30. augustil Toompeal meeleavaldused ESM-i vastu

 

30. augustil 2012. a.  toimub  Toompea lossi ees meeleavaldus Euroopa Stabiilsusmehhanismiga (lüh. ESM) liitumise vastu. Üritus algab kell 9 ja selle korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi. Meeleavaldajad julgustavad Riigikogu liikmeid Eestile kahjulikule lepingule „ei!“ ütlema. Kell 11 jätkab meeleavaldusega Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

Korraldajad kutsuvad üles meeleavaldustega liituma kõiki inimesi, kes tunnevad, et ESM-iga liitumine ohustab Eesti iseseisvust ning kahjustab meie majandust. Eesti seotakse ESM-i lepingu kaudu rahvusvahelise püramiidskeemiga, mille tõttu Eesti parlament kaotab osaliselt kontrolli riigieelarve kasutamise üle. See võib kaasa tuua Eesti riigi maksejõuetuse ja vajaduse teiste riikide pärast ise laenu võtta. Juba täna kasvatab Eesti Pank riskivara, et vajadusel eurotsooni kahjusid korvata. See on väär nii moraalselt kui juriidiliselt.

Euroopa Liidu toimimise lepingu 125. artikli 1. lõige keelab liikmesriikidel võtta vastutust teiste liikmesriikide valitsuse kohustuste eest, ent meid püütakse panna kinni maksma meist rikkamate riikide üle võimete elamist. Kuna tegu on erakordselt suure rahalise kohustusega, mida on võimalik maksimumpiirita suurendada, antakse ESML-iga liitumisel tagasipöördumatult ära oluline osa Eesti riigi sõltumatusest. Rahvusvahelise lepinguga kehtestatakse „pöördumatult ja tingimusteta“ kodanike maksude ülekandmine erasektori kreeditoridele tähtajatult, välistades võimaluse maksekohustust vähendada või maha kirjutada, nt. eriolukorra, looduskatastroofi ja eriti sügava majanduskriisi korral.

Riigikohtunik Jüri Ilvest ütles oma eriarvamuses ESM-lepingu kohta: „Vaidlusaluse sätte üheks varjatud eesmärgiks on – hälbida EL õiguse põhimõtetest ja usurpeerida rahvaste poolt liitu astumisel esinduskogudele antud volituste ulatust. Eesmärk pühendab abinõu… vägagi vana jesuiitide põhimõte, mis minu arusaamaga õigusriigi alustest siiski kokku ei käi.“

Kodanikel on samasugune õigus eriarvamusele nagu riigikohtunikel!

Ütle oma arvamus välja!

Rahvuslaste Tallinna Klubi nimel

ANTI POOLAMETS

Tel.: 56 914374