„Kooseluseaduse” vastuvõtmisest

Eelmisel nädalal sai Riigikogu hakkama vägitükiga: eirates rahva enamuse tahet, võttis vastu nn. kooseluseaduse. Vastuvõtmine ise polevat toimunud parlamentarismi ja demokraatia eeskirjade järgi. Kes usub siiani, et Eesti ühiskonna korraldus ongi demokraatlik ja parlamentaarne, on ilmselt millestki väga valesti aru saanud ja peab endale selgeks tegema, mis on demokraatia.

Toimunust on igasugu kirjamehed kirjutanud palju pikki ja segaseid lugusid, mis kajastavad pigem segadust kirjutajate peades kui asja sisu. Minu arust kogu mõttekäik on rajatud valeväitele, nagu rühm inimesi, kes oma tegudega ülejäänud ühiskonda häirivad, on mingi õigustatud õigustega vähemus ja seda kinnitavad meile – üllatus-üllatus! – Tartu Ülikooli professor ja Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees. Kus on tõendid, mille alusel seda väidetakse?

Nn. Euroopa Inimõiguste konventsioonis, mille eest kõik neljakäpukil peavad läbi roomama, pole sõnagi sellisest inimõigusest.

Artikkel 14. Diskrimineerimise keelamine: Käesolevas konventsioonis sätestatud õiguste ja vabaduste kasutamine tagatakse ilma mingi diskrimineerimiseta selliste tunnuste alusel nagu sugu, rass, nahavärvus, keel, usutunnistus, poliitilised või muud veendumused, rahvuslik või sotsiaalne päritolu, rahvusvähemusse kuuluvus, varanduslik, sünni- või muu seisund.

Eestikeelne terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/78154; inglisekeelne: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.

Kui tuleb uus professor või seesama, ja ütleb, et vargad, röövlid, vägistajad on samuti „vähemus”, kelle meelisharrastusi peavad ülejäänud elanikud oma kallal taluma, sest see on nende inimõigus, mis siis saab? Ma tahaks siis näha neid nägusid, kes seda kuulevad või näevad.

Asja sisu on lihtne: HÄLVIKUID KASUTATAKSE ÄRA ÜHISKONNA ALANDAMISEKS, LAOSTAMISEKS JA LÕHESTAMISEKS.

Tänavu suvel said sopajoodikud kätte oma „inimõiguse” – igal pool pudelit suu peale ajada. Läbi ajaloo on olnud avalik õhutamine sugulistele väärastustele kuritegu. Eestis tegelevad praegu sellega koguni Riigikogu, nn. vabariigi valitsus ja president. Lisaks veel terve massiteave. Ahjaa, unustasin: lisaks veel mitmed välissaatkonnad, kes ei pea sobimatuks teise riigi siseasjadesse sekkuda, rikkudes sellega rahvusvahelist õigust, mille suured asjatundjad nad ise tahavad olla.

Üks „vaimulik” olevat kuskil Eesti Rahvusringhäälingu (lüh. ERR) eetris väitnud, et pederastia olevat ka piibli järgi lubatud.

Vaatame järgi: 3. Moosese raamat, 18:22: „Meesterahvast ei tohi sa magatada, nõnda kui naist magatad, see on jäledus.” Veel samast Moosese raamatust, 20:13: „Ja kui mees meesterahvast magatab, nõnda kui ta naist magatab, need mõlemad on jäleduse teinud, need peab armuta surma saadetama, nende veresüü on nende peal."

See oli näide sellest, mis pühakirjas seisab ja ERR-i esitatu mittevastavusest tegelikkusele. Muidugi surmanuhtlust meil ei ole, kuid kui ühiskond tahab edasi kesta, siis sugulistele väärastustele õhutamine peab olema sätestatud kuritegu, mille eest ähvardab tegelik vanglakaristus.

Rahval ei jää muud üle kui iseend ja oma ühiskonda hukatusest päästa, tulla Toompeale, nagu tänavu 5. oktoobril, ja nõudagi seda, millest pätistunud poliitikute suud ei lakka jahvatamast: demokraatiat. Nõuda, et mainitud seadus ja ilmselt kõik järgnevad seadused rahvahääletusele pandaks, sest need, kes pidid olema rahvaesindajad, on oma viimase usalduse oma viimase vägitükiga nähtavasti viimseni hävitanud.

Riigikogu valimiste peale pole praeguses olukorras mõtet loota, need võib samahästi kui ära jätta.

Lõpetuseks: rahvahääletus saab tulla ainult ilmselt nagu Aafrikas – kes on ühe asja poolt, kogunevad ühte kohta ja loetakse üle, vastased on teises kohas. Muidugi võib iga asjaosaline ka ise üle lugeda. Kui midagi juba rohkemat kätte antakse, ei tule vassimisel ja võltsimisel enam lõppu.

Jaan Hatto,

raamatu „Kuhu kadus Eesti demokraatia?” autor