Uusaastatervitus Rahvuslaste Tallinna Klubi liikmetele ja pooldajatele

Head aatekaaslased!

Elame lootusrikkal ajal. Üha enam inimesi taipab, et kõik rahvusaadet kalliks pidavate üksikisikute ja ühenduste ennustused on osutunud paikapidavaks, põhimõtted aga õigeks. Euroopat räsiv kriis ei lase „jaanalinnuinimestel“ enam pead liiva alla peita, vaid sunnib neid tegelikkusele silma vaatama ja – mis neile eriti harjumatu! – märkama sündmustevahelisi seoseid, mida seni märkasid üksnes rahvuslased.

Meie, Rahvuslaste Tallinna Klubi liikmed, kes oleme saanud oma senise tegevuse jooksul väga hea karastuse, saame tänu sellele olla kõhklevatele ja ikka veel vaimses poolunes olevatele ligimestele toeks ja heaks eeskujuks.

Rahvuslaste Tallinna Klubi loodi 2009. aasta suvel ja on siiani tegutsenud inimeste harija ning innustajana mitmelgi viisil. Vägivallatult, kuid seda teadlikumalt ja sihikindlamalt.

Pangem niisiis vaim valmis selleks, et olla abiks kõigile eestimeelsetele inimestele, kes soovivad meilt kui kogenumatelt nõu saada!

2016. aasta tõotab kujuneda rahvuslaste edasise läbimurde aastaks. Me vastaspool on osutunud rahvasterändamisega tegelemisel täiesti abituks ja nõrgaks ega suuda toimuvat enam hallata. Seega on ainsaks väljapääsuks eliidivahetus. Kainelt, kuid põhimõttekindlalt tegutsedes saavutame edu kindlasti.

Jõudu võiduks uuel aastal!

Soovivad

TÕNU KALVET ja JAAN HATTO

6. jaanuaril 2016.