Valijate käsk Eesti juhtkonnale: jätka samas vaimus!

Eesti liigub õigel kursil. Mingit majanduskriisi pole, aina kasvavat töötutehulka samuti mitte. Euro tõi õnne õuele. Elu läheb aina paremaks. Me lõppsiht – jõuda Euroopa Liidu viie rikkama riigi sekka – on peaaegu saavutatud.

Selline mulje jääb, kui vaadelda Eesti valijate rõhuva enamuse käitumist 2011. aasta 6. märtsil toimunud parlamendivalimistel. Pukki valiti tagasi need poliitikud ja erakonnad, kelle osalusel, tihtipeale lausa juhtimiselgi on Eesti riik ja rahvas praegusse olukorda jõudnud. Muudatusi pakkuvad poliitjõud – eesotsas Eesti Iseseisvusparteiga – hääletati aga sisuliselt maha. Ikka selleks, et nad „ei segaks“ senistel juhtidel „suunata Eestit helgesse tulevikku“.

Senise olukorra süvenemise poolt hääletasid kõik töötud ja madalapalgalised, üldse kõik need, kes – vähemalt enne valimisi avaldatud andmetel – olid majanduslikult väga raskes seisus.

Senise olukorra süvenemise poolt hääletasid kõik need, kellele arstilkäik ja ravi, eriti aga hambaravi on vaat et kättesaamatu luksus.

Senise olukorra süvenemise poolt hääletasid kõik need, kes tahavad, et „euroopaliku solidaarsuse“ põhimõtet järgides laseks Eesti juhtkond Euroopa Komisjonil siia suunata tuntaval hulgal pagulasi Aafrikast ja Aasiast ja sel moel edendada multikultuursuse põhimõtet.

Senise olukorra süvenemise poolt hääletasid kõik need, kes tahavad, et välismaalased saaks Eestis maa võimalikult ruttu ja võimalikult odavalt kokku osta (alates 1. maist 2011 on see täiesti võimalik!) ja Eesti põlisrahva sel moel oma kodumaal maatameheks muuta.

Senise olukorra süvenemise poolt hääletasid kõik need, kellele meeldibki, et Eesti Vabariigil puudub igasugune oma välispoliitika ja et Eesti peaministri või välisministri peamiseks „tööülesandeks“ on tihtilugu vaid „me lääne sõprade soovituste“ sõnakuulekas järgimine, s.t. sisuliselt vasallina käitumine.

Senise olukorra süvenemise poolt hääletasid kõik need, kellele sobib suurepäraselt, et Eestis elab sadu tuhandeid muukeelseid ja muumeelseid, kel pole vähimatki soovi põlisrahvaga arvestada.

Aga miks nad peaksidki põlisrahvaga arvestama, kui lõviosa põlisrahvast ei taha endaga ise arvestada?...

Kui allaheitlikkuse ilmutamist peaks kuskil hinnatama, siis saaksid eesti rahvusest valijad selle eest viiepallisüsteemis kindlasti kõrgeima hinde: „viis plussi“. Ja käitumishindeks oleks „eeskujulik“.

Sama kõrge hinde saaks needki, kes sedapuhku valimas ei käinud või siis küll käisid, kuid rikkusid valimissedeli. Oma käitumisega toetasid nad senise kursi jätkumist väga selgelt (vaikimine on nõusolek!), andes Eesti juhtkonnale jätkamiseks vajaliku mandaadi järgmiste kõuehäälel öeldud sõnadega: „Meie, eesti rahvusest valijad, käsime sind: jätka samas vaimus!“

Ja Eesti juhtkond jätkabki. Selles, sõnakuulelik valija, võid kindel olla.

Tõnu Kalvet