Vastus Tõnu Kalveti kriitikale

Tõnu Kalvet võiks oma kriitikas olla aus ja tunnistada, et see müstiline autor on tema ise, kelle artikkel paigutati valesti. Selgituseks: toimetaja peab paigutama lehte mitte ainult ühe ainsa artikli vaid ka ülejäänud artiklid, pildid, teated, pealkirjad jne. Selles seisnebki lehe toimetamine ja kujundamine. Siis ei saa nõuda, et kellegi artikkel ilmuks ainult teatud kohas ja mahus. Veel vähem nõuda seda tagantjärele. Tõnu Kalveti artikkel seletas asju lahti kõhulahtisuse ja muu selle juurde kuuluva abil. Mina toimetajana leidsin, et selline artikkel ei sobi mujale kui viimasele leheküljele. Vastava organi poole tasub kindlasti pöörduda, äkki organ teab leevendust sellele rängale õnnetusele, et Tõnu Kalveti artikkel avaldati viimasel leheküljel.

 

lusat suve jätku!

Jaan Hatto