XI Rahvuslaste Kevadkoolis tõdeti: sanktsioonid on kasutud

22. mail 2022 toimus XI Rahvuslaste Kevadkool. Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla tn. 59) korraldatud kevadkoolis peeti kolm loengut.

Pealkirja „Miks on sanktsioonid kahjulikud” kandvas avaloengus vaatles elektriinsener Andres Saukas majandusembargode jms. sanktsioonide kasutegurit läbi aegade, samuti tutvustas neist möödahiilimise võimalusi.

Saukase läbitöötatud, kaunis mahuka materjali põhjal ilmnes järgmine seaduspära: kõige enam kahjustavad sanktsioonid nende kehtestajat ennast ja tollele sõbralikke riike, kõige vähem aga riike, kelle vastu nad on algselt üldse kehtestatud. Seega: sanktsioonid on mõjutusvahendina väga ebatõhusad. Enamgi veel, kehtestajale enesele kahjulikud.

Esineja meenutas, et näiteks Kuubale kehtestatud sanktsioonid kehtivad juba 1960. aastate algusest, Iraanile kehtestatud sanktsioonid aga 1979. aastast, kuid pole ometi suutnud nõrgestada kumbagi riiki, rääkimata juba sealse võimu kukutamisest. Ta loetles ja kirjeldas ka võtteid, mille abil nii Kuuba, Iraan kui teisedki majandusembargo sihtmärgiks sattunud riigid on suutnud sanktsioonide mõju edukalt nullida.

Saukas juhtis tähelepanu asjaolule, et tõhusaim möödahiilimisvõte on usaldusepõhine äriajamine (rahvusvaheliselt tuntud ka nime hawala all), mis on toiminud juba iidsetest aegadest peale. Selle puhul pole pidevat rahaliikumist tarviski, vaid asjaajamine rajaneb vastastikusel usaldusel, mistõttu ei saa selle võtte kasutajaid survestada ka rahandusmeetmetega. Saukase sõnul on sama võtet kasutanud – nii enne kui pärast sõjalise erioperatsiooni algust 24. veebruaril 2022 – ka Venemaa, ja kasutab edukalt praegugi. Kõige enam kannatavad Venemaa-vastaste sanktsioonide tõttu aga need sanktsioonid kehtestanud riigid ise (s.h. ka Eesti).

Teises loengus tutvustas kirjanik Leho Lamus inimeseõpetuse peamisi arusaamu ja koolkondi läbi aegade, eriti aga 20. sajandil. Lamuse teatel on uusim sellealane arusaam selline, et teadvus saab olemas olla vaid keha olemasolul. Keha teab reeglina palju paremini ja palju varem kui teadvus. Teisisõnu: teadvus on kehasaadus. „Saame teadvuse ainult koos kehaga,” ütles Lamus.

Eestis on seda arusaama kõige paremini väljendanud Rein Raud oma 2021. aastal ilmunud raamatus „Olemise voog”, lisas Lamus, soovitades seda teost lugeda kõigil, kel asja vastu huvi.

Kolmas loeng käsitles käimasolevat Ukraina-kriisi juba otseselt ja kandis pealkirja „Poola laienemisvõimalused Ukrainas toimuva sõjalise erioperatsiooni ajal”. Selle pidas Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) liige, kogu oma senisel loometeel suuresti just Kesk-Euroopaga tegelenud ajakirjanik ja tõlkija Tõnu Kalvet.

Esineja tutvustas Poola tehtud ettevalmistusi oma endiste idaalade ühe osa – praeguse Lääne-Ukraina – tagasisaamiseks, samuti Lääne-Ukraina elanikkonna suhtumist sellesse plaani. Esineja peatus sellelgi, miks on Lääne-Ukraina tagasiminek Poola koosseisu ka Venemaale kasulik.

Ühtlasi loetles esineja Lääne-Ukraina tõenäolisemaid tulevikustsenaariume ning soovitas kuulajail vaim selleks valmis panna, et vähemalt üks neist saab teoks veel lähema aasta jooksul.

Loengute vaheajal said kevadkoolilised osta RTK liikme, insener Marju Toomi elulooraamatut „Seitsme elu killud”, mis oli kirjastuse „Ammukaar” väljaandel ilmunud tänavu kevadel. Kohal viibis ka „Ammukaare” omanik Hanno Ojalo isiklikult.

Kevadkooli korraldas RTK, kes on samalaadseid koolitusi (vastavalt rahvuslaste kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole) korraldanud juba alates 2009. aasta suvest.

2020. ja 2021. aastal jäi rahvuslaste kevadkool kogu Eestis valitsenud koroonaviiruse-hüsteeria tõttu ära. Tänavuses kevadkoolis oli osalejaid 15.

Tõnu Kalvet