Rahvuslaste Tallinna Klubi asutajaliige Kalju Mätik lahkunud

Kolmapäeval, 2. oktoobril 2019 suri 87-aastasena nimekas ühiskonnategelane Kalju Mätik. Ta oli insener, tõlkija, publitsist, kodanikuaktivist, poliitik ja ülikooliõppejõud (õpetas nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui ka Eesti Mereakadeemias). Nõukogude ajal oli põrandaaluse liikumise liige ning mõisteti 1975. aastal nõukogudevastase agitatsiooni ja propaganda eest kuueks aastaks vangi.

Mätik oli Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) asutajaliige (1988. a.). Pärast ERSP kadumist Eesti poliitmaastikult tegutses peamiselt erakonnas Põllumeeste Kogu (pärastise nimega: Eesti Vabaduspartei–Põllumeeste Kogu), viimasel kahel aastal oli ühtlasi tolle aseesimees. Iseseisvuslasena suhtus Euroopa Liitu kriitiliselt nii enne kui pärast Eesti saamist selle liidu liikmeks. Rahvusvahelise haardega, mitut keelt oskava mehena aga tegi meeleldi koostööd ka välismaiste aatekaaslastega.

Kui 11. juunil 2009 asutati Rahvuslaste Tallinna Klubi, oli Mätik üks selle asutajatest. Osales innukalt kõigis olulisemates klubi tegevustes: kõnekoosolekutel, pikettidel ja teistel meeleavaldustel, tegi kaastööd klubi ajalehele ja kodulehele, pidas loenguid klubi korraldatavatel koolitustel – rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoolis. Suure malesõbrana võistles kaasa ka klubi kiirmalemeistrivõistlustel (2017. a., 4. koht).

Kalju Mätik säilitas selge mõistuse, reipa meelelaadi ja tegusa eluhoiaku kuni elupäevade lõpuni. Õpetas Eesti Mereakadeemia õppureid veel pärast oma 80-ndatki eluaastat.

Tõnu Kalvet