Rahvusringhääling edastas Eesti riikluse vastase üleskutse. Miks?

Eesti Rahvusringhääling edastas neljapäeval, 1. novembril 2012 räige eestluse- ja (Eesti) riiklusevastase avalduse. Keegi Raidla-nimeline arvas seal: „Üha enam on paljudele selgeks saanud tõsiasi, et Eesti riigi pidamine tänasel moel käib ühiskonnale üha rohkem üle jõu, kuna on liiga kallis.” Sellest „ebakohast” ülesaamiseks tulevat Eesti riik ära kaotada ja järelejäänud maa-ala liita loodava nn. Euroopa föderatsiooniga.

Minule kui eestlasele on see avaldus alandav ja solvav. Eestis on piisavalt neid, kes arvavad, et Eesti riik(lus) tuleks kaotada ja maa-ala liita Venemaaga või isegi Hiinaga. Kas Eesti Rahvusringhäälingu arvates on ka kõigil neil eestlusevaenulikel mõttevälgatustel uudisväärtus ja kas ringhääling kavatseb neist kõigist vormida uudise, mida siis tervele rahvusele kuulutatakse?

Eesti Rahvusringhäälingut peetakse üleval maksumaksjate rahaga. Miks siis ringhääling „tänutäheks” selle eest solvab neidsamu maksumaksjaid, kelle rahaga teda üleval peetakse? Samade küsimustega helistasin veerand tundi pärast kõnealuse „uudise” raadioeetris kõlamist rahvusringhäälingu uudiste peatoimetajale. Vastu võttis Toomas Pott, kes katkestas kõne. Kui helistasin uuesti, siis keeldus ta minuga rääkimast.

Kas see on Eestis kasutatav haldustava? Kas niimoodi käitub riigiasutus, keda maksumaksjate rahaga üleval peetakse – keeldub isegi rääkimast nendega, kelle raha eest teda üleval peetakse?

Jaan Hatto

Autor on Rahvuslaste Tallinna Klubi rajaja.

 

Raidla-nimelise tegelase kõnealusest ettepanekust pajatav uudis:

Raidla: tulekul on Euroopa Ühendriigid
1.11.2012

Raidla rääkis Unicrediti äriseminaril, et konföderatiivne Euroopa seisab silmitsi paljude probleemidega, kuid neist peamine on juhtimistasandite ja struktuuride paljusus.

„Kelle telefoninumbri peaks Barack Obama valima, kui tal on vaja Euroopasse helistada?” küsis ta ning lisas, et tõenäoliselt helistaks Obama Saksa kantslerile Angela Merkelile.

Raidla sõnul on majanduskriisi järellainetus toonud kaasa olulisi otsuseid, mis viivad ühel hetkel EL-is föderatsiooni tekkeni.

Ta märkis, et muuhulgas viitavad sellele Euroopa fiskaalliidu kujunemine ning mitmed muud protsessid, kus EL-i suurjõud Saksamaa ja Prantsusmaa on jõudnud konsensusele.

„Kui eelmise kümnendi algul oli föderatsioonist kõnelemine patt, siis käesoleval ajal on EL-il föderaalne substants selgelt olemas, küsimus on eelkõige nimede andmises.”

Samuti muudab föderatsiooni Raidla hinnangul aktsepteeritavaks uus kosmopoliitne põlvkond, kellel puudub nostalgia rahvusriikluse suhtes.

„Nii nagu seisab olulisel ristteel EL, nii on uute oluliste valikute ees ka Eesti,” kinnitas ta

„Üha enam on paljudele selgeks saanud tõsiasi, et Eesti riigi pidamine tänasel moel käib ühiskonnale üha rohkem üle jõu, kuna on liiga kallis,” ütles Raidla.

„Riigi Pidamise Reformi läbiviimine on ainus võimalik lahendus, mille abil tagada Eesti eduloo kestlikkus ka järgmiste aastakümnete perspektiivis.”

See ning liikumine EL-i föderaliseerumise suunas tingivad tema sõnul vajaduse uuendatud Põhiseaduse järele.

Asukoht internetis: http://uudised.err.ee/?06264906