Uudised

Liibüa-juhtum tõestas: Euroopa viie rikkama riigi hulka jõudmine oleks üliohtlik!

TÕELISELT iseseisvaks riigiks saamine läks Liibüale väga kalliks maksma.

Euroopa viie jõukama riigi hulka jõudmine oleks Eestile üliohtlik. Samuti oma välisvõla äramaksmine ning igas mõttes iseseisvaks muutumine. Seda sellepärast, et „me lääne sõbrad” asuks meid siis kohe sopaga üle kallama ja tungiks meile viimaks kambakesi kallale.

Sellise järelduse lubab teha Liibüaga toimunu. Aafrika jõukaimaks tõusnud riigile tungisid 2011. aasta hilistalvel-varakevadel kallale just need riigid, keda Liibüas selle hetkeni „me lääne sõpradeks” peeti.

Ent vaadakem asja järjekorras. Esmalt Eesti ja eestlase mätta otsast.

Kas Liibüa on teinud Eestile midagi halba?

Kedagi taunida, hurjutada või rünnata on mõtet eeskätt ikkagi siis, kui see keegi on teinud taunijale/hurjutajale/ründajale varemalt midagi halba. Mida halba on siis Liibüa meile teinud?

Siinkirjutajale ei meenu küll ainsatki juhtumit, kus Liibüa oleks eestlaste ja/või Eesti suhtes vaenulikkust ilmutanud. Tõsi küll, südamesõprust pole mõlema riigi vahel samuti olnud, kuid päris kõiki maailma riike ei saagi ju sõpruskonda haarata. Eriti veel siis mitte, kui pole aega ega muid vahendeid, mida neile pühendada.

Täiesti arutu oleks aga muuta rahumeelne tuttav hoolimatu, läbimõtlematu käitumise abil oma vaenlaseks. Eriti veel siis, kui see tuttav on oma tegutsemisega sulle head teinud.

Liibüa heateod Eestile(gi)

Liibüa on eurooplastele – sealhulgas eestlastelegi – teinud vähemalt kaks heategu:

1) püüdnud kinni ja pannud okastraataia taha, vee ja leiva peale need „karvased ja sulelised”, kes Liibüa kaudu ebaseaduslikult Euroopasse tahtsid trügida;

2) muutunud nii majanduslikult kui igas muuski mõttes tugevaks, tõeliselt iseseisvaks riigiks – selliseks, kes ei palu „arenenud läänemaailmalt”, käsi pikal, almust ega ole seetõttu lääneriikidele koormaks.

Kolmandaks heateoks võiks pidada loobumist massihävitusrelva, eriti just tuumarelva loomisest-hankimisest. Eurooplastel pole tarvis karta, et Liibüa juhtkonna meelemuutuse korral tabaks „Euroopa pehmet kõhualust” (tuuma)raketisadu.

Illegaalsed Euroopasse trügijad „võeti rajalt maha”

Liibüa oli pikka aega peamine läbirännumaa: lõviosa Euroopasse ebaseaduslikult siseneda tahtjatest liikus oma unistuste „pudrumägede- ja piimajõgedemaale” just Liibüa kaudu. Seda hetkeni, mil selle rände peamised kahjukannatajad – Lõuna-Euroopa riigid – Liibüaga koostööleppe sõlmisid.

Pilt muutus vaat et päevapealt. Inimkaubandus sai surmahoobi. Riiki sisenenud „edasirännuhimulised” võeti kinni ja paigutati põgenikelaagritesse. Riigist mingil moel Euroopasse (peamiselt Itaaliasse ja Maltale) pääsenud illegaalid võeti asjaomaste riikide piirivalvelt vastu ja paigutati „hoiule” samadesse laagritesse. Liibüa ja Itaalia piirivalve korraldas Vahemerel ühispatrulle.

Euroopa Liidu esindaja Liibüas, Adrianus Koetsenruijter teatas 2010. aasta keskel BBC-le rahulolevalt, et tänu Liibüa tegutsemisele oli Itaalia ja Malta rannikule jõudnud illegaalide hulk kahanenud „peaaegu nullini”.

Tingimused põgenikelaagrites olid lausa nii spartalikud, et rahvusvahelised inimõiguste kaitse organisatsioonid süüdistasid Liibüat koguni inimõiguste rikkumises. Liibüa võimud sellest kisast aga ei hoolinud, sest teadsid oma kogemusest: muul moel pole võimalik „marjamaale pürgijate” tulva peatada. Pealegi toetas Liibüa võimude rändepoliitikat juba ka Euroopa Liidu juhtkond.

2010. aasta oktoobris jõudsid Euroopa Liit ja Liibüa kokkuleppele, et tõhusa illegaalitõrje eest maksab EL Liibüale viis miljardit eurot ning lisab sellele veel 50 miljoni euro väärtuses vastavaid tehnilisi seadmeid. Kokkuleppe olulisuse rõhutamiseks sõlmiti see Edela-Liibüa kõrbes asuvas Kufra külas, kus paikneb ebaseaduslike aafrika sisserändajate kinnipidamislaager.

Maailma vaeseimast riigiks Aafrika rikkaimaks riigiks

Aafrika riike peetakse vaesteks, pidevateks hädasolijateks, kes rikkalt läänemaailmalt muudkui raha nuruvad ega suudakski ilma selleta toime tulla.

Liibüa on selle täielik vastand. Sisemajanduse aastane kogutoodang iga liibüalase kohta oli 2010. aastal u. 6000 USA dollarit – Aafrika kõrgeim. Inimarengu indeksi poolest (see iseloomustab elanikkonna elatustaset kõige paremini) oli Liibüa mullu maailmas 53. ja Aafrikas 1. kohal. Paremuselt järgmine Aafrika riik ses arvestuses oli Tuneesia (81. koht).

„Noored liibüalased käivad hästi riides, on heas toitumuses ja hästi haritud. Liibüalase keskmine sissetulek on praegu suurem kui britil. Rikaste ja vaeste sissetulekute vahe /-/ on väiksem kui enamuses riikidest. Liibüa rikkus jaotub ta ühiskonna liikmete vahel õiglaselt. Igale liibüalasele on tagatud tasuta ja tihtilugu kõrgetasemeline haridus, arstiabi ja tervishoid. Uued koolid ja haiglad on iga rahvusvahelise mõõdupuu järgi muljetavaldavad. Kõigil liibüalastel on oma maja või korter, auto, enamikul neist on televiisor, videomagnetofon ja telefon. Võrreldes enamusega Kolmanda Maailma riikide kodanikest ja paljudega Esimese Maailma omadest, elavad liibüalased tõepoolest hästi,” kirjutasid briti ajakirjanikud David Blundy ja Andrew Lycett oma teoses „Kaddafi ning Liibüa revolutsioon”.

Kogu riigis käib (õigemini: kuni praeguse sõjani käis) ulatuslik ehitustöö. Korteriüüri liibüalastel maksta ei tule.

2006. aastal otsustas Liibüa valitsus kinkida igale koolilapsele (neid oli toona riigis aga 1,2 miljonit!) sülearvuti. Ettevõtmise kogumaksumus oli u. 250 miljonit USD.

Keskmine eluiga Liibüas on 77,5 aastat, s.h. meestel 75,2 ja naistel 79,9 aastat (2010. aasta andmed). Maailmas on see vastavalt 36., 30. ja 43. näitaja.

NB! Muammar Kaddafi võimuletuleku järgsel aastal, 1970-ndal, oli liibüalase keskmine eluiga 51,9 aastat (maailma riikide seas 116. koht), s.h. meestel 50,4 (116.) ja naistel 53,4 aastat (117.).

Võrdluseks: Eesti elaniku keskmine eluiga oli 1970. aastal 70 (maailmas 28.!), s.h. meestel 65,7 (41.) ja naistel 74,4 aastat (maailmas 18.!). Seevastu 2010. aastal oli Eestis keskmine eluiga 73,1 (maailmas 86.), s.h. meestel 67,7 (110.!) ja naistel 78,8 aastat (53.).

Seda loetelu võiks jätkata veel väga pikalt. Ent piisab sellestki. Ja kes mäletab veel, et 1951. aastal oli Liibüa olnud 1951. ametlikult maailma vaeseim riik?!...

Tõelise hoo sai Liibüa areng sisse 1969. aastal, pärast kolonel Muammar Kaddafi võimuletulekut.

Vabanes välispankurite lõa otsast

Kaddafi üheks suuremaks „patuks” võib pidada Liibüa vabastamist võlaorjusest. Nimelt saavutas Kaddafi 2008. aasta aprillis Venemaa valitsusega kokkuleppe, et tühistatakse Liibüa viimane mainimisväärne välisvõlg – 4,5 miljardit dollarit, mis oli pärit veel Venemaa õigusliku eelkäija, Nõukogude Liidu ajast. Vastutasuks kohustus Liibüa ostma Venemaalt u. kahe miljardi dollari eest relvi ja sõjatehnikat.

Tänu sellele ei saanud intressipõhisel pangandusel rajanev, „arenenud läänemaailm” Liibüale enam survet avaldada. Võlaorjusest vabanedes muutus Liibüa tõeliselt iseseisvaks. Enamgi veel, kuna suur hulk Euroopasse minevat naftat oli pärit Liibüast, siis sattus hoopis Euroopa ise Liibüa lõa otsa.

Seepärast oligi tarvis Liibüa juhtkond „korrale kutsuda”.

Sajad tuhanded aafriklased teel Liibüast Euroopasse

Lääneriikide kallaletung Liibüale lõpetas senise tõhusa rändetõkestuspoliitika. Paljud põgenikelaagrite asukad pääsesid okastraadi tagant valla ja võtsid kohe suuna Euroopale. Suur osa Liibüa sõja ajal Lõuna-Itaalias ja Maltal maabunud ebaseaduslikest sisserändajatest oligi pärit neist laagritest.

„ÜRO andmetel on lahingute puhkemisest alates lahkunud Liibüast enam kui 650 000 inimest, kuid enamus neist pole Liibüa kodanikud,” kirjutas 26. juunil 2011 Ungari riiklik uudisteagentuur MTI. Vahepeal on see arv kindlasti veelgi suurenenud.

Kui kallaletungijad saavutavad oma tahtmise ja Liibüas pannakse pukki välismaa näpunäidetel tegutsev nukuvalitsus, siis muutub Liibüa taas „tüüpiliseks Aafrika riigiks” – selliseks, kes ei tule ise toime ja on läänemaailmale (ka Eestile!) koormaks. Euroopa asub sinna „musta auku” oma maksumaksjate raha summima, meie aga peame tegelema „multikultuurse rikastamise” käigus EL-i imbuvate, õigemini: tulvavate illegaalide „õiglasema jaotamisega EL-i liikmesriikide vahel”, kuna Itaaliale, Maltale jt. EL-i lõunapoolsetele liikmesriikidele käib selle inimtulvaga toimetulek lihtsalt üle jõu.

„Tänusõnad” selle „õnneliku elumuudatuse” eest soovitan edastada lääne sõjaõhutajatele ja nende siinsetele pooldajatele. Ent asjal on ka hea külg: nüüd me juba teame, mis meid ees ootab, kui tõepoolest Euroopa viie rikkama riigi hulka peaksime jõudma...

Tõnu Kalvet

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandjaks oleva ajalehe "Rahvuslik Teataja" avanumbris (juuli-august 2011) ilmunud samateemalise kirjutise algne, täispikk variant.

Eesti taasiseseisvumise 20. aastapäev ja vennad Grimmid

Kallid kaasmaalased, rahvuslased ja möödaruttajad!

Jakob ja Wilhelm võiksid vabalt olla Eesti meeste nimed.

Jakob ja Wilhelm võiksid vabalt olla vennad.

Jakob ja Wilhelm olidki vennad – vennad Grimmid!

Meie kõik mäletame midagi, mis on meile ühine – mäletame lapsepõlve, esivanemaid ja Jakobi ja Wilhelmi muinasjutte.

Täna, 20. augustil 2011. aastal, ei pea keegi meist Eesti Vabariiki vendade Grimmide muinasjutukangelaseks, ei seitsmeks pöialpoisiks ega Lumivalgukeseks.

Eesti riik ei olegi Lumivalguke, kelle muinasjutuvestja õela nõia sepitsuse ja salakavala mürgiõuna abil unele suigutas ja kelle siis klaaskirstust raputades Kaunis Prints, valgel hobusel, nõidusunest äratas.

Täna kuuleme ja näeme paljusid, kelle tegemistest ja toimetamistest püütakse välja lugeda vendade Grimmide sarnaselt, riiki kui Lumivalgukest, Printse kui Äratajaid ja Pöialpoisse kui Eesti Päästjaid. Paraku on paari päeva pärast, 23. augustil põhjust endiselt meenutada Balti Riikide Musta Lindi päeva.

Toona, 72 aasta eest lõid „patsi“ omavahel kahe sotsialistliku leeri esindajad. Kaisutusteni ei jõutud, küll aga kolme riigi jagamisteni. Üks neist püüab veel ka täna esitleda end kui vaba ja sõltumatu riik – Eesti Vabariik.

Tähelepanelik kuulaja on ehk juba märganud, et minu pükstega pole lood korras? Jah, tõega, 5,2 % minu püksisäärtest oleks justkui puudu! Tegelikkuses ei ole asjad aga nii lihtsad ega lahendatavad kui seda esitleme oma lastelastele, jutustades Jakobi ja Wilhelmi lugusid, Hansukestest, Gretekestest, Lumivalgukesest ja Pöialpoistest- Printsidest rääkimata!

Okupatsioon, mis toetus relvaabile, jõhkrusele ja seadusetusele, võõrvõimule ja kollaborantidele, on tõesti selleks korraks läbi. Kas aga õnneks? Okupatsioon ei ole lõppenud! 5,2% Eesti Vabariigi territooriumi osas kestab see edasi, selles suhtes saame me veel ka täna pidada Eestit Jakobi ja Wilhelmi „Okasroosikeseks“, kelle näppu torkest on saanud kaugelt kauemaks petuuni, mille Eurokettas viisnurgakesed meenutavad meile aegu, mis koletuna paistsid pelgalt ühe viisnurga abil.

Täna, 20. augustil küsin ma endalt: Valdo, kas 1988. aastal Pilistveres, 1990. aastal Viljandis, 1991. aastal Lehmos, 2008. aastal Põltsamaal või 2011. aastal Tallinnas tulevad meelde Jakobi ja Wilhelmi lugude moraal, õpetussõnad ja tahtmatu äratundmine?

Kas täna tunneme endis ära selle rõhutuna ikkagi püstipäi oma riigi taasteket lootnud rahvuskillu?

Kas tänaseks ongi juba nii, et Setod palugu Pekolt abi ja meile jäägu rõõm ja rõkked, salakavalad nõiajutud ja puna-punased mürgiõunad eputavad veel ka täna, siin ja otse tänavail, kes kuidas ja kellega Eesti Riiki tegi?...

Valdo Paddar

Autor on Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) liige ja Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu esimees. Ülaltoodud teksti luges autor ette RTK eestvõttel 20. augustil 2011 Tallinnas, Tammsaare pargis peetud kõnekoosolekul, olles seal avakõneleja.

 

', '', 1, 1, 0, 5, '2011-08-20 13:34:24', 66, '', '2011-08-20 21:00:37', 63, 0, '0000-00-00 00:00:00', '2011-08-20 13:34:24', '0000-00-00 00:00:00', '', '', 'show_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=', 6, 0, 47, '', '', 0, 1187, 'robots=\nauthor='),

Ärgem kartkem "igaks juhuks"! Kasutagem ära kõik võimalused, mis on!

9. juulil 2011 Tartus, Kalevipoja kuju juures Tartu ülestõusu 70. aastapäeva kõnekoosolekul peetud kõne

 

Lugupeetud kohalviibijad! Head aatekaaslased!

Tänane üritus on vähemalt ühe asja poolest väga õpetlik. Sest need, kes ajalugu tunnevad, need teavad, et Tartu ülestõus algas siis, kui Punaarmee oli veel Eestis. Tähendab, seda ülestõusu alustada polnud üldsegi ohutu.

Jah, tõsi küll, surve oli sakslaste löökide mõjul nõrgenenud. Aga see surve oli olemas.

Ja eeskuju saab sellest võtta sel moel, et ka tänapäeval, üldse päris paljudes eluolukordades kasutada ära kõik võimalused, mis on. Sest kui me vaatame natukene elu, siis selgub, et inimesed, ka organisatsioonid tihtipeale kardavad ka siis, kui pole mingit põhjust karta. Kardetakse nii-öelda igaks juhuks. Aga seda ei ole mõtet teha. Sellega me lihtsalt jääme ilma oma elu väärtuslikest hetkedest, jätame tegemata palju head oma lähedastele, oma rahvusele, iseendalegi.

Seepärast võtkemgi eeskuju toonastest ülestõusnutest! Nemad ei kartnud. Nad said aru, et suurem surm, suurem oht on juba möödas ja kui sa oled mees, siis sa suudad päris palju ära teha.

Tänane üritus on korraldatud paari organisatsiooni poolt – Eesti Leegioni Sõprade Klubi ja kui ma õigesti aru saan, siis ka Eesti Rahvusliku Liikumise korraldatud. Ja rõõmustav on asja puhul see, et korraldajate hulgas on päris palju noori. See tähendab, [et] kui nemad saavad pereisadeks, pereemadeks või kui nad juba on, kui nende lapsed saavad suuremaks, siis nemad saavad anda seda teadmist edasi. Nad on uurinud päris põhjalikult Eesti ajalugu, ka Tartu ajalugu, ka Tartu ülestõusu ajalugu, ja nad saavad seda nii-öelda emapiimaga edasi anda.

See tähendab, et kui läheb niimoodi, nagu Bruno Javoiš ütles oma tänases kõnes ja iga aastaga tuleb rohkem inimesi siia üritusele, siis näiteks kümne aasta pärast võib siin olla juba nii palju inimesi, et ei mahu ära ja osa jääb lausa Raekoja platsile.

Keegi peab kunagi otsa lahti tegema ja tänase ürituse korraldajad tegid selle ilusti lahti. Ja me võime vaadata muidugi, et täna on võrdlemisi vähe inimesi tulnud, aga see on tihtipeale iga asjaga [nii]. Alguses üks väike rühm lükkab asja käima ja pärast inimesi tuleb ja tuleb kogu aeg juurde ning mõne aja pärast kõik tõsimeeli arvavad, et see on alati olnud massiüritus.

Sellepärast suur tänu kõigile, kes kohale tulid, ja veelgi suurem tänu korraldajatele! Ja ühtlasi siis tervitan ka kõiki Rahvuslaste Tallinna Klubi poolt. Aitäh!

Tõnu Kalvet

 

Kõne video asukoht internetis: http://www.youtube.com/watch?v=ymQz_PZ9IoM

 

Järelehüüe kirjasõber Ottole - 98-aastaselt lahkunud "iginoorele mehele

/4. juulil 2011 surnud Otto von Habsburgi mälestuseks/

„Ilmasambaks ei jää meist keegi,” ütleb üks eesti rahvatarkus. Ometi leidub inimesi, kes oma pikaealisuse, põhimõttekindluse ja usaldusväärsuse tõttu tunduvad ilmasambana. Nendega lävides, nende tegusid jälgides tekib tunne, et nad on alati olemas ja neile saab alati kindel olla. Nad kannaks oma õlgadel kui just mitte kogu maailma (nagu antiikjumalus Atlas), siis vähemalt osa sellest. Ja kannaks rõõmuga, oma koorma üle kurtmata.

Üks selliseid inimesi oli Otto von Habsburg. Eurooplane suure algustähega. Maailmakodanik selle sõna parimas tähenduses. Ja samas veendunud rahvuslane. Ennekõike ungari rahvuslane. Suurvaim, kes kandis „vana hea Euroopa”, s.t. Esimese maailmasõja eelse Euroopa parimad omadused meie aega ega vahetanud neid peenrahaks.

Eestlase mätta otsast vaadates: Otto oli üks väheseid ühenduslülisid Lurichi, Abergi, Hackenschmidti aja ning meie aja vahel. Ütlesin seda talle ka ise (ühes oma kirjas), ja ega ta vaielnudki vastu.

Tutvusesõlmijaks osutus Ungari

Kuidas ma Ottoga tutvusin? Saatuse tahtel toimus see tänu me mõlema kiindumusele Ungarisse, ungari keelde ja kultuuri.

Kavatsesin 2000. aastal koostada ja välja anda ajakirja „Horisont” Ungari-teemalise erinumbri. Kuna väljaandmiskulude täielikuks katteks ei jätkunud ajakirjal endal raha, siis asusin Eesti–Ungari Seltsi juhatuseliikmena otsima abivalmis annetajaid nii Eestist kui ka välismaalt. Ühe kirja saatsin Ottolegi. Palusin talt erinumbrile rahalist toetust või kui see pole võimalik, siis soovituskirja asjaomasele fondile või riigiasutusele. Erinevalt mitmest teisest kuulsusest, vaevus tema vastama. Ja tegi seda igati südamlikult. Kahetses küll, et ei suuda rahaliselt toetada, kuna eelarve olevat niivõrd pingeline (ta mitte just väikse sissetuleku „sõid ära” kõik need lugematud ettevõtmised, mis tal kogu aeg käsil olid), kuid soovituskirja andis meelsasti.

Hoidsin teda seejärel kursis erinumbri tekkelooga, tema omakorda andis nõu ja kirjutas oma tegemistest-toimetustest. Aegamööda jõudsime niikaugele, et kirjutasime muudestki asjadest: vahetasime mõtteid ühiskonnas toimuva ja selle võimalike tagajärgede kohta, käsitlesime eraelulisi sündmusi, jagasime olulisemaid muresid ja rõõme...

Muljetavaldav isiklik kohtumine Tartus ja intervjuu Rumeenia lehes

Silmast silma õnnestus mul Ottoga kohtuda ainult korra: 2003. aasta juuni keskel, kui ta käis Eestis oma raamatu „Karl V” eesti tõlke esitlusel ja kirjutas asjasthuvitatutele raamatusse pühendusi. Sõitsin spetsiaalselt selleks Tartusse, seisin Tartu ülikooli fuajees kannatlikult sabas, et saada raamatusse Otto pühendus, seejärel aga teha intervjuu, mis pidi minema Rumeenia suurimale ungarikeelsele päevalehele „Romaniai Magyar Szó” (olin aastail 2001-2005 selle Eesti-kirjasaatja).

Pärast pühenduse kirjutamist ajasime juttu. Jutuajamine kujunenuks märksa pikemaks, kui Otto ei pidanuks juba järgmisele kohtumisele ruttama. Leppisime siis kokku, et teeme kavandatud ajaleheusutluse elektrooniliselt: mina saadan talle internetitsi või faksiga küsimused, tema omakorda saadab samal või sarnasel viisil neile vastused.

Öeldud – tehtud! Intervjuu sai igati asjalik ja ilmus „Romániai Magyar Szó” 2003. aasta 2. juuli numbris. Toimetus jäi lõpptulemusega väga rahule, usutletav niisamuti. Muljetavaldavaim kogu selle usutluse juures oli Otto võitlejahing, kindlameelsus, millega ta oma üllaste eesmärkide poole rühkis ja mis ei lasknud tal alla anda pealtnäha juba ette kaotatud võitluses.

Kõnealuse usutluse esimesele küsimusele antud vastuses rääkis Otto sellest, kuidas tal oli omal ajal Euroopa Parlamendi poliitikakomisjoni liikmena õnnestunud saavutada kaheaastase visa töö ja kõva võitluse tulemusena ühe oma ülitähtsa ettepaneku läbiminek, kuigi „stardihetkel” oli komisjoni 50-st liikmest pooldanud seda vaid neli (!) liiget…

Pika usutluse lõpulõigus ütles Otto aga järgmist: „Palun olge optimist. Ise olen väga vana inimesena optimist juba kas või sel põhjusel, et olen oma elu jooksul märganud, kõige lootusetumateski olukordades, et kui inimene oma sihi nimel tõesti võitleb, siis saadab teda edu. Kui heidan tagasipilgu viimastele aastatele; kui tuletan meelde seda kindlat usku Jalta-piiride püsivusse; kui näen, et seegi usk õnnestus kummutada, siis võin loota ja kindel olla, et kui tahame, siis jõuame sihile.”

Muljetavaldavaimaks nimetasin Otto seda hoiakut just äratundmisrõõmu tõttu. Põhja-Tallinnas, „Kopli liinidel” sündinu ja kasvanuna omandasin ka ise nii tugeva karastuse, et see välistas/välistab juba eos igasuguse murdumise, käegalöömise, allaandmise. Kirjutasin sellest avameelselt Ottolegi. (Oli ju temagi omal ajal, pärast kogu nende pere Madeirale pagendusse, üsna vaestesse tingimustesse saatmist küllaga vett ja vilet näinud, kuid raskustele vaatamata murdumatuks võitlejaks jäänud.) Pärast seda muutus me suhtlus veelgi südamlikumaks.

Mis kirjasõpru veel ühendas?

Me kirjasõpruse üheks nurgakiviks oli vastastikune austus. Kirjutasin Ottole juba päris me kirjavahetuse algusaegadel: pean tast lugu mitte sellepärast, et ta on kõrgest soost ja kuulus (sest oma kuulsat suguvõsa häbistavaid, allakäinud „siniverelisi” leidub Euroopas ja maailmas karjakaupa, arenguhälbega kuulsusi niisamuti), vaid sellepärast, et ta tugeva tahtejõu ja visa töö abil arendas endal välja vaimuanded ning tegi endast sel moel sõna parimas mõttes väljapaistva isiksuse. Teisisõnu: vormis endast tõelise juhi, mitte aga ei saanud oma juhiameteid kingituse või almusena. Otto teadis juba väga varakult, kui suurt vastutust kätkeb endas ütlus „seisus kohustab!”.

Otto oskas siirast, põhjendatud kiitust hinnata, kuna meelitajatest ja silmakirjatsejatest oli tal juba ammu villand.

Ottole omakorda meeldis see, et oskan päris mitut keelt, sealhulgas tema (ja ka minu) lemmikpiirkonnas – Kesk-Euroopas räägitavaid keeli: aktiivselt ungari, poolpassiivselt tšehhi, slovaki ja saksa ning passiivselt poola keelt. (Ja olen ses vallas iselaadseks kultuurivahendajaks.) Otto sünnimaal, Esimese maailmasõja eelses ja aegses Austria-Ungari keisririigis ma seega naljalt hätta ei jäänuks, kui sattunuksin ajamasina abil sinna rändama.

Me kirjavahetus käis ungari keeles. Väljaarvatud paar-kolm sellist juhtumit, kui Otto ungari sekretär oli kas haige või ära ning Otto oli sunnitud kirja dikteerima ungari keelt mitteoskavale sekretärile. Siis saabusid ta kirjad mulle inglise või saksa keeles. Kuid keelebarjääri ei tekkinud muidugimõista ka sel juhul.

„Iginoor mees” ja ta ootamatu lahkumine

Veel üheks me ühisjooneks oli aktiivne eluhoiak, suur huvidering ja tõsine püüd maailma kõige mitmekesisemal moel paremaks muuta. Lühidalt öeldes: suutmatus igavleda.

„Mul on iga minut planeeritud. Kuid see ei takista mul elust suurt rõõmu tunda! Olen tõeliselt õnnelik inimene! Rõõmustan iga uue päeva üle! Alati on mul käsil midagi ilusat, ootamisväärset, huvitavat. Mul pole iialgi igav! Mu elu on nii ilus, et ilusamat ei oskagi tahta. Tunnen elust väga suurt rõõmu!” ütles Otto kord ühes paarikümne aasta eest tema kohta kirjutatud ungarikeelses raamatus.

Ottoga suheldes oligi tunda, et vanahärra kestas elab tegelikult nooruki, vahest lausa poisikesegi hing, kellele kõik on uus ja huvitav ja kes lausa pulbitseb tegutsemislustist. Ning kes teeb kogu aeg uusi plaane. Ja viib neid ka ellu. „Iginoor mees”, kui laenata ta iseloomustamiseks-määratlemiseks pealkiri ungari luuleklassik Sándor Petőfi ühelt luulekogult.  (Luulekogu „Iginoor mees” ilmus Ellen Niidu tõlgituna eesti keeles 1973. aastal.)

Nooruslik elurõõm hoidis Ottot väliseltki nooremana kui ta tegelik vanus eeldanuks. Mäletan oma üllatust, kui temaga 2003. aastal kohtudes avastasin, et 90-aastase tudi asemel seisis mu ees krapsakas vanahärra, kes nägi välja oma tegelikust vanusest vähemalt 15 aastat noorem.

See tekitaski petliku tunde, et meil on suhtlemiseks aega veel küllaga ja et meil on vähemalt 15-aastane ajavaru. Esmaspäeval, 4. juulil 2011 ilmnes selle tunde petlikkus aga lõplikult…

Siis selgus lõplikult seegi, et Otto ei saa tulla järgmisele raamatuesitlusele Eestisse. Selle, suurvene mõttelaadist pajatava raamatu omale, mille ma tänavu juuni alguseks ungari keelest eestindasin ja mis pidanuks ilmuma millalgi sügisel. (Loodetavasti ilmubki.) Sama raamatu algkeelse variandi esitlusel Budapestis oli Otto kohal olnud ning teost ja selle autorit (kes on, muide, poolenisti eestlane) südamest kiitnud. Autoril ja mul oli kavas ta kutsuda Tallinna-esitluselegi. Ja vaevalt ta tulemata jätnuks, kui tervis vähegi lubanuks tulla. Läks aga teisiti…

Luban, et hoian Ottoga peetud kirjavahetuse alles ja – kui saatus selleks edaspidi soodsa võimaluse pakub – , siis annan ka raamatuna välja. Siis saavad teisedki teada, mida õpetlikku kirjutas „põhjamaisele kesk-eurooplasele” end elu lõpuni ungarlaseks pidanud suurvaim, kes suutis samaaegselt olla ka Eurooplane suure algustähega.

Puhka rahus, Otto! Sind pole küll enam meie hulgas, kuid eeskuju, mille kogu oma eluga andsid, innustab veel paljusid, kuni püsib euroopa tsivilisatsioon ja valge inimene!   

Tõnu Kalvet

   

Maa müük välismaalastele - kas tehinguvabadus või rahvuslike huvide reetmine?

Esimesest maist 2011 on otsustatud Eesti Vabariigis kaotada põllumajandusliku maa müügi piirangud. Maad võiksid nüüd piiramatult osta ja müüa OECD liikmesriikide kodanikud ja äriühingud. Seega ettevõtted ja eraisikud, kelle tegevuse eesmärk ei pruugi olla koheselt selge ning läbipaistev. Maa müük on siis nüüdsest võimalik ka Jaapani, Mehhiko ning Iisraeli kodanikele ja ettevõtetele.

Tuleb tõdeda aga, et paljud majanduslikult edukad Euroopa riigid seavad hoopis piiranguid maa müügile välismaalastele kutsenõuete või kapitali läbipaistvuse nõude osas. Eesti aga demonstreerib taas lausliberaalset suhtumist ja rahvuslikele huvidele vastava majanduspoliitika puudumist.

Võimalus maad kiirelt osta ja müüa kujutab endast eelkõige võimalust spekulatiivseks rikastumiseks olukorras, kus veel hetkel on maa turuväärtus kolm kuni viis korda väiksem Lääne-Euroopa keskmisest. Näiteks maksab põllumajandusmaa Saksamaal 3000-7000 eurot/hektar, meil ainult 1000.

Miks on see nii? Eelkõige seetõttu, et Euroopa Liidu põllumajandustoetused moodustavad ainult veerandi nn. vanades Euroopa Liidu liikmesriikides makstavast. Vene okupatsiooni aegsest ja järgsest kolhoosielu ja põllumajandusühistute surutisest ei ole olnud veel võimalust täielikult taastuda ega koguda kapitali õigusjärgsetel omanikel-talude taastajatel. Seega võib öelda, et ka Euroopa Liidu majanduspoliitika tervikuna ei toeta talude taastamist ning väljakujunenud elulaadi juurde tagasipöördumist.

Enne Teist maailmasõda oli Eestis 110 000 talu. Pooled neist olid asundustalud, mille meie isad ja vanaisad olid saanud teenete eest Vabadussõjas – võideldes oma maa ja rahva eest. Maaseadusega ning kogu riikliku õigusloomega loodi kiirelt arenev põllumajandustootmine ning maaelu. Eesti eksportis põllumajandustooteid Inglismaale, Saksamaale, Soome. Sisemajanduse kogutoodang ületas tunduvalt naabermaa Soome oma. Arenes seltside ja huviringide tegevus, koolivõrk. Hea elu maal oli võimalik nii talupidajale, sulasele kui kooliõpetajale, arstile ja apteekrilegi.

Okupatsioon katkestas taluelu järjepidevuse, küüditamised 1941. ja 1949. aastal hävitasid vaimselt ja füüsiliselt toonased maaelu edendajad-arvamusliidrid. Ettevõtjad, kooliõpetajad, talupidajad olid need, kes kandsid rahvuslikku iseolemist. Repressioonides hukkusid või said kannatada paljude pereliikmedki – naised, lapsed, vanemad.

Olime lootusrikkad, kui meil õnnestus taas olla vaba rahvas oma maal. Lootsime, et taastub taluelu, väljakujunenud rahvuslik elulaad. Kuid siiski sageli ei olnud õigusjärgsetel omanikel teed oma vanemate põliskoju – seal laiutasid sisserännanud ukrainlaste, venelaste ja teiste nn. sõbralike nõukogude rahvaste järeltulijad, vallavalitsustes otsustasid aga asju endised punapartorgid ning kolhoosiesimehed. Otsustasid sageli ja seadusevastaselt – kellele erastada ja mitte tagastada õigusjärgsete omanike vara. Parastades öeldi vaid: „Ise valisite meid!“

Kiire ning läbimõtlematu ja vastu kolmandiku rahva tahet toimunud liitumine Euroopa Liiduga jättis meie rahvuslikud huvid kaitseta – peeti tarvilikumaks suu vett täis istuda ja noogutada, sest „muidu me võib-olla ei jõudvatki sellele rongile“.

Oma rahvuskaaslaste eest rääkisid aga häälekalt Poola ning hõimumaa Ungari. Ilma nende initsiatiivita oleks võib-olla juba toona nõutud kohest maa kontrollimatut vabamüüki välismaalastele ning jäetud uued liitunud ilma põllumajandustoetustest, koheldes neid seega äärmiselt ebavõrdselt, s.t. ainult tootjana ja töötegijana, mitte kasumisaajana.

Samas olukorras oleme aga praegugi. Kestvalt kõrge tööpuudus (tänagi 9,8 %) sunnib noori otsima endale rakendust ja inimväärset elu välismaal, jättes kodud meesteta, lapsed isata ning asjad ajamata. Aga võib-olla ongi see kellegi eesmärk – kujundada olukord, kus Eesti Vabariigis ei oleks alaliselt kohal initsiatiivikaid relvakandmisealisi mehi, ettevõtlikke arvamusliidreid, kes suudaksid kaitsta oma maad tuulte pöörises nii sõna kui teoga, ka relva jõul.

Mäletame, et 2007. Ja 2008. aastal jõudsid juba meilegi võõrtöölised Ukrainast ja Bulgaariast. Seega oleks võinud demograafiline olukord varsti hakata meenutama 1980-ndatel kogetut.

Suurte võõramaalaste kogukondade teke rahvusriigis kujutab endast ohtu nii rahvusele kui tema liikmete arvamusvabadusele. Seega ei räägi meie, vaid võõrad.

Ka oma kinnisvara üle otsustades peame teadvustama, et see võib olla kaalukeeleks meie lähedaste heaolu ning terve rahvuse püsimajäämisel. Kutsun üles kõiki tegema kaalukaid ja läbimõeldud otsuseid.

Aare Pällin,

jurist

Eesti Maa- ja Majaomanike Liidu juhatuse esimees

(6. aprillil 2011 kl. 16 Tallinnas Vabaduse väljakul korraldatud üritusel peetud kõne tekst)