Uuendus: tagaotsitavat aitab tabada lisaks näopildile ka... tagumikupilt!

Elukestev õpe puudutab ka politseid. Seaduskuulekal kodanikul tasub sestap vaim valmis panna selleks, et edaspidi tuleb tal isikuttõendavat dokumenti taotlema või pikendama minnes lasta endast teha lisaks näopildile ka tagumikupilt. Selleks, et see oleks politseil andmebaasist kohe võtta, kui vajadus tekib. Näiteks isikutuvastusvajadus.

Slovakkias hiljuti selline vajadus tekkis. Pärast üht vargust.

Nimelt varastasid tundmatud isikud 2024. aasta alguses Loode-Slovakkias asuvas Hubafalva (slovaki nimega: Hubina) külas ühe eramu eest auto järelkäru, mis oli täis lõhutud küttepuid. Omanik hindas kahju suuruseks 800 eurot, politsei aga asus ruttu vargaid otsima. 

Omaniku õnneks olid vargad nii ettevaatamatud, et ei märganud nende tegevuspaika filmivat turvakaamerat, vaid toimetasid seal täiesti rahulikult. Videosalvestusele jäi seegi, kuis vargad kõnealust järelkäru oma auto külge kinnitasid. Üks kinnitaja oli oma tegevusele nii keskendunud, et ei märganudki, kui tal vajusid selle käigus püksid alla. 

Politsei kuulutas vargad kohe tagaotsitavaks. Slovakkia suurim ungari päevaleht „Új Szó“ (loe: uuj soo; tõlkes: Uus Sõna) avaldas aga asjaomase uudise, kirjutades muuhulgas: „Juhtumiga seoses palub politsei üldsuse abi: kes tunneb videol näha olevad isikud ära, sel palutakse helistada tasuta infotelefonil 158 või saata sõnum politsei „Facebooki“-lehele.“

Vt.: https://ujszo.com/regio/lecsuszott-nadraggal-rogzitette-a-biztonsagi-kamera-amint-ellop-egy-utanfutot

NB! politsei paistab olevat kindlalt veendunud, et isikut saab tuvastada ka tagumikupildi põhjal. Millel selline veendumus rajaneb, ei oska ma pakkuda. Ja kellel võiks üldse leiduda tagumikupildi-kogu? Vahest mõnel LGBT ühingul, aga sealsedki pildid kujutaks vaid ühiskonna TEATUD osa. Kui selline ühing annakski seaduskuulekalt politseile ligipääsu oma sellealasele andmebaasile, ei pruugiks sellest ometi piisata.

Kas abi saaks paluda ehk saunameestelt-saunanaistelt? Või mõne supelranna töötajailt, sealhulgas vetelpäästjailt? Või ehk eriarstidelt, kel oma töö eripära tõttu tuleb inimese selle kehaosaga kokku puutuda keskmisest tihemini?

Eestis lisatakse isikuttõendavatele dokumentidele viimasel ajal ka biomeetrilised andmed. Kui on öeldud A, siis tuleb aga öelda ka B: nõuda dokumenditaotlejalt ühtlasi tagumikufoto tegemist. 

Siis tuleb muidugi kindlaks määrata seegi, kui tihti tuleb käia seda fotot uuendamas. Sest eriti reformierakondliku majanduspoliitika tingimustes võib inimeste selle kehaosa suurus ja kuju muutuda kaunis kiiresti: kel tekib sinna näljapaistetus, kel aga tõmmatakse täiesti lohku.

Igatahes müts maha Slovakkia politsei ees! Selle peale juba naljalt ei tule, et seaduserikkujat saab taga otsida ka tagumikufoto ja -video alusel. Aga näe, Slovakkia politsei tuli!

Põhjust on rõõmustada ka delikaatsete isikuandmete innukatel kaitsjatel. Sest kui sellise kaitse käigus muudetakse uduseks pildilolijate nägu, siis kõnealusel juhtumil muudeti udusemaks just see kehaosa, mida oli näha pärast pükste täielikku allavajumist. Järelikult ikkagi saab inimest tuvastada ka selle kehaosa põhjal. 

Elukestev õpe niisiis aina jätkub. 

Tõnu Kalvet

 © Tõnu Kalvet  

P.S. Kes suudab ära tunda allavajunud pükstega kurjategija, teavitagu julgesti Slovakkia politseid! Kes aga ei suuda, valvaku oma küttepuid täis järelkäru paremini! Sest asjaomane andmebaas ei pruugi Eestis olla sama heal järjel kui on Slovakkias.

T. K.