„Rahvuslik Teataja” avaldas kaastöö vastu selle autori tahet

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandjaks oleva ajalehe „Rahvuslik Teataja” 48. numbris (juuli 2016) ilmus kirjutis, mida selle autor avaldada ei lubanud.

Autor polnud rahul asjaoluga, et toimetus oli valinud ta kõnealuse kaastöö avaldamiskohaks ebasobiva teemakülje – sellise, kus avaldamine kahandaks kaastöö tõsiseltvõetavust tunduvalt. Autor teatas veel enne ajalehe trükkiminekut toimetusele vähemalt kahel korral selgesõnaliselt, et kui toimetus kavatseb asjaomase kirjutise avaldada ebasobival teemaküljel, keelab autor selle avaldamise „Rahvuslikus Teatajas” hoopiski.

Hea ajakirjandustava näeb ette, et toimetus on kohustatud iga autori sellealast soovi arvestama. Lisaks on ajakirjandusliku kaastöö näol tegu autori intellektuaalse omandiga, mille puhul on autoril ainuõigus otsustada, kellele ta annab selle kasutusõiguse ja kellele mitte.

„Rahvusliku Teataja” toimetus eiras autori selgesõnalist keeldu, samuti moonutas kõnealuse loo sõnumit ja välimust: jättis ära vahepealkirjad, esiletõsted (rasvases ja kaldkirjas) ning isegi taandread.

Asjaomase juhtumi kirjeldus koos tõestusmaterjaliga on nüüdseks edastatud vastavale organile menetlemiseks.

Tõnu Kalvet