RTK korraldab 14. septembril Tallinnas võltsreferendumi-vastase piketi

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldab 14. septembril 2012 Tallinnas piketi, nõudes 2003. aasta samal kuupäeval toimunud võltsrahvahääletuse tühistamist. Pikett toimub juba 9-ndat korda Pärnu maantee ja Kaarli puiestee nurgal ja kestab tänavu kella 14-st kuni 16-ni.


Euroopa Liitu (lüh. EL) kuulumisest on saanud Eestile hukatus. Eesti on tühjenenud rahvast, inimesed lahkuvad massiliselt riigist, elatustase on järsult langenud, hinnad on kiiresti tõusnud ja jätkavad tõusu. Vaesus süveneb. Võimurite kontrolli all olevad massiteabevahendid varjavad tegelikku olukorda puudutavat teavet või valetavad, eksitades inimesi. Eestit valitsevad võõrvõimude käsilased ja käsualused. Eesti tühjaks jäänud põllumaa ja metsa ostavad üles kahtlased võõramaised isikud ja/või nende varifirmad. Juba esimesest iseseisvusajast toiminud kodumaine rahvuslik tööstus on sama hästi kui kaotatud. Näiteks ei valmistata Eestis enam tuletikke, ajalehepaberit ega klaasi, kuigi selleks on looduslikud ja muud eeldused.

Võõrvõimudele kuuluvad suurfirmad viivad Eestist välja muinasjutulisi kasumisummasid – takistusteta, piiranguteta, isegi maksustamata. Näiteks viisid Rootsi pangad Eestist 2011. aastal välja maksustamata puhaskasumit 663 miljonit juudirubla (ametlikus kõnepruugis: eurot). Samas nälgib – ajakirjanduse andmeil – Eestis 63 000 last.

Pururumalad eesti inimesed, kellel pole arusaamist enda ümber toimuvast ega oma olukorrast, muudetakse samm-sammult uue impeeriumi õigusteta indiaanlasteks.

Nõuame võltsreferendumi tulemuste tühistamist, võõrvõimude vandenõulaste ja salateenistuste abil, võltsitud valimistulemuste toel võimuleupitatud kurjategijate kõrvaldamist nende ametipostilt ja kohtu alla andmist. Samuti nõuame Eesti lahkumist EL-ist ja Eesti seadusi rikkunud välisesinduste sulgemist.

Täiendav teave:

Heiki Treier

Mobiil: 55 561 581

Jaan Hatto

Mobiil: 51 903 374