Peeter Võsu rääkis rahvuslaste sügiskoolis Iisraelist

Isamaa Põhja-Tallinna osakonna juht Peeter Võsu esines tänavu 26. novembril toimunud XII Rahvuslaste Sügiskoolis loenguga Iisraeli ja palestiinlaste suhetest. Eesti üheks paremaks Iisraeli-asjatundjaks peetava Võsu sügiskooliloeng kandis pealkirja „Milline oleks Iisraeli ja palestiinlaste tüli parim lahendus?”.

Võsu andis kokkuvõtliku ülevaate kõnealuse tüli tekkest ja asjaoludest, eraldi aga peatus 7. oktoobril 2023 Gaza sektoris puhkenud konfliktil, mille käivitas palestiinlaste relvarühmitus „Hamas” (tõlkes: „Vägivald”), ning mis kestab praegugi. 

Oktoobrikuise konflikti algupäevil Iisraelis viibinud Võsu kirjeldas kuulajaile-vaatajaile oma toonaseid elamusi, samuti näitas endatehtud pilte ja videolõike. Ühtlasi kummutas mitmeid propagandavalesid, mida lääneriikide peavooluajakirjanduses selle konflikti algusest peale on Iisraeli kohta levitatud. 

Võsu meenutas, et mõiste „palestiinlane” tähistab sealse piirkonna elanikku, mitte rahvust, ja et juudiriigi esimestel aastakümnetel olid ennast palestiinlaseks nimetanud ka juudid. Esineja lisas, et Palestiina hõlmab lisaks Iisraelile ka alasid naaberriikidest: Egiptusest, Süüriast ja Liibanonist, mistõttu ei ole end palestiinlasteks nimetavatel araablastel alust nõuda, et Palestiina-nimeline riik tuleb rajada justnimelt Iisraeli maa-alale. 

Parimaks Iisraeli-palestiina tüli lahenduseks pidas esineja Iisraeli riigi olemasoluga rahulolematute Palestiina araablaste ümberasumist mõnele araabiamaale, kas või Iisraeli naabrusse. Põhjuseks tõi ta asjaolu, et pärast tänavu 7. oktoobril alanud relvakonflikti pole Iisraeli-vastase meelsusega araablaste kõrvutielamine juutidega enam mõeldav.

Samas kiitis loengupidaja neid araablasi, kes on eluga Iisraelis kohanenud hästi ega mõtlegi kasutada vägivalda. Ta lisas, et nende vastu polevat midagi juutidelgi. Enamgi veel, nad olevat juudiriigile koguni väga vajalikud, seda nii tööjõuna kui ka tarbijatena.

Sügiskoolilistel oli Võsule Iisraeli osas täpsustavaid küsimusi, ent osalejate üldine hoiak oli Iisraeli toetav. Sügiskooli korraldustoimkonna juht võttis selle kokku nõnda: me pole küll Iisraeli sõbrad ega lipitse Iisraeli ees, seda kaugeltki mitte, kuid meil kui Eesti patriootidel tuleb lähtuda ennekõike Eesti huvidest. Olukorra analüüs näitab aga selgelt, et Eestile on kasulik, kui selles tülis jääb peale Iisrael, mitte aga „Hamas”, ja juudiriik jääb oma praegusse asukohta, mitte aga pole sunnitud kolima näiteks Euroopasse. Seepärast ongi meist arukas pooldada Iisraeli võitu.

Sügiskooli korraldas Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK). RTK on Tallinnaga seotud eestimeelseid inimesi koondav kodanikuühendus, mis asutati 2009. aasta suvel ja on tollest ajast peale korraldanud rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole. Ta erakonnastunud liikmete seas on enim just Isamaa liikmeid. Tänavuses sügiskoolis viibis täies koosseisus kohal Isamaa Põhja-Tallinna osakonna juhatus. 

Klubil on ka oma häälekandja (kord kuus ilmuv ajaleht „Rahvuslik Teataja”), samuti oma kodulehekülg (www.rahvuslasteklubi.org/tallinn). Kahel korral (vastavalt tänavuses rahvuslaste talvekoolis ja suvekoolis) on RTK korraldataval koolitusel käinud esinemas Isamaa aseesimees Riina Solman. Talvekoolis rääkis Solman energiajulgeolekust, suvekoolis aga automaksust.

Tõnu Kalvet

Autor on Rahvuslaste Tallinna Klubi asutajaliige, Isamaa Põhja-Tallinna osakonna juhatuse liige.

Algselt internetiväljaandele Eesti uudised kirjutatud uudis. Eesti uudiste toimetusele saadetud 28. novembril 2023. Toimetus aga ei julgenud seda avaldada.