24. veebruaril 2016 toimub rahvaalgatusmarss

Rahvuslaste Tallinna Klubi (RTK) on 2009. aastal loodud ja rahvuslikult meelestatud inimesi koondav ühendus. Klubi on korraldanud miitinguid, protestiaktsioone ning teinud teavitustööd võimalikest ohtudest ja mõjudest, mis puudutavad eesti suveräänsuse küsimusi. Olles seadnud eesmärgiks kodanikkonna harimise, annab klubi välja ka ajalehte „Rahvuslik Teataja”, mis praegugi ilmub perioodiga kord kuus.

24. veebruaril kell 14.00 korraldab RTK avaliku kõnekoosoleku Tammsaare pargis, millele järgneb marss Toompeale ja tagasi. Antud aktsiooni on klubi korraldanud juba aastast 2012, osutades vajadusele kehtestada rahvaalgatusseadus, nagu see oli sätestatud Eesti Vabariigi 1920. aastast pärit põhiseaduses (§ 31). Seejuures tutvustavad kõnekoosolekul ülesastujad erinevaid Eesti kitsaskohti, andes võimaluse kõikidel kohalviibijatel koguda tutvusi võimalike mõttekaaslastega. Samuti on võimalik soetada „Rahvusliku Teataja” viimaseid numbreid RTK klubiliikmete käest.

Kuna olud on pidevalt muutuvad ja poliitilised sündmused vajavad pidevat kohanemist, otsustas RTK seekord, käesoleval aastal lisada antud aktsiooni fookusesse ka pagulasküsimuse. Nimelt on juhtunud, et peavoolu poliitilised tasandid ei suuda antud küsimust lahata enam vastaseid halvustamata. See tähendab seda, et oleme jõudnud sildistamise ajastusse, kus kõik kes räägivad nullkvoodist või EL läbikukkunud pagulaspoliitikast, tituleeritakse juba eos kas harimatuteks, tagurlikeks või stagneerunud väärtushinnangutega inimesteks. Seepärast tahab RTK juhtida tähelepanu sellele, et EL võib sisuliselt muutuda Nõukogude Liiduga samalaadseks moodustiseks, mille tänapäevane musternäidis on Kremli propagandasüsteem. Seetõttu soovib Rahvuslaste Tallinna Klubi 24. veebruari kõnekoosoleku ja marsiga avaldada solidaarsust nendele inimestele, kelle pagulaskvoot on null ja kes on langenud vasakäärmuslikult meelestatute stigmatiseerimise, sildistamise või muul viisil halvustamise osaliseks.

Rahvaalgatusmarsi koduleht on http://rahvaalgatusmarss.blogspot.com ja marss toimub üheksandat korda.

§ 31 Eesti Vabariigi esimeses 1920. aasta põhiseaduses: Rahvaalgatamise korras on kahekümnelviiel tuhandel hääleõiguslikul kodanikul õigus nõuda, et seadus antaks, muudetaks või tunnistataks maksvusetuks. Sellekohane nõudmine antakse väljatöötatud seaduseelnõuna Riigikogule. Riigikogu võib eelnõu seadusena välja anda või tagasi lükata. Viimasel juhtumisel pannakse eelnõu rahvale ette vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks rahvahääletamise korras. Tunnistab rahvahääletusest osavõtjate enamus eelnõu vastuvõetuks, omab ta seadusliku jõu.

Autor on RTK liige.

„Rahvusliku Teataja” nr. 43 (veebruar 2016) esiküljel ilmunud kirjutis. Autori kirjaviis muutmata.