Rahvuslaste Tallinna Klubi koosolek Teisipäeval 12.01.09

Arutluse all oli:

- Talvekool ja selle kava, mis ka paika pandi ja heaks kiideti, toon kava ära teate lõpus.

- Järgneva poolaasta tegevuskava, Tartu Rahu aastapäeval 02.02, kell 13.00-14.00 pikett Vene stk-a ees ja meie tavapärane iga- aastane väliüritus Iseseisvuspäeval 24. 02 kell 12.00- 13.00 Tammsaare kuju ees kõnekoosolek iseseisvuse taastamisnõudega, üritused on registreeritud.

- vabamikrofoni osas arutati, millised teemad, filmid edaspidi võiksid kevad- suvekooli kavas olla.

Tervitades

Jaan

TALVEKOOLI KAVA.

Olete oodatud meie talvekooli laupäeval 23.jaanuaril. Samas hotellis, kus arutelud.

Kell 10.00- 11.30 Arvuti koolitus, kuidas kodulehele materjali üles panna. Enn.

Kell 12.00 Loeng: "Demokraatia EL-i moodi" EL- i institutsioonide ja ametite formaalne moodustamine. Anti

Kell 13.30 Loeng. "Inimeste ajupesu instituudid maailmas". Mati

Kell 15.00 Lõunapaus.

Kell 16.00 Film. "Nad müüsid oma hinge saatanale".

Kell 17.30 Film. "Charlotte Iserbyt. Mõtle järele, maailma lolliks tegemine".

Ootame rohket osavõttu, kasutage juhust äratamaks huvi oma tuttavates ja sõprades meie tegevuse vastu ja kutsuge nad kaasa. Kõik märkused ja tähelepanekud kava osas on teretulnud.