Rahvuslaste Tallinna Klubi nõuab sel pühapäeval võltsreferendumi tühistamist

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab pühapäeval, 14. septembril 2014 Tallinnas Vabaduse väljakul piketi, nõudes 2003. aastal samal kuupäeval toimunud võltsrahvahääletuse tühistamist. 11. aastat toimuv pikett kestab kella 13-st kuni 15-ni; täpne asukoht: Kaarli puiestee ja Pärnu maantee nurk.

2003. aasta 14. septembri võltsrahvahääletusel, mille alusel Eesti liitus Euroopa Liiduga (lüh. EL), ei loodud eeldusi rahva tahte demokraatlikuks teostumiseks.

Kontrollitud meedias toetas teemakohastest artiklitest EL-i poolt hääletamist 85%, ainult 5% esindas kriitilist seisukohta; valijaid ähvardati ja hirmutati.

EL-i nn. põhiseaduslikku lepet ei tõlgitud inglise keelest eesti keelde varem kui paar päeva enne rahvahääletuse toimumist.

Kõigile elanikele saadeti kahel korral koju teabevihik, milles EL-iga liitumist ülistati ebamaiste lubadustega, mingit EL-i kritiseerivat ainest elanikele enne rahvahääletust ei saadetud.

Valimissedelil seisis: „Eesti rahvas võttis 2003 aasta 14. septembril /-/ vastu”. Rahvas ei saanud olla midagi vastuvõtnud, sest rahvahääletus alles toimus, sama sedelit kasutati ka eelhääletusel. Nn. põhiseaduse täiendamise seadust ennast, mille rahvas olevat juba enne rahvahääletuse algust justnagu vastuvõtnud, ei olnud saada valimisjaoskonnas ega kuskil mujal, pealegi ei saa Eesti Vabariigi põhiseadust (XV peatükk) üldse täiendada, seda saab vaid muuta.

Rahvahääletuse tulemuste väärandamise ulatus on siiani teadmata. Iseseisvuslaste hulgast end ametlikult vaatlejaks registreerinud isikuid visati jaoskondadest välja, siiski õnnestus Tartu Ihaste jaoskonnas avastada laiaulatuslik võltsimine, millest kontrollitud meedia keeldus kirjutamast. Mingeid lävepakuküsitlusi ei korraldatud. Poliitilisele eliidile oli tulemus teada juba pool aastat varem. Hääletussedelil pidi vastama kahele eri küsimusele üheainsa vastusega, puudus sisuühtsus. Ainuüksi sellepärast on rahvahääletus õigustühine.

Eestile osutus EL-i kuulumine hukatuseks. Kodumaine tööstus ja põllumajandus on hävitatud, sajad tuhanded oma elatusallika kaotanud elanikud on sunnitud kodumaalt lahkuma. Näiteks ei valmistata Eestis enam tuletikke, ajalehepaberit ega klaasi, kuigi selleks on looduslikud ja teised eeldused. Maa tühjeneb rahvast, maaelu on hävitatud. Vaesus süveneb. Võimurite kontrolli all olev meedia varjab ja valetab, eksitades inimesi ja luues tegelikkusest väärkuvandit. Eestit valitsevad võõrvõimude käsilased ja käsualused. Eesti tühjaks jäänud põllumaa ja metsa ostavad üles kahtlased võõramaised isikud ja/või nende varifirmad.

Eesti on muudetud EL-i riikide kolooniaks. Võõramaalastele kuuluvad suurkontsernid viivad Eestist välja muinasjutulisi kasumisummasid – takistamata, piiramata, isegi maksustamata! – ja saadavad siia vastu oma prügi. Näiteks viisid Rootsi pangad Eestist välja 2011. aastal maksustamata puhaskasumit 663 miljonit eurot. Meedia andmeil nälgib Eestis 63 tuhat last. Identiteedita, vaimsuseta ja tulevikunägemuseta EL-i impeeriumi vaesunud provintsist üritavad lahkuda peaaegu kõik noored.

Pururumalad eesti inimesed, kel pole arusaamist enda ümber toimuvast ega oma olukorrast, muudetakse samm-sammult uue impeeriumi õigusteta indiaanlasteks.

Nõuame võltsreferendumi tulemuste tühistamist, Eestit valitsevate võõrvõimude käsilaste kohtu alla andmist, võltsitud valimistulemuste tühistamist ja nende abil valitsema pääsenud kurjategijate tehtud seaduste ja otsuste tühistamist, Eesti lahkumist Euroopa Liidust ja Eesti seadusi rikkunud välisesinduste sulgemist.

 

Täiendav teave:

Heiki Treier 55 561 581

Jaan Hatto 51 903 374