Ülevaade ühest Wirtaneni komeedi möödumispäeval korraldatud koolitusest

Rahvuslaste Tallinna Klubi eestvõttel korraldati käesoleva aasta 16. detsembril rahvuslaste sügiskool. Järjekorras juba üheksas. (Esimene toimus 4. detsembril 2010.) Toimumispaigaks oli Tallinna Puuetega Inimeste Koda (asukoht: Endla tn. 59). Kavas oli kaks loengut ja üks film.

Sügiskooli avasõnas juhtis RTK asutaja Jaan Hatto tähelepanu inimkonna keskmise intelligentsusetaseme pidevale langusele viimastel aastakümnetel ja selle väga tõenäoliselt üha kiirenevale hoogustumisele järgmistel aastakümnetel. Hatto meenutas Saksa tuntud aju-uurija, Mafred Spitzeri, teadustööde tulemusi, mille kohaselt mõjub inimesele nõmestavalt nii ülemäärane televiisorivaatamine kui ka nutiseadmete kasutamine. Esineja lasi sügiskooliliste hulgas ringi käia Spitzeri tuntuima teose („Digitaalne dementsus”, ilmunud 2012. aastal) saksakeelsel köitel, et asjasthuvitatud saaks nimeka aju-uurija põhjendustega ise tutvuda.

Esimeses loengus kirjeldas arengumaag Hannes Vanaküla reaalsust, antireaalsust ja sisemaailma nii eraldi kui ka nende vastastikuses seoses. Ta tutvustas ka endakoostatud tabelit, mille põhjal on kerge tuvastada inimese isiksuseomadusi ja puuduste põhjusi. Vanaküla põhjendas selgelt, miks on mehe ja naise maailmataju tihtipeale risti vastupidine, ning miks ja kuidas on mõlemad teineteise vältimatuks täienduseks.

Teises loengus tutvustas ettevõtja, kirjanik ja ajaloo-uurija Arne Tsirna seniteadmata ajaloofakte ja õpetas märkama tunnuseid, mille põhjal kahelda ametlikus ajaloos. Ta tõi arvukalt näiteid selle kohta, kuidas ajaloovõltsinguid saab tuvastada ja paljastada kas või ehitusmaterjali ja selle muutumist hästi tundes.

Mõlemad loengud pälvisid kuulajaskonna elava huvi ja tekitasid seetõttu ka palju küsimusi.

Sügiskooli viimases osas vaadati kaheosalist filmi „ÜRO okultism”. Seal oli juttu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja ta võtmeisikute tegelikest eesmärkidest ja väheteatud ettevõtmistest.

Ühtekokku osales IX Rahvuslaste Sügiskoolis 21 isikut. Korraldustoimkonna juhiks oli – nagu viimasel paaril aastal enamasti ikka – RTK liige Aimer Halop.

IX Rahvuslaste Sügiskool korraldati samal kuupäeval kui Wirtaneni komeet jõudis Maale kõige lähemale.

Tõnu Kalvet