Rahvuslaste Tallinna Klubi nõuab sel kolmapäeval võltsreferendumi tühistamist

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab kolmapäeval, 14. septembril 2016 Tallinnas Vabaduse väljakul piketi, nõudes 2003. aastal samal kuupäeval toimunud võltsrahvahääletuse tühistamist ja Eesti lahkumist Euroopa Liidust (lüh. EL). 13-ndat korda (s.o. 13. aastat) samal kuupäeval toimuv pikett kestab kella 15-st kuni 17-ni. Täpne asukoht: Kaarli puiestee ja Pärnu maantee nurk.

Mille alusel saab 2003. aasta rahvahääletust pidada ebaseaduslikuks, selle tulemust aga mittekehtivaks?

 „EL-i nn. põhiseaduslikku lepet ei tõlgitud inglise keelest eesti keelde varem kui paar päeva enne rahvahääletuse toimumist.

Kõigile elanikele saadeti kahel korral koju teabevihik, milles EL-iga liitumist ülistati ebamaiste lubadustega, mingit EL-i kritiseerivat ainest elanikele enne rahvahääletust ei saadetud.

Valimissedelil seisis: „Eesti rahvas võttis 2003. aasta 14. septembril /-/ vastu”. Rahvas ei saanud olla midagi vastuvõtnud, sest rahvahääletus alles toimus, sama sedelit kasutati ka eelhääletusel. Nn. põhiseaduse täiendamise seadust ennast, mille rahvas olevat juba enne rahvahääletuse algust justnagu vastuvõtnud, ei olnud saada valimisjaoskonnas ega kuskil mujal, pealegi ei saa Eesti Vabariigi põhiseadust (XV peatükk) üldse täiendada, seda saab vaid muuta.

Rahvahääletuse tulemuste väärandamise ulatus on siiani teadmata. Iseseisvuslaste hulgast end ametlikult vaatlejaks registreerinud isikuid visati jaoskondadest välja, siiski õnnestus Tartu Ihaste jaoskonnas avastada laiaulatuslik võltsimine, millest kontrollitud meedia keeldus kirjutamast. Mingeid lävepakuküsitlusi ei korraldatud. Poliitilisele eliidile oli tulemus teada juba pool aastat varem. Hääletussedelil pidi vastama kahele eri küsimusele üheainsa vastusega, puudus sisuühtsus. Ainuüksi sellepärast on rahvahääletus õigustühine,” põhjendab euroreferendumi tühistamisnõuet Rahvuslaste Tallinna Klubi rajaja, iseseisvuslane Jaan Hatto. Ta on kõnealust piketti korraldanud 2004. aastast peale.

Euroreferendumi-vastase piketi ning ka Rahvuslaste Tallinna Klubi enese kohta saab täiendavat teavet Hattolt telefonil 51 903 374.

Tõnu Kalvet