Uudised

Reisimuljeid sirgeselgsete inimeste maalt

Käisime Rahvuslaste Tallinna Klubi inimestega kolmapäeval, 16. märtsil 2011 Riias Läti leegionäridele  ja läti rahvale lugupidamist ning poolehoidu avaldamas.

Läti leegionäride mälestuspäeva üritus oli fantastiliselt ilus, südamlik ja rahvarohke. Isegi käputäis okupandinärakaid ei suutnud seda tumestada. Nende kaabakate räuskava kisa laulsid lätlased isamaaliste lauludega vaikima!

Ilm oli ülimalt ilus ja päikseline, nagu ka tunded inimeste südameis.

Võtsime osa toomkirikus  peetud mälestusjumalateenistusest ning marssisime koos lätlastega kolonnis vabadussamba juurde. Asetasime pärja selle jalamile ning teise viisime hiljem president Karlis Ulmanise ausamba juurde.

Nii rohkesti pole isamaaliselt meelestatud inimesi varematel üritustel veel olnud. On näha, et osalejate ja kaasaelajate hulk suureneb iga aastaga.

Kõige liigutavam oli see, et põhimassi moodustasid noored. Hingestatud sära oli neil silmis ja Isamaalised laulud suul!

Peale meie oli kohal ka enneolematu hulk teisi eestlasi üle kogu Eesti. Sinimustvalgete hulk oli Läti lippude järel arvukuselt järgmine. Siis tulid Leedu omad ning vilksatasid ka Ukraina ja Gruusia rahvusvärvid. Fantastiline!

Lätlaste suhtumine eestlastesse oli ülimalt südamlik ja soosiv. Platsipeal tekkisid siin-seal iseeneslikult omavahelised vennastuvad vestlusgrupid. Meenutati baltlaste ja teiste okupeeritud rahvaste ühist saatust ning võitlust oma riigi, maa ja rahva vabaduse ning püsimise nimel. Klõpsusid fotokad ja surisesid kaamerad. Olen veel tänagi ülevas meeleolus ja positiivsel lainel.

Kurb, et meie meedia kajastas Riia-üritusi nii napilt, tendentslikult ja valikuliselt.

Huvitav asi, mis heas mõttes „silma riivas“: Lätis ei näinud ma kuskil venekeelseid ja ka mitte kakskeelseid silte ega reklaame. Isegi mitte turul, ametlikest asustustest ja avalikust ruumist rääkimata. Kui mingit infot dubleeritigi, siis oli teiseks keeleks inglise keel.

See tõestas, et saab küll, kui tahetakse selg sirgu ajada oma keele ja kultuuri säilimise nimel, vaatamata sellele, et Lätis on tiblade (läti k. urlas) mass tunduvalt suurem kui meil.

Jüri Böhm

Jüri Böhm on Läti leegionäride päeva mälestusüritustel käinud RTK delegatsiooni liige