Uudised

Jalgpall - väikeriigi suur võimalus

„Osa inimesi arvab, et jalgpall on elu ja surma küsimus. Mulle valmistab selline suhtumine suurt pettumust. Võin teile kinnitada, et jalgpall on veelgi tähtsam,” ütles kord kuulus Suubritannia jalgpallitreener, šotlane Bill Shankly (1913-1981).

Jalgpalli tippvõistluste aegu ilmneb Shankly´ selle ütluse paikapidavus erilise selgusega. Alles siis on tunda, kui suur mõju on sel, pealtnäha lihtsakoelisel pallimängul inimestele tegelikult. Väga suur osa inimkonnast elab ja hingab siis ühes rütmis. Ja mõtleb kas samu või vähemalt väga sarnaseid mõtteid. Midagi samaväärset suudab me planeeti asustavates Homo sapiensi esindajates esile kutsuda ainult väga vähe teisi ärritajaid.

Elukogenud inimesena, hea inimesetundjana taipas Shankly seda kindlasti. Väikerahva esindajana adus ta aga veel üht aabitsatõde: sport, eriti aga jalgpall, annab väikerahvale hiilgava võimaluse „elus läbi lüüa”, end muidu nii uimase ja õppimisvõimetu „maailma üldsuse” teadvusse söövitada.

Shankly ise on selle kohta hea näide: šotlasena saavutas ta oma parimad tulemused just igipõlise vaenlase, alates 1707. aastast šotlaste anastaja – Inglismaa – jalgpalliilmas; pani endast vaimustuma ennekõike inglased. Inglise suurklubi FC Liverpool hiilgeajastule pani 1962. aastal alguse just Shankly. Tema taktikepi all võitis see klubi kuni 1974. aastani (siis, edu tipul, läks Shankly ootamatult pensionile) kolm Inglismaa meistritiitlit, kaks karikat, neli superkarikat ja ühe UEFA karika.

Jalgpallis ei loe ametlik suurus. Loeb tegelik suurus. Ka või lausa eeskätt vaimu suurus. Kui mõõdupuuks oleks jalgpalliviljeleva riigi suurus, siis võidaks kõik turniirid Venemaa, talle järgneks Kanada, Hiina ja Brasiilia. Kui otsustav oleks rahvaarvu suurus, siis oleks pidev võidumees Hiina, kellele hingaks kuklasse India. Kui võtta aluseks ühiskonna keskmine rikkus, siis oleks pidevalt tipus Nauru, Monaco, Luksemburg või mõni Pärsia lahe naftariik. Kui aga tuumapeade arv, siis USA. Tegelik elu näitab aga veenvalt, et jalgpalli puhul on kõik need tegurid teisejärgulised. Otsustab ikkagi vaim, taip, sihikindlus, keskendumisvõime, oskus iga soodne võimalus ära kasutada.

Väikeriike, kel jalgpallis suuri saavutusi, on arvukalt. Tuntuim neist on kahtlemata Uruguai.

Sini-must-valge väikeriik, kellest sai (jalgpalli)suurriik

See, praegu 3,4-miljonilise rahvaarvuga riik Lõuna-Ameerikast, on jalgpalli suurriikide hulgas püsinud alates 1920. aastatest. Kaks olümpiavõitu, kaks maailmameistritiitlit, kaks MM-turniiri neljandat kohta… Ja kui tal sattusid olema halvemad ajad, siis piirdus sellega, et tuli „kõigest” maailmajao meistriks. Pea järjepannu. Rohkem kui ükski teine Lõuna-Ameerika riik.

Tavaloogika järgi pidanuks kahe hiiu – Brasiilia ja Argentiina – vahel asuv, ressursivaene Uruguai olema juba ammu kui mitte pulbriks jahvatatud, siis vähemalt (jalgpalliannetest) tühjaks lüpstud. Seda aga pole siiani sündinud. Uruguai suudab heade või lausa tippjalgpalluritega varustada nii Ameerika kui ka Euroopa (tipp)klubisid, muust maailmast rääkimata. Sama käib Uruguai treenerite kohta.

Eestlasele sobib Uruguai eeskujuks väga hästi. Peale kõige muu ka selle poolest, et mängib sini-must-valges. Kui eestlane käituks sama eneseteadvalt ja -kindlalt kui uruguailane ning kui Eesti riigi juhtkond käituks sama vastutustundeliselt kui Uruguai oma, siis jõuaksime mitte väga kauges tulevikus tõepoolest viie parema hulka. Nii jalgpallis kui päriselus – sellessamas, millest jalgpall kordades tähtsam on.

Eesti patrioodina hoian pöialt sini-must-valgele võistkonnale. Brasiilias käiva maailmameistrivõistluste finaalturniiri(gi) ajal niisiis väikerahvas uruguailaste koondisele. Sellelesamale, kellest väikeriik Eesti jalgpallikoondis 2011. aasta 25. märtsil Tallinnas 2:0 jagu sai, kuid kes – erinevalt Eestist – tegi kaotusest vajalikud järeldused ja murdis end taas MM-finaalturniirile.

Jääb mulje, nagu oleks uruguailastel kultuuriloos lausa mitu Jakob Hurda laadset suurmeest, kes rõhutanud väikerahva võimalust, peaaegu kohustust saada suureks vaimult

Tõnu Kalvet

Rahvuslaste Tallinna Klubi ajalehe „Rahvuslik Teataja” 27. numbri (mai-juuni 2014) esiküljel ilmunud kirjutis.

 

Ukraina kriisi mõjust Eesti rahvastikule ja poliitmaastikule

Me tänase konverentsi nimikangelase, vabadusvõitleja Jüri Kuke suhtumisest dekoloniseerimisse kui Eesti rahvusriigina taastamise ühte vältimatusse sammu pole mul kahjuks andmeid. See vääriks omaette uurimust. Loodan, et keegi teadmishimuline patrioot selle uurimuse ükskord kindlasti kirjutab.

Küll aga tean hästi, mida on dekoloniseerimise kohta arvanud Jüri Kuke kaaskohtualune – nimekas vabadusvõitleja Mart Niklus, kes tänagi me hulgas viibib. Mart Nikluse hinnangul tulnuks nõukogude okupatsiooni lõppedes võimalikult ruttu läbi viia dekoloniseerimine. Selle käigus lahkunuks Eestist kõik isikud, kes olid nõukogude okupatsiooni ajal siia ebaseaduslikult tulnud või koguni saadetud. See samm olnuks täies kooskõlas nii tavaõigusega kui ka rahvusvahelise õigusega. Nagu teada, keelab rahvusvaheline õigus okupeerival riigil asustada oma kodanikke okupeeritud riigi territooriumile.

Mart Nikluse arvates ongi Eesti Vabariigi nüüdsete suurte probleemide üheks olulisemaks põhjuseks see, et dekoloniseerimine jäi lõpule viimata, kui selleks oli kõige sobivam aeg.

Väga võimalik, et paljud eestlased ja teisest rahvusest Eesti patrioodid kaotasid vahepeal juba üldse lootuse, et dekoloniseerimine Eestis millalgi teostuks. Üllataval kombel pakub saatus Eestile aga selleks uue võimaluse. Õigemini: sisuliselt ongi juba pakkunud. Tarvis sellest võimalusest vaid kinni haarata. Et olukorra veidrus oleks täielik, siis valis saatus selleks võimalusepakkujaks sama riigi, kelle kaudu kolonistid okupatsiooniajal Eestisse saabusid – Venemaa.

Mäletatavasti hõivas Venemaa tänavu märtsi alguses Krimmi poolsaare just selle põhjendusega, et Krimmis elavat palju Venemaa kodanikke, üldse venelasi ja et nende elu olevat „ukraina fašistide” agressiivsuse tõttu ohus. Vene Riigiduuma andis tookord täitevvõimule loa viia väed Krimmi sealsete venelaste kaitseks.

See oli üheseltmõistetav märguanne kõigile riikidele, kus elab vähegi arvestataval arvul Venemaa kodanikke või venelasi. Märguanne selle kohta, et selline riik võib sattuda Venemaa rünnaku alla igal hetkel, kui Venemaa võimud peaks leidma, et nende nii-öelda kaasmaalastele tehakse seal riigis liiga.

Ühtlasi andis see märguanne aga igale sellisele riigile hea võimaluse kõrvaldada Venemaale rünnaku alustamiseks sobiv ettekääne, s.t. alustada kiiremas korras ettevalmistusi kõigi Venemaa kodanike saatmiseks Venemaale või kuhugi kolmandasse riiki.

Eesti puhul tähendaks see järgmisi samme.

Esimene samm: kõigi Eestis elavate Venemaa kodanike arvelevõtmine ja seejärel saatmine Venemaale.

Teine samm: kõigi Eestis elavate nii-öelda hallipassimeeste arvelevõtmine, neile koostöös Vene võimudega Vene passi andmine ja seejärel nende saatmine Venemaale.

Kolmas samm: kõigi Eestis elavate vene rahvusest, naturaliseerunud Eesti kodanike  arvelevõtmine, neilt Eesti kodakondsuse äravõtmine, neile Venemaa kodakondsuse andmine ja seejärel nende Venemaale saatmine. Venemaale saadetaks kõik kolm elanikerühma sellepärast, et seal oleks nad kõige paremini kaitstud. Seal ei saaks ükski „eesti fašist” neid enam ahistada ja Venemaa võimudel langeks kohe ära põhjus nende käekäigu pärast muret tunda.

Kõike seda saaks teha ainult kõige tihedamas koostöös Venemaa võimudega. Eesti pool saaks rõhuda Venemaa president Vladimir Putini 2006. aastal tehtud üleskutsele, et kõik väljaspool Venemaad elavad venelased koliks Venemaale. Kuna Venemaa elanikkond kahaneb pidevalt, siis oleks värske vere lisandumine vene rahvuskehasse Venemaale väga kasulik.

Äsjamainitud kolmesammulise tegevuskava teostumise järel jääks Eestisse ainult need vene rahvusest isikud, kes on õigusjärgsed Eesti kodanikud. S.t. need, kes olid kas ise Eesti kodanikud või kellel vähemalt üks vanem või vanavanem oli Eesti Vabariigi kodanik 1940-nda aasta 16. juuni seisuga. Venemaal poleks vähimatki vajadust taotleda nendegi lisamist ümberasustatavate sekka, kuna nad on pikaajalisest „eesti fašistide” keskel elamisest rikutud (kui Dimitri Klenski sugused erandid välja arvata) ega suudaks seetõttu suurvene kultuuriruumis enam kohaneda.

Nõnda kaoks Venemaal ettekääne Eestisse tungimiseks ning ka Eesti ühiskond muutuks hulga pingevabamaks. Pingevabamaks kas või juba selles mõttes, et kuna enamus vägivaldseid kurjategijaid pole eesti päritolu, vaid peab oma emakeeleks vene keelt, siis vabaneks eestlased nende kurjategijate ülalpidamiskohustusest ja ühtlasi hirmust nende tegude kordumise ees. Samuti kaoks needki pinged, mis on põhjustatud eesti ja vene rahva mõttelaadi põhimõttelisest erinevusest, lausa vastandlikkusest.

Eesti ja vene, täpsemalt suurvene mõttelaadi erinevusest kirjutas omal ajal,  1944. aastal väga hea uurimuse Jüri Uluots. Selle pealkiri on „Eesti ja vene sotsiaalpoliitilisest ideoloogiast”. Uluots loetleb seal mõlema mõttelaadi erinevusi ja jõuab siis seisukohale: „Eelnevast nähtub, et Eesti ja Vene sotsiaalpoliitilised ideoloogiad erinevad teineteisest järsult ja põhiliselt.”

Uluots põhjendab oma seisukohta järgmiselt:

„Eelnevast ilmneb mitte üksnes eesti ja vene (suur-vene) sotsiaalpoliitiliste ideoloogiate järsk ja põhiline erinevus, vaid selguvad ka tegurid, mis on neid erinevusi tekitanud. Primaarseks teguriks osutub mõlema kõneksoleva rahva erinev antropoloogiline substants, sekundaarseks ja tertsiaarseks nende geograafiline asend ning ajalookäik. Antropoloogilised omadused on otsustavalt suunanud kummagi ideoloogia kandja geograafilise asendi kujunemist ja suhtumist teistesse rahvastesse. Sõltuvalt antropoloogilisest substantsist, geograafilisest asendist ning suhtumisest teistesse rahvastesse on ajalooprotsessis kujunenud vastavad erinevad ideoloogiad ja tegutsemisviisid. Need erinevad ideoloogiad pole seega juhuse viljaks ega mööduvaks nähtuseks. Vere ja mulla seosest võrsuvad rahvad, nende mõttemaailm ja käitumine.

VI. Mõlemad rahvad, kellest on eelpool kõneldud, on praegu elamas ja tahavad edasi elada. Nende rahvaste sotsiaalpoliitiline ideoloogia on oluline osa nendest endist, nende elust. Seetõttu eelnevad vaatlused kahe rahva sotsiaalpoliitilistest ideoloogiatest kuuluvad veidi jätkamisele ka veel tuleviku vaatepunktilt, sise- ja välispoliitiliselt.

Sisepoliitilisel alal mõlema rahva sotsiaalpoliitilised ideoloogiad on erinevad nagu tuli ja vesi. Seetõttu sammud, mis ühe rahva seesmise elu korraldamisel võivad olla õiged, saavad teisele olla vaid katastroofilised. Olles ühe rahva juures arusaadavad ja elu edasiviivad, on vastavad sammud, vastav režiim teisele rahvale võõras ja tema elu laostav. Seepärast isiksus, kodanikuvabadused, rahvapärane riigikord ja seaduste austamine, mis Eestis on endastmõistetavad ja elu edasiviivad, osutusid Suur-Vene eksperimendis a. 1917 („Kerenski aeg“) eluvõõraiks ja Venemaa elu lammutavaiks, tekitades raskeid võitlusi ning kodusõja.

Ümberpöördult, isiku sulatamine kollektiivsusse, kollektiivne tegutsemine, riigivõimu käsitamine vägivallana ja seaduste vägivaldne andmine ning rakendamine, mis on Suur-Venes endastmõistetavad ja püsivad, osutusid Eesti eksperimentides (bolševistliku okupatsiooni ajad Eestis a. 1917 ja 1918 ning 1940-41) eluvõõraiks ja kogu rahvast surmavalt häirivaiks ning ähvardavaiks, tekitades äärmiselt raskeid võitlusi, sõdasid elu ja surma peale (a. 1918-20, Teine maailmasõda 1941. aastast, eriti 1944. a. veebruarist alates).”

Milline on Uluotsa pakutav lahendus? See on järgmine:
„Kummagi rahva elu huvides pole vaja selliseid eksperimente tulevikus korrata, olgu juba siis, et ühte või teist rahvast tahetakse hävitada või tema elujõudu nõrgendada. Kui aga tulevikus tahetakse mõlemate rahvaste elu säilitada ja selle loomupärast kujundamist võimaldada, siis on selleks ainult üks retsept: mõlemad rahvad tuleb oma sisepoliitiliste radikaalselt erinevate sotsiaalpoliitiliste ideoloogiate tõttu teineteisest täiesti lahus hoida. Õiguslikult tähendab see seda, et mõlemad rahvad peavad riiklikult lahus elama, mitte ühte riiklikku koosseisu kuuluma, isegi mitte ühte ka kõige lõdvemasse riiklikku liitu. Nagu vesi kustutab tule või tuli aurustab vee, kui nad pole teineteisest täielikult eraldatud, nõnda ka käesoleval korral ainult teineteisest riiklikult ja õiguslikult täiesti lahutatud olek kindlustab, et eestlaste ja suurvenelaste kui loomupäraselt kujunenud rahvaste elu tulevikus ei kustu või järkjärgult ära ei aura.”

Jüri Uluots tundis vene hinge, mõttelaadi ja kombeid läbi ja lõhki, kuna oli venelaste keskel ise pikalt elanud ja töötanud. Seetõttu on ta arutluskäik ja lahendus paikapidav tänapäevalgi.

Dekoloniseerimise järel vabanenud vahendid saaks suunata eestluse edendamiseks. Sest kinnitoppimist vajavaid eelarveauke leidub Eestis külluses.

Mis juhtuks seejärel aga Eesti poliitmaastikul?

Juhtuks see, et kõik Eesti parteid oleks lausa sunnitud seadma taas esikohale eestluse huvid. Enam poleks neil vaja püüda mitte-eestlaste või lihtsameelsete eestlaste hääli. On ju praegu Eesti suurparteidel väga lihtne: Keskerakond esitab ennast muulaste, peamiselt venelaste õiguste kaitsja pähe, nii-öelda valged jõud aga kutsuvad eestlaste lihtsameelset osa üles toetama Reformierakonda, Isamaa ja Res Publica Liitu ning sotsiaaldemokraate kui „ainsat vastukaalu venemeelsele Keskerakonnale”, kes kohe-kohe ähvardavat Eesti viia Venemaa võimu alla. Nii-öelda valged jõud esitavad ennast ainsate eestluse kaitsjatena, tegelikult aga viivad, õigemini ongi juba viinud selle kattevarju all ellu vägagi eestlusevaenulikku poliitikat. Riigi nimirahvuse liikmete massiline vaesumine, võlaorjusse vajumine ja samuti massiline väljaränne on selle kohta parimaks tõestusmaterjaliks.

Kui Eesti poliitmaastikult kaoks aga „vene kaart”, siis oleks kõik suurparteid sunnitud – kujundlikult öeldes – ajama jalad kõhu alt välja ja tegelema TÕELISTE probleemidega.

Ukraina kriis võib Eestile pakkuda aga ka täiesti teistsuguse tulevikustsenaariumi. Nimelt järgmise.

Esiteks, kõigile nii-öelda hallipassimeestele antakse lihtsustatud tingimustel ja kiirkorras Eesti kodakondsus.

Teiseks, kõigile Eestis elavatele Venemaa kodanikele, kes seda ise soovivad, antakse  lihtsustatud tingimustel ja kiirkorras Eesti kodakondsus. Õigemini: ka Eesti kodakondsus, kuna neil lubatakse säilitada Venemaa kodakondsus. Selleks tehakse kodakondsusseaduses vastav muudatus, mis lubab uuesti topeltkodakondsust. Ja kui Venemaa kodakondsusseadus lubab samuti uuesti topeltkodakondsust, siis ongi kõnealune küsimus lahendatud.

Kolmandaks, kõik sel moel Eesti kodanikuks saanud venelased valivad sellise Riigikogu, kus on enamuses juba nii venekeelsed kui ka varjamatult venemeelsed poliitikud. Rõhutasin sõna „varjamatult” siin sellepärast, et kuigi ka näiteks Marko Mihkelsoni ja Urmas Paedi suguste eesti poliitikute teod on olnud sisuliselt vägagi venemeelsed, pole nad siiski vähemalt oma valimisprogrammides otseselt venemeelseid seisukohti esitanud.

Kui Riigikogus saavutavad enamuse varjamatult venekeelsed ja venemeelsed poliitjõud, siis kuulutatakse peagi vene keel Eesti teiseks, sisuliselt aga esimeseks riigikeeleks, kõrvaldatakse põhiseaduse preambul, kus juttu Eestist kui rahvusriigist ning surutakse riigi nimirahvus – eestlased – samasugusesse seisu, nagu on Venemaa soome-ugri rahvad, kel on „oma riik” olemas ainult paberil.

Ukraina kriisil võib olla Eesti rahvastikule ja poliitmaastikule seega nii väga hea kui ka väga halb mõju. Kummas suunas Eesti ühiskond läheb, oleneb eeskätt sellest, kui palju riigimehelikkust, isamaalisust, aktiivsust, ennekõike aga tugevat tahet leidub igas Eesti patrioodis. Pidagem meeles: keegi teine meie eest Eesti rahvusriiki taastama ei tule! See raske, kuid tänuväärne ja hädavajalik töö tuleb ära teha Eesti patriootidel.

Langenud Vabadusvõitleja päeva 18. aulakonverentsil (30. märtsil 2014 Tartu ülikooli aulas) peetud ettekanne.

Tõnu Kalvet

 

Kellakeeramisest nii- ja naamoodi

Käes on oktoobri viimane, „kellakeeramise pühapäev”. Miks siis keeratakse kella? Niimoodi on võimalik suure hulga inimeste juures vaimse ja kehalise tervise häireid esile kutsuda. Kõlab tavainimese jaoks veidi õõnsalt, kuid selle ilma asjadega kursis olijaile ei ole selles midagi uut. Nimelt on inimestel ja ka teistel elusolenditel välja kujunenud selge päevarütm, mille järgi kõiguvad vererõhk, veresuhkru tase, kehatemperatuur, siseelundite aktiivsus, vaimne ja kehaline võimekus. Inglise keeles öeldakse selle kohta circadian rhythm. Vastavat eestikeelset mõistet ma ei tea ja eestikeelset sellealast kirjandust ei ole siiani näinud.

Kui „sisemine kell” tunni jagu paigast lüüa, siis kulub tervel inimesel umbes ööpäev, et rütm tagasi saada. Näiteks haigetel, vanuritel ja lastel võib kohanemine märksa kauem kesta. Tulemuseks on unehäired, keskendumisraskused, suureneb vastuvõtlikkus haigustele ja seda sügisel ja kevadel, kui kõige rohkem tõbesid liikvel. Mõelda vaid: tervelt 500 miljonit inimest on võimalik korraga katsejänesteks teha. Hüppeliselt kasvab ravimite läbimüük ja ebajumalik KASUM. Viimased kolm aastat pole ma kella keeranud ja elan aasta ringi ühe ja sama aja – suveaja – järgi ja mul on ükspuha, mis aja järgi euroinimesed minu ümber elavad, kas nad keeravad kella kaks korda aastas või iga kuu korra edasi-tagasi.

Muidugi on minu elustiil erandlik ja sellist teguviisi oleks raske teistele soovitada, pigem töötaks see näitena „ka nii võib hakkama saada”. Vähemalt uue maailma korra arhitektide kasumeid ma ei kasvata,

Jaan Hatto

 

Aju proovikivi tuleb viia koolide õppekavva!

Male muutmine õppeaineks oleks kasulik kogu ühiskonnale. Eriti majandussurutise aja ühiskonnale. Eriti Eestile. Ülemaailmse Maleliidu tänavune kongress sügiseses Tallinnas sobiks selle plaani läbisurumiseks ülihästi.

„Male on aju proovikivi.“ See Goethe tuntud ütlus kehtib nüüdisajalgi. Vahest rohkemgi kui Goethe eluajal. Sest majandussurutise oludes tuleb inimesel toimetulekuks, ellujäämiseks ajusid ragistada märksa enam kui headel aegadel. Malekombinatsioonid kanduvad siis tihtilugu ka pärisellu. Ja siis on hea, kui inimesel on aju malemängu abil kombineerimisvõimeliseks treenitud. Säärase ajuga inimene suudab arvestada kõiki asjaolusid, kõiki ohte ning valida parim jätk. Ta ei kuluta aega kasututele ettevõtmistele, vaid kasutab ära kõik võimalused, mis on käepärast, liikudes samal ajal sihikindlalt oma eesmärgi poole.

Seega on male meie ajal vägagi elulähedane nähtus, mitte aga mingi elukauge ja aegaraiskav ettevõtmine, millisena stereotüüpselt mõtlevad, pehmelt öeldes mitte eriti treenitud ajuga isendid seda kujutada püüavad.

Mida rohkem on kombineeridaoskavaid, treenitud ajuga inimesi, seda suurem on toimetulijate osakaal ühiskonnas. Teisisõnu: seda vähem on vaja kulutada vahendeid hättajääjate aitamiseks. Riigile, sotsiaalhoolekandele oleks see igatahes tohutu kokkuhoid. Allesjääva raha saaks kulutada millelegi muule, tõeliselt olulisele.

Kuidas suurendada kombineeridaoskavate inimeste hulka ja osakaalu ühiskonnas? Eks ikka malemänguoskuse muutmisega massiliseks. Parim viis seda teha on viia male kõigi astme haridusasutuste õppekavva.

Pole tarvis peljata, et uue õppeaine lisamine suurendaks õppurite niigi suurt koormust veelgi ja halvendaks nende hindeid teistes ainetes. Vastupidi, male õpetab aega arukalt planeerima ja kõiki võimalusi ära kasutama, samuti parandab mälu ja taipu.

Näiteks Armeenias on male täieõiguslik õppeaine juba tükk aega. Ja pole kuulda olnud, et armeenia noorte haritus oleks sellest kannatanud. Pigem vastupidi. Rääkimata juba sellest, et Armeenia malekoondis on võitnud kolmel korral maleolümpia ning saavutanud teisigi kõrgeid kohti, rahvusvahelise suurmeistri kraadiga maletajaid tuleb armeenlaste hulgast aga nagu Vändrast saelaudu.

Armeenias ollakse jõutud juba niikaugele, et kuulsate rahvuskaaslaste tippsaavutused innustavad noori malega tegelema juba ilma koolikohustusetagi. Eestis oli midagi sellist viimati Paul Kerese eluajal. Kuni „uue Kerese“ tulekuni peab malemängu põhilevitajaks olema meil niisiis riik.

Malel on veel üks suur eelis enamuse spordialade ees: ta on odav. Malelaud, -nupud ja -kell maksavad krosse, võrrelduna teiste spordialade varustusega. Samuti pole male mängupaiga suhtes nii valiv kui teised alad. Seega pole ei kohalikul ega riigivõimul alust tuua oma tavapärast ettekäänet: „Raha põle!“

Riigil on massilisest maleharrastusest muudki kasu: kui inimene tegeleb malega, siis ta ei lähe ula peale. Maletajate osalus vägivaldsetes kuritegudes on ülimalt vähetõenäoline. Tõsi, malemängust omandatud kombinaatorivõimeid võib inimene rakendada „valgekraede kuritegude“ sooritamiseks, kuid selle eest pole kaitstud keegi ka praegu. Küllap leidub sedalaadi kombinaatoreid näiteks Armeeniaski, kuid see pole sundinud Armeenia juhtkonda astuma ülitotrat sammu: eemaldama male koolide õppekavast. Sest massilisest maleharrastusest saadav käegakatsutav kasu kaalub võimaliku kahju kuhjaga üles.

Eesti võimud ei saaks pugeda ka ettekäände „Euroopa Liit ei luba!“ taha. Nimelt on – tänu eksmaailmameister Garri Kasparovi sihikindlatele jõupingutustele! – Euroopa Liidu juhtkonnaski kiidetud heaks kava igati soodustada male viimist koolide õppekavva. Male muutmist õppeaineks reklaamib ja jõudumööda ka rahastab Kasparovi nime kandev fond. Tänavu märtsis Eestis käies pidas Kasparov Tallinna ülikooli aulas sel teemal sütitava loengu. Kohal oli täismaja, õhustik lausa särtsus huvist.

Nõudlus on seega olemas. Nüüd ongi küsimus: kas Eesti võimud suudavad seda rahuldada?

Tänavu 30. septembrist 10. oktoobrini Tallinnas toimuv Ülemaailmse Maleliidu (pr. k. lüh. FIDE) kongress on suurepärane võimalus Eesti võimudele sellesuunalist survet avaldada. Loodetavasti jätkub Eesti Maleliidul ja kogu Eesti maleüldsusel taipu ja tarmukust see ülisoodne võimalus ära kasutada. Goethe malealast ütlust parafraseerides: FIDE kongress Tallinnas on Eesti maleüldsuse taiplikkuse ja tarmukuse proovikivi.

Tõnu Kalvet

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja - ajalehe "Rahvuslik Teataja" - 20.-21. numbris (august-september/september-oktoober 2013) ilmunud kirjutis.

Autor on "Rahvusliku Teataja" peatoimetaja.

Homoabieludest

Miks on vaja homokooselud seadustada? Tegelikult puudub selleks vähimgi vajadus. Küll aga oleks vaja teisi sellealaseid seadusemuutusi.

Kuuldavasti valmistub meie justiitsministeerium samasooliste kooselu seadustama. Vabaabieludest sünnib üle 50 % lastest ja erisoolised vabaabielus elavad inimesed ei karju ega nõua nende kooselude seadustamist. Miks siis on vaja homokooselud seadustada? Kas tegemist on võrdsematest võrdsematega? Ei tule ju naabrid meil vaatama-segama, mida nad mingisse auku topivad. (Tõsi, Aafrikas küll lüüakse piidrid mõnes riigis poolametlikult lihtsalt surnuks.)

Homonduse eriharu lesbisid tuleb vaadelda eraldi. Lesbid ilmselt on tekkinud kas vanglas või siis sattunud meestele, kes ei viitsi tegeleda sissejuhatusega ja hakkavad kohe „luuavarrega tegutsema”. Tean mõningaid lesbisid, kes õige mehe leidmisel on muutunud normaalseteks ja headeks pereemadeks ning sünnitanud mitu last.

Reeglina tuleb selleks, et mingist nähtusest arvamust avaldada, seda põhjalikult tunda. Seega kui tahad piiderdamise kohta arvamust avaldada, siis pead olema seda proovinud. Kuna mul sellealased isiklikud kogemused puuduvad, siis jääb alljärgnev ainult teoreetiliseks oletuseks.

Pederatsioonile kihutavad rahvalikud ütlused: „„Maitseasi,” ütles kana ja nokkis tatti”. Sama ütles koer ja lakkus oma riista.
Kujutagem ette, et topite oma riista seltsimehe tagumikku. Seal võtab selle vastu soe mass. Siis hakkate vaikselt loksutama ja soe mass hakkab vahutama. Vahepeal teie partner peeretab suurest mõnust ja teie riist lendab peeru survel tunnelist välja. Kähku võtate sitase riista ja topite tagumikku tagasi. Tundub mitteproovinule olevat väga ilge perspektiiv. Aga süüakse ju isukalt ka tigusid ja konni.

Varemalt kuritegu ja haigus, nüüd „inimõigus”

Lugesin sügaval okupatsiooniajal ca 20-leheküljelist propagandatrükist, kus kutsutakse üksteisega pedereerima. Ja see levis ajal, kui selline tegevus oli otsene üleskutse panna toime kuritegu. On arusaadav, et sotsialistlik riik ei saanud pedereerimist lubada. Vastasel juhul oleks maailmarevolutsiooni eksportivad Punaarmee üksused läände suundudes püksid täis pasandanud ja nende sõbrad läänes võib-olla ei oleks selle lõhnaga eriti nõustunud.

Viimane riik, kus piiderdamine oli kriminaalkuritegu, oli Bulgaaria, kes loobus sellest Euroopa Liidu survel.

Ei tohi ka unustada, et ka maailma demokraatia tipus – USA-s – oli umbes 1974. aastani (siis, kui öösiti veel neegreid telefoniposti otsa poodi) piiderdamine keelatud ja seda nimetati haiguseks. Pederastiat raviti ravimitootjate poolt väljamõeldud medikamentidega ja arstid kaitsesid doktorikraade piidrite ravimise alal. Nüüdseks on USA-s avalikustatud, et ravimifirmad olid välja mõelnud umbes 300 olematut haigust, mida nende toodetud kallite „medikamentidega” edukalt raviti. Ja raha tuli!

Siis aga tuldi arusaamisele, kui hea ja progresseeruv on piiderdamine ja anti sellele roheline tuli. Kui sellest möödus 25 aastat, siis tuli üle miljoni piidri Valge Maja juurde presidenti tänama. Tänapäevaks on see nähtus saanud üheks tähtsamaks inimõiguseks.

Pedereerija eesti vasteks sobiks käiperser

Nähtuse levitamiseks noorte seas on selle tegevuse viljelejat nimetatud ilusa nimega – geij. Nõukogude Liidus, kus inimõigused olid põlatud, nimetati sellist isikut „pidarass”-iks (mitte pederast, nagu võiks ekslikult arvata). Selline nimetus oli ka levinud sõimusõna, mida kasutavad tänapäeval isegi eesti koolipoisid.

Nähtuse propageerimisel omab selle ilus nimi olulist tähtsust. Arvan, et oleks juba aeg lõpetada võõrväljendite kasutamine ja tuletada ilus eestikeelne termin. Sõna tüve võiks võtta ka inglise keelest, nagu seda sageli tegi ka kodanlik natsionalist Johannes Aavik.

Niisiis võtame aluseks „geij”, eestistame ta „käi”-ks. Edasi lisame veidi selle tegevuse kirjeldust: „+ perse”.

Ei maksa peljata tuletise näilist ebatsensuursust. Keegi ei kipu ju ümber nimetama kodumasinafirmat „Zanussi”. Ei tõmmata maha ka rahvusraamatukogu WC-s asuvat elektrilist kätekuivatit, mille on tootnud „o/ü Putswäck” või purustata „Solarise” keskuse WC-s firma „Duravit” pissuaari.

Termini lõppu tuleks lisada tegijat tähendav liide „-er” (nagu näiteks maakler, minister, kantsler, kombainer jne.). Ja saaksimegi uue eestipärase ja täpse termini „käiperser”, mis väljendab täpselt selle tegevuse viljeleja suundumust. Kui see siiski kellelegi tundub ropuna, siis võiks sõna lühendada: „käip__ser” muuta „käipser”-iks.

Diskrimineerimise hoiavad ära kannikasseloksutajate ringid

Pedereerimine olevat progressiivne ka seepärast, et partnerid ei pea üksteist sooliselt diskrimineerima. Esimeses eestikeelses seksiõpikus, mis ilmus XIX sajandi keskel ja kus seksi nimetatakse „ennast-vastu saamiseks”, propageeritakse jõhkrat soolist diskrimineerimist: „ /-/ naise asi on olla all vagusi.”

Siiski on kuulda, et piidritelgi on väljakujunenud osade jaotus, s.o. üks on mehe-, teine naiserollis. Seda tuleb aga koosoleku seadustamisel arvestada, sest selles on ilmne diskrimineerimise element. Selle vältimiseks peaks piidrid kasutama seksimisel suuremat arvu isikuid ja võtma ringi, et kõigil oleks võrdsed rollid ja ühtselt head seksielamused.

Ühe taolise kuritegeliku seitsmeliikmelise kannikasseloksutajate ringi, kus osales ka üks TRÜ kriminalistikakabineti laborant, tabas töölis-talupoegade miilits umbes 50 aastat tagasi Tartu linnas. Eelnevast tulenevalt viib piidrite kooselu seadustamine kahe isiku vahel ilmselt nende inimõiguste rikkumisele.

Piidritele lapsendamisõiguse asemel piidrimaks!

Kategooriliselt kõlbmatu on idee anda piidrikooslusele õigus lapsi adopteerida. Need lapsed sattuvad koolis (aga võib-olla juba lasteaias) 100 %-liselt kooliterrorismi ohvriteks. Lesbiabieludes võib-olla pole see oht nii suur.

Kuna islam on kõige agressiivsem usk, mis hiljemalt lähema mõnekümne aasta jooksul vallutab terve maailma ja islamis on mehele (NB! vaesele mehele!) lubatud neli naist, siis peaksime kaaluma selle arvu kasutamist juba oma praegustes regulatsioonides.

Nimelt võiks lubada homodel sõlmida koosolekulepinguid vähemalt neljakesi, kuid ka suuremas grupis. Lihtsaim neljane grupp peaks aga koosnema kahest piider-mehest ja kahest lesbi-naisest. Mingit lapsendamise õigust pole neile vaja anda, las toodavad ise oma sisemisi ressursse kasutades lapsi, palju tahavad. Selline süsteem võib osa homosid isegi vanale (valele?) teele tagasi pöörata.

Kui me lubame homodel lapsi adopteerida, siis oleks see kodumaa ja rahvuse reetmise seadustamine. Rahva säilimiseks on vaja lapsi sünnitada. Homod neid ei tooda, aga pärast pensioni tahavad küll. Piiderdamine võib sobida Hiinas või Indias, aga mitte väikerahvaste juures. Meil tuleks aga homodele kohaldada nn. piidrimaksu suurusega vähemalt 10 % töötasust. Seda muidugi ka lastetutele lesbidele.
Homoseksualism kui nähtus on vaieldamatult eesti rahvale ohtlik nähtus ja tuleb teha kõikvõimalik selle piiramiseks ja noortele levimise vähendamiseks, vaatamata lääne seisukohtadele.

Piidritevastane petitsioon on seadusevastane

Nüüd on SA (kas Sturmabteilung?) Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks algatanud pederastiavastaste petitsioonide allkirjastamise kampaania ja tahab tänavuseks emadepäevaks Riigikogule üle anda 10 000 allkirjaga petitsiooni. Nende tegevus on ilmselt seadusevastane, kuna tahetakse teist piiderabiellujat soolise tunnuse põhjal diskrimineerida, ja karistatav Karistusseadustiku § 151 lg 2 p 3 järgi kuni kolmeaastase vangistusega. Selle kuriteo panevad toime ka kõik petitsioonile allakirjutajad ja selle SA-sse ärasaatjad.

Nimelt on EV põhiseaduse paragrahv 12 järgi kõigil võrdsed õigused, s.o. kõigil on õigus abielluda vabalt valitud isikuga. EV põhiseaduse § 27, mis käsitleb perekonda, ei sätesta abikaasade sugu ega arvu. Kui EV põhiseadus, nagu võimud väidavad, eksisteerib, siis on ka praegu ilma igasuguse täiendava seaduseta võimalik sõlmida abielu kahe või enama piidri vahel.

Kui perebüroo osutab vastupanu, siis tuleb pöörduda kohtusse. Ja kui Eesti kohtud taotlust ei rahulda, siis Euroopa Inimõiguste Kohtus on võit garanteeritud. Võib nõuda ka rahalist hüvitist tekitatud moraalse kahju eest. Kui mõrtsukas, kelle kirja vanglast naisele luges vangla administratsioon ebaseaduslikult läbi, sai hüvituseks viiekohalise rahasumma, siis ei jää sellest ilma ka piidrid.

Edasi eesti rahva lõpliku surnukspedereerimise poole!

Feliks Saarevet

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja - ajalehe "Rahvuslik Teataja" - 16. numbris (märts-aprill 2013) ilmunud kirjutis.