Rahvusliku Koguja" valimiseelne number ilmunud

Päev enne Eesti Vabariigi 93. aastapäeva tuli trükikojast välja eesti rahvuslaste ühe tuntuma häälekandja, ajalehe „Rahvuslik Koguja“ järjekordne number.

Seekordne lehenumber keskendub peamiselt Tartu rahule ja valimistele, kuid juttu on teistestki asjadest.

Esilehekülje põhilooks on Raivo Orgusaare artikkel „Miks vajatakse valimistel lollide arvamust?“ Kirjutise autor tõdeb, et tegelikult on olukord Eestis „sealmaal, et igasuguste „pooletoobiste“ tõttu, kelle käest ei tule meil igapäevaelus tõesti ju mõttessegi minna nõu küsima, küsitakse millegipärast just valimiste käigus aga seda, mis meie kõigi eluolu pikemas perspektiivis väga tugevalt mõjutama hakkab“.

Lahendusena pakub Eesti Iseseisvuspartei (lüh. EIP) valimisnimekirjas Lasnamäel, Pirital ja kesklinnas Riigikokku kandideeriv Orgusaar välja valijaeksami. „Seega saaksid põhimõtteliselt omada valimisõigust, nagu ka iga kodaniku tavaõigust autot juhtida, küll kõik kodanikud, kuid seda õigust reaalselt teostada saavad vaid need isikud, kes vastava adekvaatsustesti või autojuhieksami läbinud on…“

Esikülje alaosa mõlemad kirjutised käsitlevad Tartu rahu.

Ühes neist annab Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) rajaja Jaan Hatto lühiülevaate RTK eestvõttel 2. veebruaril 2011 Vene saatkonna ees Tallinnas korraldatud piketist, kus nõuti Venemaalt tagasi Narva-tagust ja Petserimaad – Eesti Vabariigi õigusjärgseid alasid, mis 1944. aastal Eesti küljest õigusvastaselt ära rebiti.

Teises loos kirjeldatakse samal päeval Tartus korraldatud Tartu rahu aastapäevaüritusi. Seda teeb RTK liige, Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu (lüh. EVP-PK) esimees Valdo Paddar, kes kandideerib seekord Riigikokku üksikkandidaadina; ta valimisringkonnaks on Järva- ja Viljandimaa.

* * *

Teise lehekülje mõlemad kirjutised käsitlevad valimisi. RTK liige Tõnu Kalvet tutvustab pealkirja „Valimised kui eksam“ kandvas loos valijate lihtsameelsemat osa varitsevaid mõtlemisstampe ja õpetab neid vältima. „Valimised on nagu eksam. Selle käigus selgub, kes valijatest laseb ennast lollitada, kes mitte. Valijate eksamitulemused saame teada juba varsti,“ resümeerib autor.

Teises kirjutises annab RTK liige Kalju Mätik ülevaate Läti parlamendivalimiste korrast ja näitab, mida tasuks eestlastel lätlastelt ses suhtes õppida. Läti keelt oskav Mätik viis end Läti valimiskorraga kurssi 2010. aasta oktoobri algul, kui käis RTK ühe esindajana Läti parlamendivalimisi vaatlemas. 2011. a. Riigikogu valimistel kandideerib endine poliitvang, praegu Mereakadeemia õppejõuna töötav Mätik EIP valimisnimekirjas Nõmmel ja Mustamäel.

* * *

Lõviosa kolmandast leheküljest täidab EVP-PK juhatuseliikme Rein Kochi artikkel „Tartu rahu praegu“, alapealkirjaga „Tagasivaade ainsale korrale, kui Eesti oli rahvusvahelise poliitika subjekt“. Põhiosa kirjutisest moodustab ülevaade Tartu rahulepingu sünnist ja järelmitest. Loo lõpuosas arvustab autor aga teravalt Eesti taasiseseisvumisjärgse aja võimureid, kes on Tartu rahuleppe reetnud. „Praegu peame kahjuks kõrvalt vaatama Tartu rahu reetmist, mida süstemaatiliselt on tehtud viimase 20 a. jooksul, alates Eesti merepiiride korrigeerimisest ja lõpetades õigustühise „piirileppe“ abil tuhandete Eesti kodanike reetmisega Narva-tagusel alal ja Petserimaal,“ nendib Koch.

Kochi artikliga rööbiti paikneb rubriik „Keda valida?“, kus on nimekiri 2011. a. Riigikogu valimistel osalevatest eestimeelsetest saadikukandidaatidest.

* * *

Lehenumbri viimasel, 4. leheküljel on kaks arvamusartiklit ja uudised. Pikemas arvamusloos soovitab EVP-PK juhatuse liige Tõnu Ojamaa taastada kutsekojad ning luua maamajanduskoda. Autor leiab, et nende abil saaks kaasata kodanikud riigijuhtimise süsteemi ja taasluua „laia üldsust ning riigi- ja omavalitsusasutusi hõlmav osalusdemokraatlik süsteem rahvuslikul majandusel põhinevaks toimetulekuks“.

Lühemas, pealkirja „Usk Imedesse“ kandvas arvamusloos arutleb setude vaimne juht Ilmar Vananurm inimeste kergeusklikkuse üle. „Nüüdki – valimiste eel eriti – usuvad kümned tuhanded inimesed, et need praegused poliitikud, kes siiani Eesti majandust suunasid, tahavad ja suudavad imet teha ning Eesti jõuab peagi Euroopa rikkamate hulka. (Ainult kui paljud tollest rikkusest osa saavad?),“ mõtiskleb Vananurm.

Uudisloos „Hõimupäev sai riiklikuks tähtpäevaks ja lipupäevaks“ tutvustab Tõnu Kalvet asjaomase seaduseelnõu olulisemaid punkte. Kirjutise lõpus on nimekiri eestimeelsetest saadikukandidaatidest, kes seda seadusemuudatust toetavad.

Rubriigis „Kroonika“ on juttu viimase aja märkimisväärsematest sündmustest „rahvuslaste rindel“. Sealt saab lugeja teada sedagi, kuidas 22. jaanuaril 2011 ründas u. 10-liikmeline vene noorukite kamp RTK liiget Jüri Böhmi ja et politsei pole ründajaid siiani tabanud ega karistanud.

"Rahvuslik Koguja" on EVP-PK ja RTK ühine häälekandja, kuid seal saavad sõna teisedki eestimeelsed organisatsioonid ja üksikisikud.

"Rahvusliku Koguja" eksemplaride ostmisest huvitatud kirjutagu e-aadressil info [AT] rahvuslasteklubi [DOT] org või pollukogu [AT] yahoo [DOT] com. Ühe eksemplari hind on 50 eurosenti.

Lehenumbri ülevaate koostas

Tõnu Kalvet,

"Rahvusliku Koguja" peatoimetaja