Robert Fico näitas, et on mehisuse võrdkuju

Õiged sõnad+õiged teod=võitmatus. See igavene valem kehtib ka Robert Fico puhul. Slovakkia tuntuim poliitik näitas 15. mail 2024 veenvalt, et on valmis kas või surema, kuid oma põhimõtetest ei tagane, rahvusaadet raha vastu ei vaheta, vingerdajaks ega keerutajaks ei muutu.

Fico mehisust näitas seegi, et ta tuli rahva poole üle, kuigi tal polnud selleks vähimatki vajadust. Tal oli kõik olemas, et teha väljapaistvat poliitikukarjääri ja muutuda pidevalt üha mõjukamaks. Ta kuulus nomenklatuuri juba sotsialismiaja lõpul. Oli kompartei liige, ja mitte mingi realiige. Isegi naise võttis tollasest nomenklatuurist: Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi viimase peaprokuröri tütre. Kui sotsialism kestnuks edasi, saanuks Ficost tänu ta heale suhtlusoskusele ja laiale silmaringile pigem varem kui hiljem Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi juht.

Riigikorravahetuse järelgi läks ta poliitikukarjäär ülesmäge. Elutarga poliitikuna valis ta endale poliitsuuna, kus pidev mõjukus oli kindel: sotsiaaldemokraatia. Tõsi, nutika poliitikuna sõnastas oma erakonna nime nii, et erakonna kandepind oleks laiem: „Suund – sotsiaaldemokraatia”. 

Ometi juhtus temaga ühel hetkel midagi, misjärel karjääripoliitik Ficost sai riigimees Fico. Mis nimelt, pole mulle teada. Kuid ta asus nimetama asju nende õige nimega ning tegutsema loomulikkuse eest ja loomuvastasuse pealepressimise vastu. Ta arvustas teravalt kõiki Euroopa Komisjoni pealesurutavaid loomuvastasusi: multikulti-agitproppi, massisisserännet, seksuaalhälvikluse-agitproppi, koroonaviiruse-hullust, rohepööret, Venemaa-vastaseid majandussanktsioone, Ukraina sõja õhutamist ja muud seesugust. Ta julges astuda välja Ungari peaminister Viktor Orbáni kaitseks, keda rahvusaate vaenlased innukalt olid rünnanud (ja ründavad siiani). 

Kõige selle eest sai Fico ise kõvasti sõimata, ta koduerakonna viskasid Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraadid aga endi hulgast välja, kuna too polnud nende meelest piisavalt sotsiaaldemokraatlik, vaid olevat muutunud populistlikuks ja parem(!)äärmuslikuks.

Kas Fico-suguseid poliitikuid leidub meiegi maal? 

Kindlasti leidub. Kuid me eriti ei tea neid, kuna enamus neist julgeb asju nimetada nende õige nimega vaid „pimedas ja teki all”, avalikkuses aga räägib sellist juttu, „nagu peab”. Rahva poole üle sellised poliitikud tulla ei julge. Värisevad oma karjääri pärast. Mõni neist on ajuti lausa sellise ilmega, nagu vajaks hädasti mähkmeid...

Robert Fico ei värisenud. Ei karjääri ega elu pärast. Ja just tänu sellele ongi eeskujuks, mehisuse võrdkujuks üha enamatele nii Slovakkias kui kaugemalgi.

Tema sõnadel oli suur kaal juba enne 15. mai tapmiskatset. Pärast seda on ta sõnade kaal aga veelgi suurem. Sest valem „õiged sõnad+õiged teod=võitmatus” on igikestev.

Tõnu Kalvet

© Tõnu Kalvet 

20 aastat euroliidu-uimas on läbi. Aeg on saada kaineks!

Uimasti nimega „eurounistus“ on muutunud nii lahjaks, et mõjub üha vähematele. Heausksetele vaimusilma ette maalitud kaunid õhulossid on hajunud. Alles on jäänud karm tegelikkus. Sealhulgas ka eurouimastajad ise oma üheaegses jultumuses ja juhmuses.

Ilus elu ja suur kindlustunne, mis meile enne Euroopa Liitu astumist lubati, on mõlemad haihtunud. Selle asemel laiutab üha enam loomuvastasus, mida lausa vägisi püütakse peale pressida. 

Euroopa Liidu juhtkond on astunud reha otsa nii arvukalt kordi, et kõiki neid siinkohal loetleda ei jaksakski. Sestap nimetan vaid põhilised: 

1) lasi suurel hulgal sisse võõrast rahvast, kes ei kavatsegi euroopaliku eluviisiga kohaneda, vaid on asunud juba allutama ja välja sööma eurooplasi endid;

2) kaotas pea, kui tekitati koroonaviiruse-hüsteeria. Kahjustas oma tollase asjatundmatu käitumisega rängalt nii inimeste kui ka majanduse tervist;

3) asus tõsiasju tahtlikult maha salates peale pressima rohepöörde-nimelist loomuvastast plaani, mis kahjustab nii üksikisikut kui ka ühiskonda;

4) tegutses omade kahjuks ja võõraste kasuks, lastes ideoloogilistel põhjustel (loe: läbinähtavatel, haledatel ettekäänetel) kehtestada 2022. aastal majandussanktsioonid, mis lõid kõige valusamalt just eurooplaste endi pihta, samas kui sanktsioonide sihtmärk ise sai oma majanduse varasemaga võrreldes hoopis paremasse seisu, Euroopa riikide „suurim sõber“ Ameerika Ühendriigid aga suisa supleb ülihea majandusseisu mõjul laekunud (lisa)rahas.

Euroopa Liidu juhtkond on veenvalt näidanud oma täielikku võhiklikkust ja tuleb seetõttu välja vahetada. Lubada säärastel isenditel muuta Euroopa Liit rahvusriikide liidu asemel liitriigiks oleks sama, kui anda Kalašnikovi automaat pärdiku kätte.

Säärased isendid ei sobi juhtima aga praegustki Euroopa Liitu. Ja vahetataksegi välja. Sest kui keegi peab ilmtingimata siirduma igavikuteele, siis siirdugu kindlasti nemad, mitte aga inimesed ja rahvad, kes oma heaolu ja tuleviku heauskselt nende kätte on usaldanud!

Juba lähema viie-kuue aasta jooksul tugevneb Euroopa Liidus üha rahvuslaste – NB! haritud, mitte põmmpäiste rahvuslaste! – mõju. Euroopa Liit on iseenesest väga vajalik tööriist (NB! mitte asi iseeneses!), tagamaks eurooplastele õitseng ja kindlustunne. Liidust temaga rahulolematuse märgiks välja astuda pole vaja. Palju parem on võtta võim jultunud kahjurite käest endale tagasi.

Ja võtamegi. Järk-järgult, kuid seda vääramatumalt. Eurojura uimast vabanenuna.

Tõnu Kalvet

© Tõnu Kalvet 

Kasutagem võimalust rääkida tõeliselt olulisest!

Kõik geniaalne on lihtne. See kehtib ka tõeliselt oluliste asjade puhul. Just sellistest asjadest aga saabki rääkida alati, kui esinejaks on Riina Solman või Jüri Ratas. Veel parem: mõlemad koos.

Väga hea võimalus seda teha on juba 9. aprillil 2024 Tallinnas Nõmmel. Täpsemalt: Von Glehni Teatris (Pärnu maantee 326, endine kino „Võit“ maja). Sest mainitud päeval kl. 19.00 toimubki seal kohtumisõhtu Solmani ja Rattaga. Korraldajaks on Isamaa Nõmme ja Mustamäe osakond. Oodatud on aga kõik, kel asja vastu huvi.

Põhitingimus on: rääkida asjast, vältida ümmargust juttu! Sest ümmargust juttu kuulevad mõlemad esinejad oma igapäevatöös niigi üle mõistuse palju. 

Kel jalg vähegi tatsub ja suu liigub, tasub niisiis minna kohale ja rääkida mõlema esinejaga asjadest nii nagu need on. Vähimagi kiuslikkuse või pahatahtlikkuseta, kuid seda asjalikumalt.

Kes mingil põhjusel kella 19-ks Nõmmele kohe kuidagi ei jõua, see teadku, et asjast saab rääkida veel ühe isamaaliselt meelestatud endise ministriga. Nimelt kohtub samal päeval kl. 17.30 Lasnamäel kultuurikeskuse „Lindakivi“ kohvikus huvilistega Eesti eelmise valitsuse infotehnoloogia- ja ettevõtlusminister Kristjan Järvan.

Eriti kärmed Eesti patrioodid võivad jõuda aga koguni mõlemale kohtumisele. 

Sest siis saab pärast rahulolevalt tõdeda: „Päev on läinud täie ette!“

Tõnu Kalvet

© Tõnu Kalvet 

P.S. Käesolev kirjatükk oli juba valmis, kui selgus, et Nõmmel toimuva kohtumisõhtu algusajaks on ikkagi kl. 18.00. Segaduse tingis asjaolu, et Isamaa liikmetele saadetud iganädalases ringkirjas oli sama sündmuse algusajaks märgitud kl. 19.00. Seega tuleb isamaalistel Eesti inimestel 9. aprillil 2024 siiski valida, kumba kõnealust kohtumisõhtut eelistada. Kindel on aga see, et ükskõik kumba eelistada, valik on ikka õige.

T. K.

Isamaa 2024. aasta valimisloosungi tõlge

Ukraina peab võitma,
et suust väljas keel,
ja kukele sõitma –  
ta nii õigel teel!

Tõnu Kalvet

© Tõnu Kalvet 

Valminud Tallinnas 25. märtsil 2024 kl. 5.59.

Ära sööma sunnitud oma kõrvalest on alles kättemaksu algus...

Kaitsetuid, süütuid inimesi 22. märtsil 2024 Moskvas tapnud isikud tabati ruttu: vähem kui ühe ööpäevaga. Ühele neist kujunes vahelejäämine veel eriti meeldejäävaks. Ta vahistanud eriüksuslane lõikas talt kõrvalesta ära ja sundis seda ära sööma, teatas 23. märtsi pärastlõunal Ungari internetiväljaanne „Mandiner“. 

Kõrvalestasööjal ja ta kuriteokaaslastel vedas kõvasti, et eriüksuslastele oli antud range käsk vahistada nad elusalt. Muidugi mitte heasüdamlikkusest, vaid selleks, et neilt võimalikult palju teavet kätte saada. Muidu... Mingitest „euroopalikest väärtustest“ nendega ringikäimisel ei maksnud küll unistada.

Üks kinnivõetutest tunnistas ilma pikema vastupuiklemiseta, et oma veretööd oli teda ajendanud sooritama raha. Täpsemalt: pool miljonit Vene rubla. „Mulle öeldi, et mine ja tapa inimesi, pole tähtis, milliseid,“ tunnistas kinninabitu.

Mis ootab teda ja ta kuriteokaaslasi pärast vajalikust teabest tühjakspumpamist, on taibata küllap lihtne. Nagu sedagi, mis ootab tabamise korral selle töö tellijaid, olgu nood siis nii mõjukad ja pidagu end nii puutumatuks kui tahes. 

Moskvas juhtunu näitas selgelt, et Vene–Ukraina sõda käib kindlate mängureeglite järgi, ja et 22. märtsi veretööga oli neid reegleid rängalt rikutud. Mainitud sõja eesmärk lääneriikide vaatenurgast pole ju kunagi olnud Venemaa alistada ja hävitada. Eesmärk on olnud Venemaad nõrgestada, suunata ta Euroopa turult Aasia turule. (Turuvahetus ongi suuresti õnnestunud; alistamine muidugi mitte; ei saagi õnnestuda.) Ainult väga eluvõõras või läbinisti valelik inimene sai seni väita, et Venemaa peab Ukraina vastu täiemahulist sõda. (Kena „täiemahuline sõda“ küll, kui selle üks osapool maksab teisele naftatransiidi eest renti ja mõlemad täidavad lepingut ausalt!)

Vene karu on nüüd aetud vihaseks. Ta on tagajalgadel ja lõriseb ähvardavalt. Ainus viis ta uuesti maha rahustada on alustada rahuläbirääkimisi nii ruttu kui võimalik. Ja siis juba tema tingimustel, mitte „kirik keset küla“-põhimõttel. Kui enne 22. märtsil juhtunut oli mingisugunegi kompromissivõimalus, siis nüüd seda enam pole.

Kes tahab muutunud olukorraski hõigata „Eesti on sõjas!“ ja kutsuda üles jätma valimisõigusest ilma Eestis elavad Venemaa ja Valgevene kodanikud, kuna nood olevat Eestile suur julgeolekuoht, peab olema küll oivaline, ülikogenud karutaltsutaja...

Tõnu Kalvet

© Tõnu Kalvet