Rahvuslaste Tallinna Klubi ei toeta üldstreigi-üleskutset

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandjaks oleva ajalehe „Rahvuslik Teataja” 61. numbris (august 2017) ilmunud arvamusloos „Üldstreik ja erakorralised valimised” kutsub kirjanik Miina Hint korduvalt üles korraldama üldstreiki. Üldstreigi eesmärk on – Hindi sõnul – saavutada erakorraliste Riigikogu valimiste läbiviimine.

Meil on kõige kiiremas korras vaja välja vahetada kõik need eesti juhid, kes Eesti riigi ja rahva huve ei kaitse. Ei Rail Balticu monstrumile, migrantide sissevoolu, raiskamise ja laristamise vastu! Selleks on ainult üks tee – ÜLDSTREIK!” kirjutab Hint juba kirjutise alguses.

Näiteks võtame kasvõi rahumeelse ÜLDSTREIGI. Nõudmisega korraldada erakorralised Riigikogu valimised uue valimisseaduse alusel, et lõppude-lõpuks murda meil valitsev parteide diktatuur, kes pealegi elab meil rahva enda kulul!?” jätkab Hint loo keskpaiku.

Üldstreigi õnnestumise korral ootab Eesti ühiskonda Hindi väitel helge tulevik: „Loomulikult, kui streik läbi läheb ja me saame oma uude Riigikokku parimad, kõige targemad kodanikud uue valimisseaduse alusel – need, kes hakkavad Eesti huve kaitsma, muutub meie kõikide elu paremaks.

Kirjutise lõpupoole kutsub Hint üles looma „ühte võimsat ajutrusti ehk streigikomiteed” ja lisab: „Arvan, et see on praegusel hetkel kõige vajalikum tegu.

Rahvuslaste Tallinna Klubi ei toeta üleskutset korraldada üldstreik, et seeläbi saavutada erakorralised Riigikogu valimised. Seda üleskutset pole klubi koosolekuil kordagi isegi hääletusele pandud, rääkimata juba pooldamisest.

Klubiliikmed annavad endale suurepäraselt aru, et üldstreik annaks Eesti majandusele ränga hoobi ja tooks kaasa palju muudki kahjulikku. Näiteks annaks ettevõtjaile hea ettekäände tuua „tööjõu vaba liikumise” sildi all Eestisse streigimurdjaid välismaalt. Samuti tuua „kvalifitseeritud tööjõu” sildi all siia puudulike või olematute tööoskustega „põgenikke”. Mõlema seltskonna siiatoomine tekitaks aga igal juhul ühiskonnas lisapingeid.

Lisaks puudub suurel, vahest koguni suuremal osal Eesti töötajatest piisav rahavaru, mis võimaldaks vastu pidada üldstreigi lõpuni ja – streigimurdjate tõttu töökohast ilmajäämise korral – uue töökoha leidmiseni. Hindi üldstreigi-üleskutsest ei ilmne, kuidas kavatseks loodav „võimas ajutrust ehk streigikomitee” kõigile selle streigi tõttu kahju kannatavatele töötajatele nende kahju hüvitada.

„Rahvuslik Teataja” asutati selleks, et väljendada Rahvuslaste Tallinna Klubi liikmete vaateid. Mitteliikmed saavad „Rahvusliku Teataja” veergudel sõna vaid siis, kui nende vaated kattuvad klubi vaadetega.

Miina Hint ei ole Rahvuslaste Tallinna Klubi liige. „Rahvusliku Teataja” toimetusel ei olnud volitust avaldada klubi ametlikus häälekandjas üleskutset, mille teostumine tekitaks ühiskonnas arvukalt pingeid ja muid probleeme ning paneks esmajärjekorras kannatama süütud inimesed. (Töösturitel ja võimuritel on „pehme maandumine” olemas nagunii.)

Parimal juhul sobinuks üldstreigi-üleskutse avaldada „Rahvusliku Teataja” naljanurgas. Täiesti tõsiseltvõetavas rubriigis (nagu arvamusrubriik kahtlemata on) sellise üleskutse avaldamine on aga heal juhul asjatundmatu, halvemal juhul lausa pahatahtlik. Sõna- ega loomevabadusega seda õigustada ei saa. Kumbki vabadus ei anna õigust reklaamida tõsiseltvõetavas avaldamispaigas midagi sellist, mis tekitab ühiskonnale suurt kahju.

Rahvuslaste Tallinna Klubi liikmed on Eesti võimurite ja nende tegude suhtes olnud juba klubi asutamisest peale VÄGA KRIITILISED. Kuid see ei tähenda veel kaugeltki poolehoidu ettevõtmistele, mis pole võimurite omadest põrmugi paremad.

Vabadus inimese sees tähendab „võimet omaenda peaga ise asjade üle järele mõtelda”, nendib Hint kõnealuses arvamusloos. Mõte ise on ju täiesti õige. Küll aga tekitab küsimuse: miks ei järginud üldstreigi-üleskutse tegija seda ise, vaid lähtus hoopis silmakirjatsejate lipukirjast „käige minu sõnade, mitte minu tegude järgi!”?...

Tõnu Kalvet