Rahvuslaste Tallinna Klubi kümneaastane

Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) sai 11. juunil 2019 kümneaastaseks.

Klubi asutati 11. juunil 2009 Tallinnas. Asutajaid oli viisteist: Enn Ellandi, Jaan Hatto, Urmas Iisop, Jüri Jürisson, Tõnu Kalvet, Lembit Kass, Mati Kruusimäe, Alar Mägi, Kalju Mätik, Reet Ohna, Arvi Paalandi, Kuldar Poltimäe, Anti Poolamets, Feliks Saarevet ja Raiko Valge.

„Loodud seltsingu eesmärgiks on mitmesuguste harivate ettevõtmiste abil laiendada nii oma liikmete kui ka ühiskonna vaimset silmaringi,” seisab klubi asutamislepingus.

„Oma tegevuses juhindub Rahvuslaste Tallinna Klubi nii Eesti Vabariigi seadustest kui ka rahvusvahelisest õigusest ja heast tavast,” öeldakse asutamislepingu lõpulauses.

Senise kümne tegevusaasta jooksul on RTK tegutsenud mitmekülgselt. Loetelu RTK mainimisväärsematest tegudest:
1) korrapärased koolitused – rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkooli kujul – alates 2009. aasta augustist;
2) osalus konverentsidel nii esinejana kui ka kaaskorraldajana;
3) saatesari „Rahvuslaste pooltund” Nõmme Raadios aastail 2008–2011 (kokku 144 saadet);
4) oma ajaleht – 2011. aasta I poolaastal „Rahvuslik Koguja” (neli numbrit, kahasse Eesti Vabaduspartei–Põllumeeste Koguga; lõviosa panusest lehetegemisse pärines RTK-lt), alates 2011. aasta juulist kuni praeguseni aga „Rahvuslik Teataja”;
5) kandva jõuna valimisliidus KOV valimistel Tallinnas: 2009. aastal valimisliidus „Alternatiiv”, 2013. aastal aga Üle-eestilises Valimisliidus;
6) liikmete töö valimisvaatlejana ja valimiskomisjoni-liikmena;
7) klubi kiirmalemeistrivõistlused (alates 2014. aastast).

Klubil on ka oma koduleht: www.rahvuslasteklubi.org/tallinn. Oma koduleht on ka „Rahvuslikul Teatajal”: www.rahvuslikteataja.ee. RTK tehtut on kajastatud ka välismaal.

RTK liikmete seas on mitme erakonna liikmeid. Erakondlikus hierarhias on RTK liikmete hulgast jõudnud kõige kõrgemale Kalju Mätik (on Eesti Vabaduspartei–Põllumeeste Kogu aseesimees) ja Anti Poolamets (Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liige).

Klubi käib koos korrapäraselt: üks kord kuus.

Järgmine RTK läbiviidav sündmus – X Rahvuslaste Kevadkool – toimub 15. juunil 2019 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas.

Tõnu Kalvet 

© Tõnu Kalvet