24. veebruaril 2013 toimus juba viies rahvaalgatusmarss

 

Iseseisvuspäeval, 24. veebruaril toimus viiendat korda rahvaalgatusmarss, millega nõuti rahvaalgatuse taaskehtestamist, nagu see oli sätestatud Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseaduses:

§ 31: „Rahvaalgatamise korras on kahekümnelviiel tuhandel hääleõiguslikul kodanikul õigus nõuda, et seadus antaks, muudetaks või tunnistataks maksvusetuks. Sellekohane nõudmine antakse väljatöötatud seaduseelnõuna Riigikogule. Riigikogu võib eelnõu seadusena välja anda või tagasi lükata. Viimasel juhtumisel pannakse eelnõu rahvale ette vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks rahvahääletamise korras. Tunnistab rahvahääletusest osavõtjate enamus eelnõu vastuvõetuks, omandab ta seadusliku jõu."

Praeguse põhiseaduse §1 järgi on meil „kõrgema riigivõimu kandja rahvas", § 56 lõige 2 järgi „kõrgemat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu /-/ - rahvahääletusega".

Tegelikult aga pole Eestis rahval vähimatki võimalust algatada rahvahääletust, sest puudub sellekohane seadusandlus ehk siis seadustatud rahvaalgatus. Seega pole rahval võimalik teostada riigivõimu rahvahääletuse läbi, nagu seda näeb ette põhiseadus. Selline puudus on iseenesest põhiseadusevastane. Selle asemel peab rahvas iga nelja aasta tagant üle ehk siis ära andma oma otsustusõiguse riigiasjade üle isikutele, kes meie silmis on kaotanud oma usalduse.

Üritus algas kõnekoosolekuga Tammsaare pargis kl. 12.30. Kõnelesid: Feliks Saarevet, Jaan Hatto, Mati Laidla, Hannes Vanaküla ja Tõnu Kalvet. Järgnes rahvaalgatusmarss Toompeale. Tahteväljenduse-meeleavalduse korraldasid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (lüh. EKRE) Tallinna Linnaühendus ja Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK).

Vaata lisaks rahvaalgatusmarsi kodulehekülge:

http://rahvaalgatusmarss.blogspot.com

Jaan Hatto