Ülevaade IV Rahvuslaste Kevadkoolist

Laupäeval, 15. juunil 2013 toimus Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) eestvõttel Tallinna hotellis „Tallink Express” (asukoht: Sadama tn. 1) IV Rahvuslaste Kevadkool.

Kavas oli kaks loengut ja üks film.

Avaloengus „Komplekssed võrgustruktuurid tagamas ühiskonna arengut” rääkis sotsiaalmajanduse magister Einar Eiland ühiskonna tõhusa ja ebatõhusa toimimise viisidest ning tutvustas võtteid, mille abil tänapäeval, infoühiskonna oludes tulemuslikult tegutseda. (Üheks selliseks võtteks on ühistegevus, kuid ainult selle mõtestatud, mitte aga lihtsakoelisel kujul.)

Ettekandja rõhutas, et üheks suuremaks hädaks nüüdisühiskonnas (ka Eesti omas) on mitte rahanappus, vaid hoopis ideedenappus; inimesed ei oska olemasolevaid võimalusi ära kasutada, kuna lihtsalt ei orienteeru olukorras.

Teises, pealkirja "M/s "Estonia", uppunud küsimused, uppunud vastused" kandvas loengus tutvustas meremees Sander Laanemaa „Estonia” laevahuku asjaolusid ning selle ametlikus aruandes esinevaid vasturääkivusi ja otseseid valesid.

Laanemaa jõudis järeldusele, et ametlik aruanne kubiseb valedest ja vigadest, kuid kogu tõde pole veel suudetud sõltumatute uurijategi abiga teada saada ja pole kindel, kas niipea üldse saadakse. Praeguseks on teada palju teabekilde, mis kummutavad „Estonia” huku ametliku seletuse, ent tervikpilti nende põhjal koostada veel ei saa, kuna tegevusliine – tuvastatud tegevusliine! – oli rohkem kui üks.

Filmiõhtul vaadati ühiselt populaarteaduslikku filmi „Universumi ajarännak” (inglise k. „The Universe Time Travel”, valmimisaasta 2010).

Filmi tõlkis ja kommenteeris Jaan Hatto.

IV Rahvuslaste Kevadkoolis osales 23 inimest. RTK korraldab koolitusi (suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole) alates 2009. aasta suvest.

Tõnu Kalvet