Tagaotsimispalve Rahvuslaste Tallinna Klubi rajaja asjus

Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) rajaja Jaan Hatto on kadunud. RTK sellekuisel (10.04.2024) koosolekul teda polnud, samuti pole ta käinud klubi koosolekutel juba alates 2023. aasta detsembrist. Kuna ta on ühtlasi klubi häälekandjaks oleva ajalehe Rahvuslik Teataja toimetaja, siis ootab klubi temalt juba hiljemalt 2024. aasta algusest peale aruannet Rahvusliku Teataja kohta.

Peamised küsimused, millele klubi ootab lehearuande-asjus vastust:

1) kui suur on Rahvusliku Teataja praegune trükiarv?

2) kui suured on lehe sissetulekud ja väljaminekud?

3) kui suure osa lehe sissetulekutest moodustab eeltellimisest laekuv raha, kui suure osa aga käsimüügist laekuv raha?

4) kas lehel on ka välistoetajaid? Kui jah, siis kes, ja kui suurel määral toetab? Ja mida on soovinud vastutasuks?

5) kui suur osa iga numbri trükiarvust jääb toimetuse kätte alles?

6) kas lehe internetileht on juba taastatud? Kui mitte, siis miks? Kui on, siis mis aadressil?

7) kui mitu kaasautorit oli lehel 2023. aastal? Kui suur hulk neist olid Rahvuslaste Tallinna Klubi liikmed?

Vastus neile küsimustele aitab klubil otsustada, kuidas ja mida on vaja oma häälekandja arendamiseks teha. Tänavu 10. aprillil toimunud klubi koosoleku toimumishetkeks polnud vajaminev aruanne veel laekunud. Ei suuliselt ega kirjalikult. Samuti polnud Jaan Hatto teatanud, mis ajaks kavatseb selle esitada.

Seepärast palutaksegi igaühel, kes seda tagaotsimispalvet loeb ning juhtub Jaan Hattot veel elavate kirjas nägema, talle teatada, et kõnealuse aruande esitamist ei saa edasi lükata lõputult. Vastasel korral otsib klubi oma häälekandjale uue peatoimetaja. Sellise, kes suudab aruande esitada õigeaegselt ja käib klubi koosolekutel korrapäraselt. Vastava otsuse tegid klubi 10. aprilli koosoleku osavõtjad, sealjuures ühehäälselt.

Tõnu Kalvet,
Rahvuslaste Tallinna Klubi asutajaliige, 
Rahvusliku Teataja esimene peatoimetaja (aastail 20112014)