ajalehe „Rahvuslik Teataja” tänavuses mainumbris.)

Teises loengus rääkis Tallinna Televisiooni ajakirjanik Andres Raid Ukraina tegelikust ajaloost ning nüüdis-Ukrainas ja mujalgi esinevatest püüetest seda varjata või moonutada. Pealkirja „Praeguse olukorra ajaloolisest taustast Ukrainas” kandnud loengus esitas Raid arvukalt selliseid ajaloofakte, millest üksnes peavooluajakirjanduse mõjuväljas olijail pole aimugi. Loengupidaja oli esinemiseks valmistudes ära teinud põhjaliku eeltöö: hankinud andmeid paljudest allikatest. Ta ülesannet kergendas oluliselt asjaolu, et ta oskab ka ukraina keelt.

Raid meenutas muuhulgas kohtumisi end kõvadeks ukraina rahvuslasteks pidavate isikutega, kes Raidi ettepaneku „aga räägime siis ukraina keeles!” peale olid jäänud kas täiesti vait või tahtnud vestlust jätkata vene keeles, kuna lihtsalt ei osanud ukraina keelt piisaval määral või koguni üldse mitte.

Nii Raidi kui Eilandi ettekanne tekitas kuulajates suurt huvi, mõlemat esinejat pommitati küsimustega, nii et seekordse suvekooli korraldustoimkonna juht, RTK liige Aimer Halop pidi küsimustevoo lausa poolvägisi katkestama, et suvekooli ajakava ei nihkuks lootusetult paigast.

Loengute järel vaadati kolme lühifilmi, mil pealkirjaks vastavalt „Madalasustusega planeet”, „Psüühikatüübid” ja „Ajaseadus”. Kõiki kolme tutvustas Eiland, kes on ühtlasi ka üks nende tegijatest ja maaletoojatest. Iga film tekitas vaatajate hulgas elava arutelu.

VIII Rahvuslaste Suvekoolis osales paarkümmend inimest.

RTK korraldab rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole alates 2009. aastast. Aastail 2009–2014 toimus suvekool Lääne-Raplamaal Vana-Vigalas, 2015. aastal Vormsi saarel.

Käesoleval aastal on tulekul veel sügis- ja talvekool.

Tõnu Kalvet

Tänavune rahvuslaste suvekool tuleb 27. augustil Lõuna-Harjumaal

VIII Rahvuslaste Suvekool toimub 27. augustil 2016 Lõuna-Harjumaal Kiili vallas Luigekandi keskuse laste- ja noortemajas (Ööbiku tn. 2, Luige).

Kavas on loengud ja filmid.

VIII Rahvuslaste Suvekooli kava:

12.00  Avasõna
12.15-14.00  Einar Eiland. „Informatiivne diversioon”
14.00-14.30   vaheaeg
14.30 -16.15 Andres Raid. „Praeguse olukorra ajaloolisest taustast Ukrainas”
16.30-17.30 Filmid „Madalasustusega planeet”, „Psüühikatüübid” ja  „Ajaseadus”

Suvekool on kõigile tasuta. Kes soovib saada suvekoolis lõunasööki, siis lõuna maksab kaks eurot. Kes soovib midagi erilist või vajab mingit kindlat tüüpi menüüd, sel tasub midagi ise kaasa võtta.

Kes tuleb kaugemalt ja vajab öömaja, sellele pakuvad korraldajad telkimisvõimalust.

VIII Rahvuslaste Suvekooli korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK).

RTK viib oma liikmete ja teistegi harimiseks läbi koolitusi (vastavalt rahvuslaste kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole) juba alates 2009. aastast. Neil koolitustel on osalenud nimekaid inimesi paljudelt elualadelt ja mitmesuguse elufilosoofiaga.

Lähem teave: Aimer Halop, tel.: 5178359, e-post: aimer66[ät]hot.ee

Suvekooli toimumispaik maakaardil: https://goo.gl/maps/djNChX2uok32

Tallinnast saab Luigele bussiga nr. 116, mis väljub Balti jaama lähedal asuvast maaliinibusside peatusest kl. 11 ja „Viru” peatusest kl. 11.05, ning marsruuttaksoga nr. 219, mis väljub „Solarise” eest kl. 11.

Muu sõidukiga tulles saab Tallinnast Luigele mööda Viljandi maanteed. Enne  „Luige” peatust tuleb siis keerata (paremale) Tammetalu tänavasse,  sõita otse 100 m ja keerata Ööbiku tänavasse.

Uudise koostas

Tõnu Kalvet

VII Rahvuslaste Kevadkool käsitles muutusi

4. juunil 2016 toimus Harjumaal Kiili vallas Luigel VII Rahvuslaste Kevadkool. Kavas oli kaks loengut ja üks film.

Avaloengus rääkis vabadusvõitleja ja kirjanik Tiit Madisson eestlaste väljarändest alates XIX sajandist kuni nüüdisajani ja selle põhjustest. Ta meenutas ka oma kogemusi kahekordse pagulasena: esmalt 1980-ndate lõpust kuni Eesti riikliku taasiseseisvumiseni Rootsis ja alates 2010. aastast Hispaanias. Madisson juhtis tähelepanu jahmatavale asjaolule: pärast Eesti taasiseseisvumist on riigist pagenud rohkem eestlasi kui pages 1944. aastal Eestit vallutada ähvardava Nõukogude armee eest, kuigi praegu ei käi Eestis sõda. Esineja märkis, et paljud tegelikult välismaal elavad eestlased pole ennast Eesti elukohast välja kirjutanud ja esinevad seetõttu ametlikus statistikas siiani Eesti elanikena. See omakorda annab Eesti võimudele hea võimaluse näidata väljarännet tegelikust oluliselt väiksemana.

Loodusteadlane Reet Priiman tutvustas täheteaduses ja arstiteaduses tehtud üliolulisi avastusi, mis muudaks nüüdisinimese maailmapilti tunduvalt, kui neid ei kiputaks maha vaikima, vaid levitataks paremini. Pealkirja „Holograafiline maailm” kandvas  ettekandes rääkis endine Maaülikooli teadur Priiman muuhulgas aju tervisliku seisundi mõjust inimese teadvusele ja maailmapildile ning püüetest aju mõjutamise abil muuta inimese maailmavaadet ja ka käitumist. Loengust ilmnes, et paljugi sellest, millesse nüüdisinimene on pandud uskuma, on pelgalt näilisus.

Mõlemale esinejale esitati hulgaliselt küsimusi, tekkis elav arutelu.

Lõpetuseks vaadati ühiselt filmi „Vaktsineerida!?!” (2015), mille oli vändanud internetiväljaannet „Vanglaplaneet” juhtiv filmilavastaja ning ajakirjanik Peeter Proos. Filmis räägivad nii meditsiinitöötajad kui ka lapsevanemad paljude vaktsiinide kahjulikkusest. Kasutatud on ka ajakirjanduses ilmunud sellealaseid materjale, sealhulgas teadusuurimusi.

Seekordne rahvuslaste kevadkool korraldati Luigekandi laste- ja noortemajas. Osales paarkümmend inimest.

Kevadkooli korraldas Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) – Tallinnaga seotud eestimeelseid inimesi ühendav organisatsioon. RTK on nii oma liikmete kui kõigi teiste teadmishimuliste harimiseks läbi viinud rahvuslaste kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole juba oma asutamisaastast (2009) peale.

RTK ühendab neid, kes pooldavad Eesti riikliku iseseisvuse ja rahvusriikluse taastamist. Organisatsioonil on ka oma häälekandja – kord kuus ilmuv ajaleht „Rahvuslik Teataja” (asutatud 2011. a.). Selle numbreid levitati ka VII Rahvuslaste Kevadkoolis.

TÕNU KALVET

Rahvuslaste kevadkool peetakse tänavu Harjumaal Kiili vallas

VII Rahvuslaste Kevadkool toimub laupäeval, 4. juunil Tallinna lähedal, Kiili vallas Luigel. Tuntuim esineja on Tiit Madisson.

Kavas on kaks loengut ja üks film. Osavõtt on kõigile tasuta.

Kevadkooli täpne asukoht: Luigekandi keskuse laste -ja noortemaja (Ööbiku 2, Luige, Kiili vald). Algus kell 12.

Koolituse korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK). RTK viib oma liikmete ja teistegi harimiseks läbi koolitusi (vastavalt rahvuslaste kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole) alates 2009. aastast. Seal on osalenud nii esineja kui kuulajana nimekaid inimesi paljudelt elualadelt ja erinevatest elufilosoofiatest.

Tallinna poolt tulijatele teadmiseks: Luigele saab mööda Viljandi maanteed. Enne „Luige” peatust tuleb keerata paremale (Tammetalu tn.), sõita otse 100 meetrit ja keerata siis Ööbiku tänavale.

Tallinnast saab Luigele veel: bussiga nr 116 (väljub Viru peatusest) kell 11.05 ja marsruuttaksoga nr 219 (väljub Solarise eest) kell 11.00.

Luige asukoht kaardil: https://goo.gl/maps/djNChX2uok32

VII Rahvuslaste Kevadkooli kava

12.00 Avasõna
12.10 Tiit Madisson. „Eestimaa varjatud ajalugu
13.45  Reet Priiman. „Holograafiline maailm”
15.15-15.45 vaheaeg, lõunapaus
15.45 Film: „Vaktsineerida !?!“ (lavastaja: Peeter Proos)

Lähem teave:

Aimer Halop 
tel.: 5178359
e-post: aimer66[ät]hot.ee

Tänavune rahvuslaste sügiskool keskendub massisisserändele

VI Rahvuslaste Sügiskool toimub laupäeval, 5. detsembril 2015 algusega kell 11.30 Tallinna Puuetega Inimeste Koja (Endla tn. 59) õuemajas.

Sügiskooli kava:

11.30 Kogunemine, seltskondlik vestlus, klubi tegevuse arutamine.

12.00 Loeng: Kristiina Ojuland. „Kuidas vastu
seista hävingule, mida kavandatakse piiramatu massilise sundsisserände läbi“

14.00 Loeng: Jaan Hatto. „Piiramatu massiline
sundsisseränne Eesti rahva hävitamise
uuemates võimalikes salaplaanides“

15.30 Vaheaeg. Sügiskoolilistele kodunt kaasapandud
võileibade ärasöömine.

16.00 Film: Peeter Proos. „Vaktsineerida!?!“

VI Rahvuslaste Sügiskooli korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi. Sama organisatsioon on korraldanud ka kõik varasemad rahvuslaste sügis-, talve-, kevad- ja suvekoolid.

JAAN HATTO
TÕNU KALVET