XII Rahvuslaste Suvekool toimub 21. augustil

Tänavune rahvuslaste suvekool tuleb 21. augustil Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla tn. 59).

Kavas on kolm loengut ja üks film.

Kava:

12.00                  Avasõnad
12.05–13.10        Marju Toom. „Küüditamisest peavad teadma ka vastalised”
13.10–13.30        Vaheaeg
13.30–14.35        Andres Saukas. „Kas tuumaenergia on roheenergia?”
14.35–14.50        Vaheaeg
14.50–16.20        Vello Leito. „Geopoliitika kui inimtegevuse kõrgeim üldistustasand”
16.20–16.30        Vaheaeg
16.30–16.55        Film
17.00                  Lõpetamine.

NB! pärast Vello Leito loengut esitletakse ta verivärsket raamatut „Eesti ja geopoliitika. II osa”.

Osavõtutasu suurus on kolm eurot (mõeldud ruumiüüriks).

Korraldajad jätavad endale õiguse tarviduse korral kava muuta või täiendada.

Suvekooli korraldajaks on Rahvuslaste Tallinna Klubi – Tallinnaga seotud eestimeelsete ühendus, kes on läbi viinud rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole juba alates 2009. aasta suvest.

Rahvuslaste Tallinna Klubi on asutatud 2009. aasta juunis.

Tõnu Kalvet