Ülevaade XII Rahvuslaste Suvekoolist

XII Rahvuslaste Suvekool toimus 21. augustil 2021 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla tn. 59).

Avaloengus pealkirjaga „Kas tuumaenergia on roheenergia?“ tutvustas elektriinsener Andres Saukas uue põlvkonna tuumareaktorite omadusi ja kasutusvõimalusi.

Saukas näitas loengu käigus ka videot Venemaal Zeleznogorskis asuvast tehasest, kus töödeldakse tuumajäätmed kasutuskõlblikuks tuumakütuseks. Loengu kokkuvõtteks tõdes Saukas: olemasolevate teadmiste põhjal saab väita, et uue põlvkonna tuumareaktoritega toodetavat energiat võib tõesti täie vastutustundega nimetada roheenergiaks.

Teises loengus (pealkirjaga „Küüditamisest peavad teadma ka vastalised“) peatus automaatikainsener ja endine riigiametnik Marju Toom küüditamise majanduslikel külgedel: milline oli näiteks Nõukogude Liidus majandusmudel, mis nõudis küüditatute ja vangide tööjõu kasutamist, ja miks sama ei saa teha näiteks nüüdis-Venemaal. Märtsiküüditatu Toom põhjendas, miks Venemaale tuleb odavam osta kokku tuumajäätmeid mujalt, mitte aga kaevandada uraani ise: Venemaa uraanileiukohad asuvad enamasti karmides loodustingimustes, sealne kaevandamine läheks aga nii kalliks, et ei tasuks end ära muidu kui üksnes vangitööjõu kasutamise korral.

Toom käsitles oma loengus neidki kiirguseohvreid, kes olid saanud kiiritada selletõttu, et olid küüditatud Semipalatinski tuumapolügooni mõjupiirkonda. Toomi andmetel on selliseid ohvreid vähemalt kuus miljonit, kuid Venemaa eelmine president Dmitri Medvedev on möönanud ainult veidi üle miljoni olemasolu.

Lõpuloengus pealkirjaga „Geopoliitika kui inimtegevuse kõrgeim üldistustasand“ tutvustas Eesti väljapaistvaim geopoliitika-uurija Vello Leito geopoliitika olemust ja selle põhimõttelist erinevust poliitikast. Oma sõnade kinnituseks tõi Leito ilmekaid näiteid nii Eestist kui välismaalt.

Loengu lõppedes esitles Leito oma verivärsket teost – raamatu „Eesti ja geopoliitika“ teise köite uustrükki (ilmus vähem kui nädal enne suvekooli). Erilist huvi tekitasid kuulajates selles teoses esinevad avastused eestlaste, soomlaste ja teiste soome-ugri rahvaste, aga ka näiteks ainude päritolu ja tegeliku leviala kohta. Autor oli need teinud umbes viieaastase põhjaliku uurimistöö järel, tuginedes suuresti geneetikauuringute andmeile. Teadusliku väärtusega on ka uute andmete põhjal koostatud uus soome-ugri keelepuu. Raamatust ilmneb seegi, et näiteks väljasurnud rahvaks peetud merjalased on teinud viimastel aastatel läbi taassünni ja andnud välja omakeelseid õpikuid ja sõnaraamatuidki.

Kaheteistkümnendas Rahvuslaste Suvekoolis osales 19 isikut.

Korraldajaks oli Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK).

RTK on rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole korraldanud alates 2009. aasta suvest. 2020. aastal jäi suvekool Eesti valitsuse tekitatud koroonahüsteeria tõttu ära.

Tõnu Kalvet