Rahvuslaste Tallinna Klubi 15-aastane!

Rahvuslaste Tallinna Klubi asutamisest möödus tänavu 11. juunil viisteist aastat.

Klubi asutati seltsinguna 11. juunil 2009 Tallinnas. Asutajaliikmeid oli viisteist: Tõnu Kalvet, Lembit Kass, Kuldar Poltimäe, Enn Ellandi, Kalju Mätik, Raiko Valge, Mati Kruusimäe, Jaan Hatto, Alar Mägi, Urmas Iisop, Arvi Paalandi, Reet Ohna, Jüri Jürisson, Anti Poolamets ja Feliks Saarevet. Klubi rajajaks saab pidada mesinik Jaan Hattot, kes ise elab hoopis Raplamaal (Velisel). Klubi asutamislepingu koostasid ühiselt Tõnu Kalvet ja Anti Poolamets.

„Loodud seltsingu eesmärgiks on mitmesuguste harivate ettevõtmiste abil laiendada nii oma liikmete kui ka ühiskonna vaimset silmaringi,” öeldakse asutamislepingus.

„Rahvuslaste Tallinna Klubi pooldab Eesti riikliku iseseisvuse ning Eesti rahvusriikluse taastamist. Mõlema eesmärgi saavutamine on seda kergem, mida rohkem on haritud ja tegusaid inimesi. Selliste inimeste lisandumise nimel Rahvuslaste Tallinna Klubi tegutsebki, harides igakülgselt nii oma liikmeid kui ka teisi inimesi,” öeldakse klubi kodulehel rubriigis „Põhimõtted”.

Klubi on korraldanud alates 2009. aasta suvest rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole. Seal on esinenud oma ala väljapaistvaid asjatundjaid paljudest valdkondadest.

Lisaks on klubi korraldanud kas üksinda või kahasse veel pikette, kõnekoosolekuid, rahvaalgatusmarssi, konverentse ja muid sündmusi, samuti osalenud teiste korraldatud samalaadsetel ettevõtmistel.

Aastail 2008–2011 Nõmme raadios eetris olnud saatesarja „Rahvuslaste pooltund” saatejuhiks oli klubi asutajaliige Tõnu Kalvet. Seal said sõna paljud klubi liikmed ja teisedki isamaalised kodanikud, kel tollal oli raske või peaaegu võimatu pääseda oma seisukohti avaldama peavooluajakirjandusse. Kokku valmis 144 saadet.  

Klubil on oma häälekandja – ajaleht „Rahvuslik Teataja”, mis asutati 2011. aasta juulis ja ilmub kord kuus. 2011. aasta esimesel poolel andis klubi koostöös Eesti Vabaduspartei–Põllumeeste 

Koguga välja neli numbrit ajalehte „Rahvuslik Koguja”, mis on mainitud erakonna häälekandja. Pärast seda, kui klubi asutas „Rahvusliku Teataja”, ei suutnudki kõnealune erakond „Rahvuslikku Kogujat” enam edasi üllitada.

2011. aasta juulist kuni 2014. aasta lõpuni oli „Rahvusliku Teataja” peatoimetajaks elukutseline ajakirjanik Tõnu Kalvet. Alates 2015. aasta jaanuarist on „Rahvusliku Teataja” toimetajaks elukutseline mesinik Jaan Hatto.

Klubi liikmed on osalenud Eesti poliitikaelus mitmes rollis – poliitikutest kuni valimisvaatlejateni. Poliitikurollis liikmed on kandideerinud nii Euroopa Parlamenti, Riigikokku kui ka kohalikku omavalitsusse. Käesoleval hetkel on liikmetest tuntuim poliitik Anti Poolamets (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), kes on alates 2019. aastast Riigikogu liige. Klubi erakonnastunud liikmete hulgas leidub kõige rohkem Isamaa liikmeid, kuid ühe liikmega on esindatud ka näiteks reformierakond ja sotsiaaldemokraadid. 

Klubi on korraldanud oma liikmetele ka kiirmalemeistrivõistlusi. Esimeseks meistriks tuli (2014. aastal) Ilmar Heido. Valitsev meister on Aavo Murutalu. Kahel korral on võitnud meistritiitli Tõnu Kalvet. Järgmised kiirmalemeistrivõistlused on klubil kavas korraldada kas tänavu suvel või sügisel.

Klubi käib koos korrapäraselt: kord kuus. Peaaegu alati on koosolekupäevaks olnud kuu teine kolmapäev.

Tõnu Kalvet