Rahvuslaste Tallinna Klubi kaheteistaastane

Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) asutamisest möödub täna kaksteist aastat.

Klubi asutati 11. juunil 2009 Tallinnas seltsinguna. Asutajaliikmeid oli 15.

Asutamislepingu allkirjastasid: Enn Ellandi, Jaan Hatto, Urmas Iisop, Jüri Jürisson, Tõnu Kalvet, Lembit Kass, Mati Kruusimäe, Alar Mägi, Kalju Mätik, Reet Ohna, Arvi Paalandi, Kuldar Poltimäe, Anti Poolamets, Feliks Saarevet ja Raiko Valge.

„Loodud seltsingu eesmärgiks on mitmesuguste harivate ettevõtmiste abil laiendada nii oma liikmete kui ka ühiskonna vaimset silmaringi,” öeldakse asutamislepingus.

Klubi on korraldanud (alates asutamisaasta suvest) rahvuslaste suve-, sügis, talve- ja kevadkoole. Ta liikmed on osalenud valimistel nii kandidaatide, vaatlejate kui ka abilistena. Peale selle on liikmed osalenud seadusloomes (nii otse kui kaude).

Klubil on alates 2011. aasta juulist oma häälekandja – ajaleht „Rahvuslik Teataja”.  Sama aasta algusest kuni keskpaigani anti kahasse Eesti Vabaduspartei–Põllumeeste Koguga välja neli numbrit ajalehte „Rahvuslik Koguja”.

Klubi liikmed on osalenud nii Jüri Kuke mälestuskonverentsil kui muudelgi konverentsidel nii esineja kui abilisena. Nii ise kui koostöös teiste isamaaliste ühendustega on korraldatud väljasõite Sinimägede lahingu aastapäeva mälestamistalitusele.

Lisaks sellele on RTK korraldanud arvukalt kõnekoosolekuid, pikette ja muid meeleavaldusi, millest tuntuim on Rahvaalgatusmarss (suunal Tammsaare park–Toompea–Tammsaare park). Suuresti just Rahvaalgatusmarsi mõjul võeti Riigikogus vastu rahvaalgatusseadus, ning nõue taastada rahvaalgatus ka põhiseaduses muutus Eesti poliitika loomulikuks osaks.

Liikmete hulgas on mitme erakonna liikmeid, samuti parteituid. Neid kõiki ühendab aga poolehoid iseseisvusaatele.

Tõnu Kalvet