Harjumatu, ometi tõsi: äsjase sammu õigsust näitab... tulevik!

Kas Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (lüh. EKRE) äsja välja astunutel või välja visatutel oli õigus või mitte, näitab tulevik. Täpsemalt: see, kus nad jätkavad oma poliitikuteed (kui muidugi üldse jätkavad).

Kui EKRE-st äsja lahkunutel oli tõsi taga, siis jääb neil hetkeseisuga vaid kolm valikut:

1) Isamaa;

2) Eesti Vabaduspartei–Põllumeeste Kogu;

3) Põliseestlaste Rahvaerakond.

Kui nad peaks otsustama mingi muu erakonna kasuks, siis on selge, et tegu oli ja on karjeristidega ning et Martin Helmel (kõigile ta puudustele vaatamata) oli nende suhtes õigus.

Kui nad peaks otsustama luua uue, nii-öelda oma erakonna, siis kumaks sellest sammust selgelt läbi eelistus „armastan mitte poliitikat iseendas, vaid iseennast poliitikas“. 

Iseasi muidugi, et uut erakonda sisuliselt luua on Eestis paganama raske. Põhjus: Eestis napib haritud, võimekaid, südikaid, isamaalisi inimesi. Täpsemalt: neid ei jätku iga viimase kui ühe liidriambitsioonidega poliitiku soovunelmate rahuldamiseks. Kaasamäägijatega aga teadupärast kaugele ei jõua, põmmpeadega samuti mitte, olgu siis mõlemad nii ustavad kui tahes.

Eesti Vabaduspartei–Põllumeeste Kogu ja Põliseestlaste Rahvaerakonna ülesehitamine võrdukski sisuliselt uue erakonna rajamisega. Seega saaks EKRE-st äsja lahkunud end teostada emmas-kummas erakonnas täiel määral.

Isamaas lükkuks nende tähelend küll mõnevõrra edasi, see-eest saaks nad end seal rahulikult üles töötada, muuta end oma uuele koduerakonnale vajalikuks, soovi korral lausa asendamatuks.

Seevastu kui keegi lahkunud EKRE-lastest peaks ootamatult „leidma ühisosa“ mingi muu erakonnaga (mõtlen siinkohal ikkagi poliitkartelli-erakondi), siis on nende äsjase lahkumise tegelikud ajendid just sellised, nagu need sõnastas Martin Helme.

Kummal osapoolel oli/on õigus?

Vastuse annab tulevik.

Jälgigem mängu!

Tõnu Kalvet

© Tõnu Kalvet 

Isamaa surus Viktor Kingissepa pärandi austajad tagasi (ja läheb nüüd vasturünnakule)!

Isamaa esikoht 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel näitas selgelt: isamaalisus on Eestis taas tõusuteel, end vahepeal aga juba ülienesekindlalt tundma hakanud viktorkingisseplased (=sotsiaaldemokraadiks maskeerunud punased) on seevastu sunnitud samm-sammult taanduma. Seda näitab selgelt asjaolu, et kuigi mõlemad said Euroopa Parlamendi uude koosseisu ühepalju esindajaid (kumbki kaks), siis Isamaa poolt anti neil valimistel peaaegu kaheksa tuhat häält rohkem.

Veenev argument on seegi, et Isamaa katuserakond Euroopa Parlamendis – Euroopa Rahvapartei – saab saadikukohti juurde, samas kui kingisseplaste katuserakond hoopis kaotab neid.

Erinevalt Prantsusmaast, kus president Emmanuel Macron saatis Euroopa Parlamendi äsjaste valimistulemuste mõjul laiali kodumaise parlamendi, kuna tolle jõuvahekorrad ei peegeldanud enam tegelikke jõuvahekordi riigis, jääb Eestis parlament ja valitsus paika. Ent arvata on, et mitte enam kauaks. Sest kui valitsusliidu sõnal pole enam kaalu, valitsusliit ise on aga muutunud naljanumbriks, siis ei tule riigijuhtimisest enam midagi välja, mistap erakorralised Riigikogu valimised on ainult ajaküsimus.

Kui võimsalt esineb seal Isamaa, oleneb paljuski sellest, millal tal jätkub oidu lasta lahti otse põhja viivast koormast – Tallinna võimuliidust, kus saatuse õela vingerpussina ollakse koos oma ideloogiliste vaenlastega, sealhulgas kingisseplastega...

Tõnu Kalvet

© Tõnu Kalvet  

Hääleta eestimeelne poliitjõud rahvuslusevaenulikust poliitjõust mööda!

Eesti kõigi aegade tuntuim sotsiaaldemokraat, oma „suurte teenete” eest põrgus viibiv Viktor Kingissepp saab praegu südamest rõõmustada: „sotsiaaldemokraatia püha üritus” on nüüdis-Eestis isamaalisusest populaarsem. Just seda näitab küsitlusfirma Norstat arvamusküsitlus, mis viidi läbi ajavahemikul 4. juunist 6. juunini 2024.

Kas lepime sellega?

Miks peaksime?!

Surugem Kingissepp koos oma järgijatega tagasi sinna, kus on nende õige koht – esmalt mutta, seejärel aga põrgusse! 

Mingem valima ja andkem oma hääl isamaalistele kandidaatidele! Neile, kes eelistavad euroföderalismile (loe: võõrisandate kintsu kaapimisele) sirgeselgsust, eestlust, rahvuslust, isamaalisust!

Tõnu Kalvet 

Eesti lipu saja neljakümnendaks sünnipäevaks

Teeb hinge rõõmsaks hümnikaja,
kui Eesti lippu tõusmas näed.
Sul seda tunnet  v ä g a  vaja:
„Näe, ongi rõõmsalt aland päev!”

Näed neitsi Maarja kauneid värve
sul pakkumas siis silmailu
ja rahustamas pingul närve,
mis üles kruvind tilu-lilu.

Ta kõrval lehvib aga plagu,
võõrkehana mis mõjub siin.
Tol, patrioodid, andkem hagu,
et lõpu saaks me hingepiin!

V õ õ r plagu koht on prügimäel,
ta vaimselt reostab Maarjamaad.
Ja Kalevite ürgsel väel
me maa kord  v õ õ r a s t  vabaks saab.

Tõnu Kalvet

© Tõnu Kalvet  

Valminud 4. juunil 2024 kl. 13.49 Tallinnas.

 

Käes on aeg panna vaim valmis eliidivahetuseks

Üha lähemal on aeg, mil toimub eliidivahetus. Nii Eestis kui kõigis teisteski riikides, kus eliit otsustas teha panuse ainult Ukraina sõjalisele võidule ning muutis oma riigi justkui Ukraina oblastiks.

Selline eliit on veenvalt tõestanud oma täielikku asjatundmatust geopoliitikas, samuti suutmatust seista oma riigi ja rahva huvide eest. 

On täiesti ebaoluline, kas mainitud asjatundmatus ja suutmatus on loomulikku või tehislikku päritolu. Tehislikku selles mõttes, et on teadlikult tegutsetud mingi välise mõjutaja huvides, olgu selleks mõjutajaks siis välisriik või välisorganisatsioon. Sest iga õige asi peab mitte lihtsalt olema õige, vaid ka paistma õigena.

Kõrvaltvaatajale võib ehk olla tõesti jäänud mulje, et Ukraina-lembene eliit on tegutsenud: 1) Ameerika Ühendriikide sõjatööstuskompleksi huvides; 2) Euroopa-väliste riikide või suurettevõtete majandushuvides; 3) kuritegelike organisatsioonide huvides (näiteks ajanud embrüoäri, mille tooaraineallikana on kasutanud Ukraina naispõgenikke).

Lõppkokkuvõttes pole sel enam tähtsust, kas see mulje on tõene või petlik. Esmatähtis on eliidi senise tegevuse tekitatud üldmulje: selline eliit ei vea enam välja, ei suuda ühiskonda õitsengule juhtida, vaid selle asemel juhib paratamatult hoopis hukule.

Väga võimalik, et eliit ise seda ei mõista või ei soovi mõista, vaid loodab oma senises rollis jätkata ka pärast Ukraina sõjalist kokkuvarisemist ja kogu oma Ukraina-poliitika valeksosutumist. Kõik võimulpüsimiseks vajalikud vahendid on eliidil ju olemas: nii majanduslikud, õiguslikud kui ka halduslikud.

Ainult et sellist eliiti enam ei austata. Rahvas kuulab teda aina vähem. Eliit muutub naeruväärseks, ta sõnal pole enam kaalu. Ja siinkohal on ebaoluline, et suur osa lihtrahvast – kujundlikult öeldes – alles eile oli sellesama eliidi Ukraina-ülistusele kuulekalt kaasa määginud. Ajalookogemus näitab, et kui rahvahulki on teadlikult lollitatud, siis pärast nägijakssaamist need rahvahulgad ei kuluta aega enesekriitikale, ei mööna, et olid ka ise süüdi, kui lasid ennast lollitada. Oo ei! Selle asemel pööravad rahvahulgad siis oma pahameele ja raevu teraviku hoopis lollitajate vastu. Antud juhul: sellesama eliidi vastu. Ja algab segadusteaeg.

Segadusteaeg on valulik mõlemale osapoolele – nii eliidile kui ka ta juhitavatele. Mida varem see aeg lõpeb, seda parem mõlemale. Ainult et vägisi selle aja lõpuhetke lähemale tuua ei saa. Kõige vähemvalulik lahendusviis on asuda uut eliiti välja õpetama ning välja valima aegsasti. Soovitavalt veel enne seda kui rahvahulgad on oma aja ära elanud eliidi sobimatuse suhtes nägijaks saanud.

Ümberlülitumine toimugu sujuvalt!

2024. aasta Euroopa Parlamendi valimised mööduvad veel vana eliidi juhtimisel. Seevastu 2025. aasta sügisel Eestis toimuvateks kohalikeks valimisteks võib olla olukord nii Eesti ühiskonnas kui mujalgi juba tunduvalt teine. Ilmtingimata ei pruugi olla, kuid siiski juba võib olla teine. Igal juhul pole jõujooned siis enam täpselt samas kohas, kus on praegu.

Tulevikkuvaatavatel, tervikpilti näha suutvatel üksikisikutel ja organisatsioonidel tasub aga valmistuda selleks, et eliidivahetuse saabumishetkel oleks nõutaval hulgal asjatundlikke „varumängijaid” kohe võtta. Lahkuva eliidi siunamine võib anda siunajale enesele küll vaimse orgasmi, kuid olukorda ei lahenda. 

Kujundlikult öeldes: kui vool läheb ära, siis peab olema varuenergiaallikas kohe käepärast, ja ümberlülitumine ühelt teisele toimugu nii sujuvalt, et tarbijad seda ei märkakski!

Siis ei teki sädelahendust ega eraldu ka elektrimolekule. Või kui üldse eraldub, siis ainult elektrimolekuli leiutaja isiku enese kujul.

Tõnu Kalvet 

© Tõnu Kalvet