Hääleta eestimeelne poliitjõud rahvuslusevaenulikust poliitjõust mööda!

Eesti kõigi aegade tuntuim sotsiaaldemokraat, oma „suurte teenete” eest põrgus viibiv Viktor Kingissepp saab praegu südamest rõõmustada: „sotsiaaldemokraatia püha üritus” on nüüdis-Eestis isamaalisusest populaarsem. Just seda näitab küsitlusfirma Norstat arvamusküsitlus, mis viidi läbi ajavahemikul 4. juunist 6. juunini 2024.

Kas lepime sellega?

Miks peaksime?!

Surugem Kingissepp koos oma järgijatega tagasi sinna, kus on nende õige koht – esmalt mutta, seejärel aga põrgusse! 

Mingem valima ja andkem oma hääl isamaalistele kandidaatidele! Neile, kes eelistavad euroföderalismile (loe: võõrisandate kintsu kaapimisele) sirgeselgsust, eestlust, rahvuslust, isamaalisust!

Tõnu Kalvet