RTK taunis katset muuta „Rahvuslik Teataja” venekeelseks

Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) sellekuine koosolek taunis ajalehe „Rahvuslik Teataja” toimetuse katset muuta ajaleht venekeelseks.

8. detsembril Tallinnas toimunud asjaomasel hääletusel oli hukkamõistva seisukoha poolt selge enamus hääletanutest. Erapooletuks jäi vaid kaks; lehe venestuskatset ei pooldanud hääletanutest ükski.

Hukkamõistva otsuse tingis asjaolu, et suurem osa „Rahvusliku Teataja” 112. numbri (november 2021) tagaküljest oli venekeelne. Seal ilmus „Sputnik Meedia” 12. oktoobri uudislugu „Läbiotsimine ajalehe „Rahvuslik Teataja” peatoimetaja kodus”, mille oli kirjutanud Allan Hantsom.

„Rahvusliku Teataja” toimetus käitus venekeelset materjali avaldades omavoliliselt, klubilt luba küsimata.

Koosolek mõistis toimetuse sellise tegevuse hukka ja keelas kindla sõnaga edaspidi „Rahvuslikus Teatajas” venekeelseid materjale avaldada.

„Rahvuslik Teataja” on RTK häälekandja. Ilmub alates 2011. aasta juulist. 2015. aasta algusest on lehe toimetajaks Jaan Hatto. Peatoimetajat lehel pärast 2014. aasta detsembrit pole, kuna mesinikuna tegutseval Hattol puudub vähimgi ajakirjandusväljaõpe ja erialane vilumus.

Eesti kaitsestruktuurid on „Sputnik Meediat” korduvalt nimetanud Venemaa käepikenduseks, kelle ülesanne on infosõjavõtete abil Eesti ühiskonda lõhestada ja nõrgestada.

Tõnu Kalvet