Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab iseseisvuspäeval kõnekoosoleku

Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) eestvõttel toimub 24. veebruaril 2010 algusega kl. 12 Tallinna kesklinnas, Tammsaare pargis kõnekoosolek.

Üritusel esinevad tuntud eestimeelsed ühiskonnategelased. Esinemisvõimalus antakse ka kohaletulnud aatekaaslastele, kel soov sõna sekka öelda.

Koosolekul juhitakse tähelepanu sellele, et Eesti Vabariik pole enam mitu aastat iseseisev ning nõutakse Eesti riikliku iseseisvuse taastamist.

"Iga kodaniku kohus on kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku riigikorda. See on ka Sinu kohus; see on meie kõigi kohus. Nõuame Eesti iseseisvuse taastamist. Tule ja avalda meelt koos meiega, nõudmaks Eesti iseseisvuse taastamist," ütleb RTK esindusisik Jaan Hatto.

Tänavune kõnekoosolek on juba kuues kord, kui iseseisvusmeelsed Eesti kodanikuühendused seal iseseisvuspäeval kogunevad ja Eesti riikliku iseseisvuse taastamist nõuavad.

Kohaletulijad võivad julgesti kaasa võtta riigilipu.

 

Korraldajate nimel:

Jaan Hatto (tel.: 51 90 33 74) ja Tõnu Kalvet (tel.: 55 572 179)

E-post: info [AT] rahvuslasteklubi [DOT] org

 

NB! RTK on selle kõnekoosoleku ainukorraldaja.

 

Rahvuslaste Tallinna Klubi koosolek Teisipäeval 12.01.09

Arutluse all oli:

- Talvekool ja selle kava, mis ka paika pandi ja heaks kiideti, toon kava ära teate lõpus.

- Järgneva poolaasta tegevuskava, Tartu Rahu aastapäeval 02.02, kell 13.00-14.00 pikett Vene stk-a ees ja meie tavapärane iga- aastane väliüritus Iseseisvuspäeval 24. 02 kell 12.00- 13.00 Tammsaare kuju ees kõnekoosolek iseseisvuse taastamisnõudega, üritused on registreeritud.

- vabamikrofoni osas arutati, millised teemad, filmid edaspidi võiksid kevad- suvekooli kavas olla.

Tervitades

Jaan

TALVEKOOLI KAVA.

Olete oodatud meie talvekooli laupäeval 23.jaanuaril. Samas hotellis, kus arutelud.

Kell 10.00- 11.30 Arvuti koolitus, kuidas kodulehele materjali üles panna. Enn.

Kell 12.00 Loeng: "Demokraatia EL-i moodi" EL- i institutsioonide ja ametite formaalne moodustamine. Anti

Kell 13.30 Loeng. "Inimeste ajupesu instituudid maailmas". Mati

Kell 15.00 Lõunapaus.

Kell 16.00 Film. "Nad müüsid oma hinge saatanale".

Kell 17.30 Film. "Charlotte Iserbyt. Mõtle järele, maailma lolliks tegemine".

Ootame rohket osavõttu, kasutage juhust äratamaks huvi oma tuttavates ja sõprades meie tegevuse vastu ja kutsuge nad kaasa. Kõik märkused ja tähelepanekud kava osas on teretulnud.

Rahvuslaste Tallinna klubi pressiteade, 12. 09. 2009

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab euroreferendumi 6. aastapäeval piketi

Rahvuslaste Tallinna Klubi eestvõttel toimub esmaspäeval, 14. septembril Vabaduse väljakul pikett, millega meenutatakse Euroopa Liitu astumise küsimuses korraldatud rahvahääletust ning kutsutakse Iiri kodanikke üles lükkama tänavu oktoobris rahvahääletusele pandav Lissaboni lepe tagasi.

„Kuus aastat tagasi, 14. 09. 2003 korraldati ebademokraatlik, ebaseaduslik, ebaaus, võltsrahvahääletus, mille võltsimise ulatus on siiani teadmata ja millega Eesti liideti EL-ga. Me ei taha elada euro-ENSV-s, vaid tahame elada iseseisvas ja demokraatlikus Eesti Vabariigis. Me ei taha euroimpeeriumi, me ei taha eurodiktatuuri, me ei taha euro-KGB-d," ütles piketi korraldamise ajendit tutvustades Rahvuslaste Tallinna Klubi liige Jaan Hatto.

„Samas nõuame võltsrahvahääletuse tulemuste tühistamist ja läkitame palve iiri rahvusele öelda "ei" Lissaboni leppele," lisas Hatto.

Pikett kestab kl. 15-18 ja toimub Kaarli puiestee ja Pärnu maantee ristmiku Jaani kiriku poolsel küljel.

Rahvuslaste Tallinna Klubi

info [AT] rahvuslasteklubi [DOT] org

Jaan Hatto 51 90 33 74

Tõnu Kalvet

www.rahvuslasteklubi.org

Rahvuslaste Tallinna Klubi esimene rahvavalgustuslik üritus – 1. Rahvuslaste Suvekool

Eesti rahvuslaste teadmishimulisema osa esindajad kogunesid 2009. aasta augusti esimeseks kaheks päevaks Lääne-Raplamaale, Vana-Vigalasse, kus toimus esimene rahvuslaste suvekool.

Suvekooli osavõtjad (olemasolevatel andmetel 28 inimest) said selle kahe päeva jooksul kuulata silmaringi laiendavaid loenguid ja vaadata samasuguse mõjuga filme.

', '

 

Loengute avalöögi tegi Rootsi rahvuslane Erik Hegglund, kes 1. augusti ennelõunal ja varasel pärastlõunal rääkis olukorrast Rootsi ühiskonnas, sealvalitsevast suhtumisest rahvuslastesse ning jagas oma rikkalikust kogemusest nõuandeid, kuidas üles ehitada tugev, hästitoimiv rahvuslaste organisatsioon. Rootsi külaline esines oma emakeeles, ta jutu pani järeltõlke korras eesti keelde Rahvuslaste Tallinna Klubi üks eestvedajaid, Jaan Hatto.

Jaan Hatto ise pidas sama päeva pärastlõunal põhjaliku ettekande demokraatiast Vana-Rooma Vabariigis, Veneetsia Vabariigis ning Šveitsis. Oma ettekandes selgitas Hatto selle kolme riigi demokraatia ülesehituse iseärasusi, samuti tugevaid ja nõrku külgi ning võrdles seda korduvalt kaasaja Eesti ja teistegi, väidetavalt demokraatlike riikidega.

Esimese päeva filmikavasse kuulus kaks filmi: „Ajavaim“ ja eesti filmilavastaja Jüri Lina teos „Hermese varjus“. Mõlemas filmis selgitatakse üldarusaadavalt kaasaja maailma probleemide põhjusi ja tutvustatakse nende põhjustajaid.

2. augusti ennelõunal esines ettekandega seekordse suvekooli üllatuskülaline – Eesti Iseseisvuspartei esimees Vello Leito. Oma ettekandes käsitles Leito rahvuslaste asukohta poliitikamaastikul ning selgitas viise, mille abil saab tuvastada, kes on ehtne rahvuslane ja kes võltsrahvuslane.

Leito ettekandele järgnenud mõttetalgutel arutati olukorda Eestis ja maailmas, pakuti lahendusi mitmele olulisele probleemile (sealhulgas Eesti valimissüsteemi parandamiseks ja eesti rahvuslaste koostöö edendamiseks) ning väideldi tuliselt. Mõttetalgute vaheajal vaadati ära Šveitsi otsedemokraatiat tutvustav film „Otsedemokraatia Šveitsis“. Kuna Šveitsi siinne esindus ei suutnud kõnealust filmi varustada eestikeelsete subtiitritega, siis tõlkis Jaan Hatto filmi sisu jooksvalt.

Nii loengud, filmid kui ka mõttetalgud ise äratasid osalejate hulgas elavat huvi, panid kaasa mõtlema. Heaks näiteks selle kohta on küsimuste ja arvamuste suur arv, mis selle kahe päeva jooksul esitati. Oli hetki, mil õhkkond kippus – kujundlikult öeldes – „harju keskmisest“ tunduvalt kuumemaks kujunema, kuid päevajuhtide (1. päeval J. Hatto, 2. päeval Tõnu Kalvet) ning abiliste jõupingutuste tulemusel õnnestus ürituse „ülekuumenemist“ siiski vältida.

Elavalt osales suvekoolis ka majaperemees, veendunud rahvuslane Reemet Kasekamp ise, kes kuulas ära nii loengud kui vaatas ära filmid ning esitas korduvalt küsimusi ja omapoolseid tähelepanekuid.

Loengud ja filmivaatamised leidsid aset R. Kasekambale kuuluvas, Vana-Vigala keskel asuvas söögikohas „Madissoni kutsikad“. Öömaja said suvekooli osalised samale peremehele kuuluvas Pärna turismitalus, mis asub „Madissoni kutsikatest“ umbes kilomeetri kaugusel. Osa ööbijaid leidis ulualust koguni endises tuuleveskis.

Pererahvas kasutas täiel määral üht oma eriõigust, mille eest kõnealuse turismitalu koduleheküljel (www.rohelinetalu.pri.ee) juba aegsasti hoiatatakse. Nimelt leidub seal hoiatav lause: „Ettevaatust! Oleme endale võtnud õiguse langetada hindu sümpaatsetel seltskondadel.“ Sellega ongi seletatav, miks pererahvas juba niigi mõistlikku hinda veelgi alla laskis ja suvekooli osalistele sel moel väga meeldiva üllatuse tegi.

1. augusti ennelõunal hümnilaulmise ja lipuheiskamisega alanud 1. Rahvuslaste Suvekool kuulutati lõppenuks 2. augusti hilisel pärastlõunal.

Suvekooli osavõtjad lahkusid külalislahkes paigas toimunud ürituselt meeldiva tundega.

Rahvuslaste Tallinna Klubi kaalub tõsiselt suvekooli muutmist iga-aastaseks ürituseks.

Tõnu Kalvet