„Rahvusliku Teataja” 103. numbri impressumis nimetatakse lehe toimetajat kangelaseks

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja – ajalehe „Rahvuslik Teataja” – 103. numbri (veebruar 2021) impressumis nimetatakse lehe praegust toimetajat, Jaan Hattot, kangelaseks.

Jaan Hatto nime ette, taha ja alla on punase pastapliiatsiga kirjutatud vastavalt „Elagu”, „II EV” ja „kangelane”, nii et kokku tuleb üleskutse „Elagu Jaan Hatto, II EV kangelane”.

Kõrvalveergu on samal viisil ja sama käekirjaga kirjutatud „1.03.2021” ja pandud allkiri „JRanne”. Viimane kuulub ajalehe levijuhile Põhja-Eestis, kelleks on Rahvuslaste Tallinna Klubi liige Johanna Ranne.

Jaan Hattot kangelaseks nimetava impressumiga lehenumbreid levitati nii RTK märtsikuisel koosolekul (10.03.2021) kui ka muul ajal ja muus kohas.

Samas lehenumbris ilmus tõlkeartikkel „Covid-19” (autor: Thomas E. Levy), mille avaldamiseks toimetusel puudus tõlkija luba. Toimetus ei vaevunud seda küsimagi, samuti ei maksnud tõlkijale tolle töövaeva eest sentigi. Lisaks oli tõlget enne avaldamist veel moonutatud.

RT toimetus on Hatto toimetajaksoleku ajal (alates 2015. aasta jaanuarist) avaldanud kaastöid nende autori(te) teadmata ja loata varemgi, sealhulgas nii tõlkeid kui algupärandeid.

Tõnu Kalvet